MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 1. 1. – 7. 1. 2018

Děkuji AA Michale Rafaeli za týdenní modlitbu PJK

 

Budiž pozdraven nový roku naděje, krásy, světla a lásky, která vykvete
v našich srdcích i všude kolem nás do takové podoby, jak jsme to
ještě nikdy předtím nezažívali. Uzavřeli jsme minulost a období jedné
velké zkoušky, abychom mohli začít nanovo s neposkvrněnými štíty.
Buďme na sebe hrdí, že jsme dokázali udělat tak velký skok kupředu
a dokázat, že my všichni máme na to nést boží prapor v přední linii
a být nejbližšími spolupracovníky Pána Ježíše Krista, Boží rodiny.
Poslání je to, pro co jsme byli stvořeni a posláni na tuto planetu.
Rok 2018 přinese uspokojení pro všechny, kdo vnáší světlo
do temných zákoutí, šíří a žijí boží slovo, nebojí se ani přes překážky
a útlaky z nitra i zvenčí plnit plán našeho milovaného Stvořitele,
pod Jehož/Jejímž vedením pracujeme pro dobro celého Multivesmíru,
abychom mu pomohli co nejdříve shodit břímě negativního stavu.
Nyní už to konečně půjde mnohem rychleji a snáze, neboť po spuštění
Mise Boží rodiny na hmotné úrovni získají její spolupracovníci
nevídané možnosti a schopnosti. Dost už bylo odříkání a oddělenosti,
nyní přišel čas pozvat do našeho života vše, co jej dělá příjemným
a radostným. Překonali jsme nesváry a vnitřní pnutí a posunuli
jsme se na novou úroveň, jež bude dobrým startovním bodem
na cestě do ráje, a nebude už tak trnitá a klikatá, protože ji už máme
za sebou, neboť se nacházíme těsně před cílem, kde nabereme
nových sil pro zasvěcené plnění důležitých úkolů, jichž je třeba
vykonat pro blaho celku. Dej, Pane Ježíši Kriste, abych se stále
nacházel/a ve stavu klidu a pohody a co nejméně byl/a konfrontován/a
aspekty stavu zel a nepravd. Věřím v Tebe a Tvé vedení, jsem si
vědom/a Tvé lásky a milosrdenství k celému Stvoření, vím, že pro nás
chceš jen to nejlepší, proto jsi přichystal/a nebe na zemi pro ty,
kteří touží žít věčně po Tvém boku. Vzdávám vděk za život svůj
i za životy ostatních, děkuji za dary Matky Gaii a posílám lásku
všem obyvatelům nesčetných vesmírů v božském univerzu.
Veď mne nejen letos, ale vždy a všude, Pane Ježíši Kriste.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email