Rubrika «co je co, kdo je kdo»

Pravá přirozenost PJK

O PRAVÉ PŘIROZENOSTI PÁNA JEŽÍŠE KRISTA! SOUVZTAŽNÝ VÝZNAM A VZTAŽNOST SLOV ,,PÁN JEŽÍŠ KRISTUS“.   (1) „Pán“ označuje a odráží Absolutní duchovní mysl Pána Ježíše Krista, Jeho/Jejího Absolutního ducha, Jediného, který vždy jest od věčnosti do věčnosti. Ve starém označení „Pán“ obsahoval to, co bylo známo pod jmény „Bůh“, „Nejvyšší“, „Stvořitel“, „Jehova“ atd. Též znamená …

Co je život?

   Co je život? Nekonečné vědomí, energie, která vibruje nejrychleji ze všech existujících druhů energií, energie Pána Ježíše Krista, nikým nestvořená absolutně inteligentní, milující, propojující vše, co existuje. To, co znáte pod pojmem gravitace, je síla, která „drží“ pohromadě atomy, molekuly, krystaly, těla jakýchkoli bytostí včetně planet, hvězd, slunečních soustav, galaxií i vesmírů (viz rčení: …