NESNAŽTE SE ZMĚNIT TENTO SVĚT

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

Nesnažte se změnit tento svět, snažte se naopak změnit sebe tím, že mne učiníte trvalou součástí svého života a nebudete se vracet k návykům, které se neshodují s principy Nového Zjevení a činí z vás tak otroky stavu zel a nepravd. Tímto se se všemi kladnými i zápornými stránkami (kterým se zde nikdo nevyhne) stanete natrvalo mými pravými představiteli, skrze něž mohu působit i na ostatní a měnit je s vaším přispěním k obrazu svému. Je na vás, jak se ke svému poslání postavíte. Ničím mě nemůžete zklamat a nic od vás neočekávám, nicméně svůj život zvládnete mnohem snáze, svěříte-li všechny aspekty osobního bytí do mých rukou a přijmete to, co je, namísto toho, abyste žili podle vlastních předpokladů, očekávání a předsudků. Přijmout skutečnost takovou, jaká je, aniž byste se snažili příliš zkoumat, proč taková je a proč zažíváte právě toto a ne ono, vás uvede do stavu větší vyrovnanosti a nadhledu, čímž se vaše vnímání sebe sama, druhých i celého světa přiblíží optice, kterou používám Já.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 10. 11. 2020

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

 

Print Friendly, PDF & Email