MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 12. 2. – 18. 2. 2018

Děkuji AA Michale Rafaeli

To, co nás všechny spojuje, je víra a láska v Pána Ježíše Krista,
Který/Která mi pomáhá nalézt vnitřní klid a mír bez ohledu na
podmínky a stav, v němž se právě nacházím. Není podstatné,
jaký máme původ, ale to, jací jsme uvnitř a jak moc jsme ochotni
na sobě pracovat a plnit co nejlépe své poslání. Svoji lásku,
důvěru a pochopení v Pána Ježíše Krista v sobě udržuji a stále
posiluji, protože vztah mezi věčným Rodičem a jeho dítětem
je alfou a omegou celého jsoucna a bytí každého jednotlivce.
Přestože je nám mnohdy naloženo až na hranici možností,
Ty nejlépe víš, co děláš a proč jsou tyto zkušenosti nezbytné
a k nezaplacení. Jelikož je méně mnohdy více, nezkoumám
podstatu Tvého plánu, ale nechávám se vést jako slepec
mlhavým údolím planety Nula, abys nám pak rozvázal nejen
pásku přes oči, ale sundal nám i svěrací kazajku ze srdce a řekl,
že jsme to společně dokázali. Pak v neskonalé kráse a hojnosti
budeme žít na Nové Zemi v Pravém Stvoření, kde ze základny
Duchovního centra Boží rodiny budeme cestovat do této reality,
abychom až do završení rozdělení lidstva přiváděli na správnou
progresivní cestu všechny, kdo si tak přejí. Jsme ztělesněnou
nadějí pro všechny v peklech i Pravém Stvoření, protože svou
pouhou přítomností šíříme lásku, díky níž tají ledy tvrdých
srdcí obyvatel zóny vymístění, postupně se navracejících
do hřejivého domova pozitivního stavu, kde je s nadšením
vítán každý ztracený syn a dcera. Nechť negativní stav
brzy vyčerpá svůj potenciál, aby mohl být navěky eliminován
a všechny bytosti mohly žít po boku Pána Ježíše Krista,
neustále se milující a vyvíjející. Tvoje jest absolutní moc,
vůle, láska a všechno ostatní navždy, do věčnosti.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email