MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 5. 2. – 11. 2. 2018

Děkuji AA Michale Rafaeli za týdenní modlitbu PJK

 

Námi vroucně milovaný/milovaná Pane Ježíši Kriste, děkuji
Ti za to, že mi do života přinášíš takové lidi, s nimiž si rozumím
a souzním, a ochraňuješ mne před těmi, jejichž posláním je škodit
manifestaci světla. Jsem Tvým následovníkem a agentem
pozitivního stavu majícího za úkol projevit Tvou vůli na všech
úrovních. Mé nadání je přesně takové, jak si to přeješ, abych
svým životem byl/a prospěšný/á celému Stvoření. Od věčnosti
jsem byl/a ideou v absolutním stavu a v jednom okamžiku
jsi mne oddělil/a od tohoto rozpoložení a nadělil/a mi svobodný
relativní život, abych mohl/a lépe poznávat sám/sama sebe
a zažívat lásku a radost s celým Multivesmírem, který přesahuješ
a bezmezně miluješ, neboť on je tvým tělem. Má víra a důvěra
v Tebe je bez jakýchkoliv podmínek, které by mne mohly svazovat.
Ctím vesmírné zákony a principy lásky a uvádím je do praxe
v rámci osobního jsoucna a bytí, tak jedinečného a krásného.
Cením si skutečnosti, že jsem se mohl/a inkarnovat na planetu
Nula v tak významné době transformace, jaká se již nikdy nebude
opakovat, a že své poslání splním v plné míře. Až načerpám
potřebné zkušenosti v rámci tohoto lidského života a až bude
můj potenciál naplněn, posunu se na další úroveň převibrováním
na Novou Zemi v 5. dimenzi, kde budeme pokračovat dál.
Nikdy neusínám na vavřínech, ale neustále na sobě pracuji,
přiznávám si své chyby a nedostatky, vstupuji do svého nitra,
komunikuji s Tebou jako s nejlepším přítelem a věčným Rodičem,
čtu Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, jež zvyšuje vibrace a rozšiřuje
vědomí, stejně jako přináší pochopení toho, proč tu jsme.
Jsem nadále připraven/a plnit Tvůj dokonalý plán, nechávám se
vést, nemám strach, ale naopak se udržuji ve stavu pohody,
kterou na mne snášíš. Milovaný/milovaná Pane Ježíši Kriste,
vím, že jsi zde stále s námi a pro nás, proto i my jsme zde
stále pro Tebe a k Tvým službám. Milujeme Tě celým svým bytím.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email