Co je převibrování

   Jak k tomu převibrování dochází, co to způsobuje?

   Je to proud vysokofrekvenčního záření z centra galaxie, který aktivuje energii hvězd. Je to řídící centrum celé galaxie. Je obrovská černá díra, kolem své osy rotující gravitační jádro – oboustranný trychtýř, ve kterém není žádná hmota. Je to takový časoprostorový tunel, do vyšší dimenze, z vašeho tmavého, do našeho světlého vesmíru, kam směřuje celá tato galaxie, i Země, neboť tyto temné vesmíry padlých bytostí přestanou existovat. To je ten celý proces převibrování.

   V praxi to znamená to, že se zvyšuje gravitační síla této černé díry, která do sebe vcucává a vtahuje celou galaxii. Tato gravitační síla urychluje kmitání nejmenších částic hmoty a tím, že zrychluje frekvenci, se hmota stává lehčí, méně hustší, zářivější. Asi jako když máte lampu a zesilujete její světlo tím, že zesilujete přívod energie. Něco podobného se nyní děje s fyzickým světem.

   Vyšší bytosti, které řídí chod vesmíru, zesilují tento světelný kmitočet. Tento proces začal v roce 1998, kdy došlo na Zemi k prvním změnám, k posouvání pólů a zakřivení Země, jak si vaši vědci povšimli, a tento proces se stále zesiluje a zanedlouho dostoupí svého vrcholu. Vaši vědci si také všimli, že se od této doby zrychlila expanze vesmíru a mírně se zpomalila i rotace Země, což jsou největší viditelné změny od doby potopy světa a zániku Atlantidy před 12 tisíci lety. Ve skutečnosti ale expanduje jen galaxie, naopak rozpínání vesmíru se zpomaluje – to se zrychlovat nemůže. Když rozkutálíte míček, postupně se zpomaluje, až se zastaví a stejně tak je to i s vesmírem.

Citát z:  http://novy-vek.cdbox.eu/nova_zeme.php

Zdroj:  Karel Konečný (AA Michael) – Google+

Print Friendly, PDF & Email