MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 8. 1. – 14. 1. 2018

Děkuji AA Michale Rafaeli za týdenní modlitbu PJK

 

Drahý Pane Ježíši Kriste, děkuji Ti, že mi vždy svítíš na cestu,
ochraňuješ, dodáváš neustálou sílu a odvahu stoupat na spirále
duchovní cesty ve všech časech. Přijímám v nitru vše, co se děje,
za Tvůj bezchybný plán, který máš s námi všemi. Přestože je cesta
do ráje úzká a trnitá, den za dnem se toto utrpení zkracuje
a vysněný cíl se rychle přibližuje. Všechny zkoušky slouží nejen
pro důležité poučení, ale je tím sledován i náš stupeň víry
důvěřovat Ti celým srdcem bez ohledu na to, v jakém rozpoložení
se právě nacházíme. Naše víra nesmí být podložena na přehnaných
očekáváních a upínání se do budoucnosti. Nečekejme, co se stane,
ale ze své svobodné volby prosme Pána Ježíše Krista za zlepšení
našich podmínek a vibračního stavu. Vcházím do nitra vždy,
když to tak cítím, a odevzdávám Pánu Ježíši Kristu každý jednotlivý
aspekt svého života, protože jen On/Ona ví přesně, co učinit,
abych žil/a v co největší shodě s duchovními zákony a principy
pozitivního stavu. Je nový rok, čímž se všechno posunulo
na novou úroveň ve prospěch světla a lásky, kterou ztělesňujeme.
Radost a štěstí se na nás snese v jeden námi neočekávaný
okamžik, který zná jen náš Stvořitel a věčný Rodič. Pak jako
rychlá střela vystartují naše duše do nebeské krásy a zaslíbení
přichystaného ráje. Vše probíhá dle nastavených měřítek
božské harmonie, jež nikdy nebude narušena snahami
negativního stavu. Kráčíme do Země zaslíbené, jíž se stane
celé Pravé Stvoření, nekonečně pestré a rozmanité. Děkuji
všem přátelům na nebi i na zemi za pomoc a podporu
a posílám srdečné pozdravy do vyšších dimenzí Multivesmíru.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email