Rubrika «modlitby»

MODLITBA PÁNA JEŽIŠA KRISTA 14.2.2018

Děkuji Luky    Náš Pane Ježiši Kriste, v Nebi i na Zemi, v mori aj v zóne vymiestnenia. V jednote nášho kolektívneho vedomia čistote našich srdci. Prosím a žiadam Ťa o vnútorné vedenie a usmernenie na mojej/našej duchovnej cesty a privedenie k pravému poslaniu tu na planéte Nula v 3D. Nech sa napĺňa vôľa tvoja …

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 12. 2. – 18. 2. 2018

Děkuji AA Michale Rafaeli To, co nás všechny spojuje, je víra a láska v Pána Ježíše Krista, Který/Která mi pomáhá nalézt vnitřní klid a mír bez ohledu na podmínky a stav, v němž se právě nacházím. Není podstatné, jaký máme původ, ale to, jací jsme uvnitř a jak moc jsme ochotni na sobě pracovat a …

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 5. 2. – 11. 2. 2018

Děkuji AA Michale Rafaeli za týdenní modlitbu PJK   Námi vroucně milovaný/milovaná Pane Ježíši Kriste, děkuji Ti za to, že mi do života přinášíš takové lidi, s nimiž si rozumím a souzním, a ochraňuješ mne před těmi, jejichž posláním je škodit manifestaci světla. Jsem Tvým následovníkem a agentem pozitivního stavu majícího za úkol projevit Tvou …

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 29. 1. – 4. 2. 2018

Děkuji AA Michale Rafaeli za týdenní modlitbu PJK   Přestože na nás byly v uplynulém období kladeny zvýšené nároky a požadavky týkající se nutnosti na sobě duchovně pracovat, nyní už bude docházet ke stálému snižování zátěží a tlaků negativního stavu na naši duši i mysl, protože je třeba nabýt lehkosti pro úspěšný přesun do rajských …

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 22. 1. – 28. 1. 2018

Děkuji AA Michale Rafaeli za týdenní modlitbu PJK   Já, světelná bytost a vyslanec z pozitivního stavu, jsem Ti věrný/á v každém čase a kráčím v Tvých šlépějích, neustále se řídící svou intuicí, jež mne vždy bezpečně dovede tam, kam je zrovna třeba. Svou duší a srdcem, ale též zevní myslí čili egem uvědoměle a …

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 15. 1. – 21. 1. 2018

Děkuji AA Michale Rafaeli za týdenní modlitbu   Naše Boží mise, pro kterou jsme byli stvořeni, je naše nejvyšší priorita. Nelze však duchovně stagnovat a odkládat duchovní růst na později, protože schody po cestě do vysněného cíle za mě nikdo nevyjde. Jsem plně zodpovědný/á za vše, co je spojeno s mým životem, proto jej každý …

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 8. 1. – 14. 1. 2018

Děkuji AA Michale Rafaeli za týdenní modlitbu PJK   Drahý Pane Ježíši Kriste, děkuji Ti, že mi vždy svítíš na cestu, ochraňuješ, dodáváš neustálou sílu a odvahu stoupat na spirále duchovní cesty ve všech časech. Přijímám v nitru vše, co se děje, za Tvůj bezchybný plán, který máš s námi všemi. Přestože je cesta do …

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 1. 1. – 7. 1. 2018

Děkuji AA Michale Rafaeli za týdenní modlitbu PJK   Budiž pozdraven nový roku naděje, krásy, světla a lásky, která vykvete v našich srdcích i všude kolem nás do takové podoby, jak jsme to ještě nikdy předtím nezažívali. Uzavřeli jsme minulost a období jedné velké zkoušky, abychom mohli začít nanovo s neposkvrněnými štíty. Buďme na sebe …

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 25. 12. – 31. 12. 2017

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 25. 12. – 31. 12. 2017   Vánoce jsou zde a my zvolňujeme tempo, odpočíváme a užíváme si okamžiky klidu v okruhu svých milovaných nejbližších. Čas naděje a vzestupu světla je nyní silnější, než kdykoli jindy. Je zde poslední týden starého roku, ve kterém došlo k obrovskému duchovnímu růstu …

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 18. 12. – 24. 12. 2017

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 18. 12. – 24. 12. 2017   Nastává vánoční čas, který prozáří srdce planety Země a všech jejích pozitivních obyvatel. Pane Ježíši Kriste, dej, ať jsme spokojeni a šťastni, bez ohledu na to, na jakém místě se nacházíme a jakou životní roli zde hrajeme. Snes na nás mír a …