5. Jméno Boha

   Bůh je všudypřítomná energie, jediný zdroj života všeho a všech. Donedávna bylo jedno, jak Ho/Ji bytosti pojmenovávají, protože neměl/a žádnou podobu, nebylo možné si Ho/Ji představit ani vidět. Vše se změnilo po fúzi (splynutí) se svou první přímou inkarnací Ježíšem Kristem, která byla dokončena v roce 1987 lineárního času planety Země 3D/Nula. Tělo Ježíše bylo zbožštěno a od té doby má absolutní Bůh jméno Pán Ježíš Kristus. Toto jméno má hluboké duchovní souvztažnosti (více v 2. kapitole Nového Zjevení Pána Ježíše Krista: http://www.andele-nebe.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_02.htm). Díky tělu, které bylo očištěno od všeho negativního, pocházejícího od Pseudotvůrců, se může každá bytost Multivesmíru setkat tváří v tvář s Bohem, aniž by utrpěla újmu kvůli vibračnímu rozdílu. Zejména bytosti ze zóny vymístění by setkání s absolutní láskou nemohly přežít. Nová přirozenost Boha společně s knihami Nového Zjevení je z mnoha důvodů zárukou eliminace negativního stavu. Aby byl proces zhmotnění Boha/Bohyně dokončen, inkarnovala se ženská podstata Pána Ježíše Krista do těla Jany v roce 1957 na území České republiky. Jejím úkolem je mimo jiné napsání druhé dávky Nového Zjevení (pokračování formou Doplnění je diktováno AA Michalu Rafaelovi) a vyvedení části lidstva do Pravého Stvoření, nejčastěji na Novou Zemi v 5D, kde bude založena Boží rodina narozením 2 dětí, chlapce a dívky, opět přímých inkarnací PJK (více v Doplnění 1 NZPJK,BR: http://bozirodina.cz/NZ-D1.htm). Na konci cyklu času, kdy bude zcela vyprázdněna zóna vymístění = pekla, čímž přestane existovat negativní stav v jeho aktivním módu, splyne Jana a obě děti Boží rodiny s Pánem Ježíšem Kristem a vznikne nejnovější přirozenost Boha: Pán Ježíš Kristus Boží rodina. O těchto změnách přirozenosti Boha se bytosti Multivesmíru dovídají v souvislosti s knihami Nového Zjevení, které jsou psány na planetě Nula, kde byl aktivován negativní stav a kde bude také ukončen. Proto je životně důležité šířit tyto knihy mezi lidi a další bytosti, zejména zóny vymístění. Na přijetí jména Pán Ježíš Kristus, později Pán Ježíš Kristus Boží rodina závisí i postavení každé bytosti ve Stvoření. Každý/á má svobodnou volbu přijmout nebo odmítnout novou a nejnovější přirozenost Boha, ale zároveň nese následky své volby. Po převibrování Jany na Novou Zemi se bude Boží rodina v tělech PJK a Jany, později dětí ukazovat bytostem celého Multivesmíru, aby s nimi měly osobní zkušenost, mohly se jich dotýkat, objímat je, promlouvat z očí do očí, zažívaly na vlastní „kůži“ život i v jejich fyzické blízkosti. Do rozdělení lidstva na planetě Země 3D/ Nula se Jana bude setkávat s připravenými spolupracovníky a přáteli, aby spolu s týmem Boží rodiny v nových dokonalých multidimenzionálních tělech šířili informace o životě ve všech částech Stvoření a zóny vymístění a přinášeli důkazy, které dosud nikdo jiný neměl a nemohl mít k dispozici. Jana je zatím relativní Bohyně v těle, plní plán absolutního Pána Ježíše Krista na 100%. Každý, kdo je k ní přiveden (ne náhodou) má právo ji přijmout nebo odmítnout, avšak podle své svobodné volby se zařadí buď na stranu pozitivního nebo negativního stavu se všemi důsledky a následky.

Pán Ježíš Kristus Boží rodina

Print Friendly, PDF & Email