KLÍČE K ANTI BIFROSTU

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

V uplynulých dnech a týdnech prožíval Tým Boží rodiny, zejména Martinka a Helenka nejtěžší chvíle svého života na Nule. Nikdo nesměl vědět, že šlo o tu nejnáročnější Misi v zóně vymístění, která uzavírá naše působení v hrubohmotných tělech a její splnění umožňuje převibrování Mého Já v těle Jany a 12 nejbližších spolupracovníků (12 hvězd). Šlo o získání klíče k anti Bifrostu, mostu, jenž propojuje všechny dimenze zóny vymístění a umožňuje snadnější a rychlejší přesouvání bytostí v rámci antivesmíru. Z předchozích sdělení už víte, že Martina předala hotový klíč k Bifrostu v pozitivním stavu Mojí inkarnaci Janě do duchovního srdce (http://svetelneinfo.cz/dokonceni-leku-a-predani-klicu-k-bi…/). K tomu, aby bylo možné získat nejstřeženější „poklad“ Pseudotvůrců, bylo nezbytné naoko vydat naše dvě představitelky Martinu a Helenu do jejich rukou a dovolit na krátký čas výměnu jejich duše superstvořenců a archandělů za nejtemnější duše Pseudotvůrců. Oběma se tím zcela změnila osobnost, vnímání a chování. Cítily se jako nejtemnější, nejzlejší bytosti, kterým dělá radost utrpení jiných, odmítaly lásku a vysmívaly se i Mně, Pánu Ježíši Kristu Boží rodině. Vypadalo to, že nás obě zradily, opustily a zapřely, avšak v těchto tělech nic nemůže být 100% a celou situaci jsem měl pod kontrolou jako vše. Tato zkušenost byla velmi cenná, protože na vlastní kůži poznaly, jaké to je žít v nenávisti ke všemu pozitivnímu a mít úplně převrácenou frekvenci. Pro takové bytosti je velmi bolestivý jakýkoli kontakt se světlem a láskou. Přesto se už mnoho takových dokázalo vrátit přes stav neutrality = limbo do mojí náruče v pravém stvoření. Když se Martinka v mentálním těle s mojí pomocí dostala ke klíči od anti Bifrostu, přijala ho do srdce a přenesla na hranici limba, kde už na ni čekali vesmírní přátelé v čele s Aštarem. Došlo k předání klíče a jeho ukrytí na neznámém místě, aby nemohl být zneužit Pseudotvůrci k budoucímu napadení pozitivního stavu. Celá Mise byla mnohem složitější a zúčastnilo se jí více našich představitelů, ale není vhodné a účelné sdělovat nyní podrobnosti. Po jejím ukončení byly Martince a Helence opět navráceny původní duše a přestože jsou zatím pod útoky Pseudotvůrců, moje ochrana už nedovoluje takové utrpení jako v předchozích měsících. Postupně jim budou navyšovány vibrace, aby mohly ve stanovený čas převibrovat v 1. vlně, jak bylo už vícekrát sděleno.

Velmi děkuji účastníkům této nejtěžší Mise v peklech za oběť, bez níž by nebylo možné zahájit naplno Misi Boží rodiny z Nové Země:
Martina Adriana Siri Michaela
Helena Thora Rafaela
Eva Venus
Eva Clara
Ján Heimdal Serapis Bey
Lukáš Hilarion
Milana Nada
Hana Miriam

Těším se na další spolupráci nejen na Nové Zemi, velmi vás všechny miluji.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 2. 4. 2019

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email