MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 22. 1. – 28. 1. 2018

Děkuji AA Michale Rafaeli za týdenní modlitbu PJK

 

Já, světelná bytost a vyslanec z pozitivního stavu, jsem Ti věrný/á
v každém čase a kráčím v Tvých šlépějích, neustále se řídící svou
intuicí, jež mne vždy bezpečně dovede tam, kam je zrovna třeba.
Svou duší a srdcem, ale též zevní myslí čili egem uvědoměle
a v největší možné upřímnosti přijímám vše, co jsem za dosavadní
život prožil/a, s čím nebo kým jsem přišel/přišla do styku, stejně tak
v lásce a pochopení přijímám veškeré proběhlé zážitky a situace,
které se musely projevit pro důležité pochopení moje i celku.
Jsem smířen/a se vším, co kdy bylo, je a bude v mé jedinečné
a neopakovatelné existenci, neboť vím, že je to dokonalé a bezchybné.
Srdcem i myslí se Ti, drahý/á a milovaný/á Pane Ježíši Kriste,
vydávám, a svěřuji Ti každý aspekt svého jsoucna a bytí. S pokorou
a láskou Tě žádám o odpuštění všech svých nedostatků a temných
stránek, všech křivd, kterých jsem se dopustil vůči bližním i vůči Tobě.
Prosím Tě o to, abys pročistil všechny části mojí bytosti, to jest
ducha, duši i tělo, zharmonizoval je a uvedl mne do rozpoložení,
stavu a vibrací, jež budou v co největší shodě s pozitivním stavem
Pravého Stvoření. Navěky uzavři mojí minulost, snes světlo na veškeré
zážitky, situace a lidi, jimiž jsem byl kdy konfrontován, a rozpusť
všechny negativismy, zaváhání, pády a poklesky, které jsem kdy
vyzářil do okolí ve vztahu k druhým, k sobě samému a k Tobě.
Věřím ve svou sílu a potenciál, miluji sebe a druhé, s pokorou
přijímám to, co mi život přináší, protože vím, že se mi dostává toho,
co je důležité a žádoucí pro posun na duchovní spirále. Přijímám
své poslání, jež je pro mne výsadní prioritou, a v čisté lásce
srdcem i egem respektuji Tvůj plán za bezchybný. Dále se už
nezaobírám ničím, co zde již bylo a pominulo, co splnilo účel
a uvolnilo místo něčemu novému. Nyní je má mysl klidná
a nitro je zbavené okovů, které jej stále tížily. S pokorou očekávám
další věci, kterých se mi zde dostane, a těším se na nový začátek
při plnění poslání po tvém boku, Pane Ježíši Kriste, Boží rodino.
Děj se vůle Tvá vždy a všude. Miluji Tě, můj nejlepší příteli a Stvořiteli.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email