MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 25. 12. – 31. 12. 2017

MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 25. 12. – 31. 12. 2017

 

Vánoce jsou zde a my zvolňujeme tempo, odpočíváme a užíváme
si okamžiky klidu v okruhu svých milovaných nejbližších. Čas naděje
a vzestupu světla je nyní silnější, než kdykoli jindy. Je zde poslední
týden starého roku, ve kterém došlo k obrovskému duchovnímu růstu
a skoku vpřed. Úspěšně jsme zvládli všechny životní zkoušky a vždy
se dokázali odrazit ze dna a jít dál. Nikdo z nás, věrně sloužících
Pánu Ježíši Kristu a kráčejících v božích šlépějích nepadl vyčerpáním,
protože se nám vždy dostalo potřebné podpory. Každý den jsme
si zvali lásku do svých srdcí, abychom ji byli schopni předávat dál.
Výrazně jsme pomohli při procesu transformace lidstva a dokázali,
že zvládneme úplně všechno a nikdo a nic nás nemůže zastavit,
neboť Stvořitel je s námi za všech okolností, stavů a procesů.
Nedokážeme si představit, jak důležitou roli zastáváme, ale právě
na nás jsou upřeny zraky mnohých obyvatel Stvoření, kteří nás
podporují, vedou a svítí na cestu života. Protože nemůžeme božímu
plánu porozumět, nezabývejme se tím, proč se věci dějí ne vždy
podle našich očekávání. Důležité je vědět, že vše, co prožíváme,
je v souladu s plánem naší duše, jež toužila prožít to, co ji naučí
důležitým aspektům existence na planetě Nula. Jsme zde proto,
abychom odpustili sobě a všem okolo nás, bez výhrad a podmínek
důvěřovali Pánu Ježíši Kristu a Jeho/Její Misi, kterou ztělesňujeme.
Sny budou Pánem Ježíšem Kristem, Který/Která chce, aby byl náš
život naplněn ve všech ohledech, vyplněny v pravý čas, neboť pro
Něj/Ni je tisíc let jako jeden den a naopak. Už nikdy znovu nenastanou
těžké zkoušky, jimiž jsme museli čelit, už nikdy se nenavrátí nic zpátky.
Do roku 2018 vkročme s čistým štítem, pronesme slova díků za vše,
co vstoupilo do našich životů, zbavme se všech nečistot a pokleslých
myslí, nechejme odplout minulost, žijme přítomností s pozitivním
náhledem do budoucnosti, která je zářivá a bude velmi, velmi dobrá,
a věřme v duchovní hojnost a krásu, jež nás prostoupí při startu
Boží mise na fyzické úrovni. Žijme přítomným okamžikem a buďme
se svými přáteli v týmu jako jedna velká duchovní rodina, vzájemně
se doplňující a podporující. Děkuji Ti za vše jsoucí a veď mne stále
i v novém roce. Dokonán jest starý čas. Vítej, nová etapo lásky a radosti!

Michal Rafael  https://www.facebook.com/profile.php?id=100010962309357&hc_ref=ARQ0IoryyBl_YpAjw9i-7vlzcPqqHezRmIUCXosFpHxCnIuoqBUjN3sa3sa_-_I_JXQ&fref=nf

Zdroj:  Karel Konečný (AA Michael) – Google+

Print Friendly, PDF & Email