Rubrika «co je co, kdo je kdo»

Jak to bylo s Ježíšem po ukřižování

Jana Kyslíková – https://www.facebook.com/profile.php?id=100009603383207&fref=hovercard      Nanebevstoupení, neboli převibrování do vyšší dimenze Multivesmíru je opuštění reality bez prožitku smrti fyzického těla, tedy pokračování stávajícího života v nových, kvalitativně vyšších úrovních. Jde doslova o kvantový skok. V masovém měřítku se odehraje během rozdělení lidstva, ale jsou případy jednotlivců nebo skupin lidí, kteří byli vyzdviženi již během …

Astronomická struktura vesmíru

Zpracoval: Ing. IVO BENDA, 8.9.1997 (pozemská věda 20. století)    Vesmír který pozorujeme dnešními technickými prostředky a ve kterém se nacházíme má tuto strukturu, která je stará cca 14 500 000 000 (miliard) let:    Naše strukturální jednotka, ve které se nachází naše planeta Země má název s velkým počátečním písmenem. Strukturální celky lze rozdělit takto: A)  …

Hierarchické zákony a struktura vesmíru

Zpracoval: Ing. IVO BENDA, 8.9.1997  Motto:   „Ve Vesmíru je rozumu mnoho, ale bytostí značně méně“. Mimozemšťané z planety DHOH, 20 cm vysocí, 3.11.1969, Austrálie, 140 km od města MAREE. Pozorují nás už 2 milióny let a dobře nás znají. Kvůli poruše na lodi museli přistát, cíl byl Merkur.    Vesmír (Universum) je tak fantastický, složitý a rozsáhlý, že na to, …

Mé království není z tohoto světa

Jan, 18. kapitola – Bible kralická – https://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/nbk/J18.php 1. Když to Ježíš řekl, vyšel se svými učedníky přes potok Kedron, kde byla zahrada, do které vešel on i jeho učedníci. 2. To místo však znal i Jidáš, jeho zrádce, protože se tam Ježíš často scházel se svými učedníky. 3. Jidáš tedy vzal oddíl vojáků a …

Mimozemské civilizace sil světla

Zpracoval : Ing. IVO  B E N D A,  21.10.1997   PLANETA  ACHELE,  ACHELANÉ   Souhvězdí Eridanus, druhá planeta hvězdy Epsilon Eridani, 11 LY    Planeta je větší než Země, má pouštní charakter, něco mezi Austrálií a Arábií, bez povrchové vody, olejová jezera vyloučená ze skály (vůně – trochu eukalyptus), čirý nízkovizkózní olej. Tlak vzduchu …

Nahrazení desatera přikázání, …

… jež obsahovalo hluboký duchovní vnitřní význam, desaterem duchovních principů. DESATERO PŘIKÁZÁNÍ     1.„Nebudeš mít jiné bohy mimo Mne !“   2.„Nezhloubíš si žádný obraz.“   3.„Nevezmeš jméno Pána, svého Boha, nadarmo“   4.„Pamatuj na den spočinutí, abys ho světil.“   5.„Cti svého otce i matku, aby tvé dny mohly být dlouho na zemi, …

Obnovení, pozměnění a znovudefinování duchovních zákonů

1. ZÁKON LÁSKY K BOHU       PRVOPOČÁTEČNÍ ZÁKON se vztahuje k lásce k Pánu, vašemu Bohu. Tento zákon je modifikován následujícím způsobem:    Miluj Pána Ježíše Krista bezpodmínečně s moudrostí z celého svého „Já jsem“,a to nade všechny a nade všecko, kvůli samotnému Pánu Ježíši Kristu a kvůli samotnému principu, aniž bys něco očekával na oplátku. Ze své …

Vibrační hodnoty dle Bovisova biometru

   Jak se cítíte? Už vám někdo osobně, nebo doma, v práci, měřil energie – vibrační hodnoty?    Měření energie u různých předmětů, míst, vody, potravin a mnohého jiného kdysi odhalil fyzik jménem A. Bovis. Nejsou to energie hmoty. Jednotky těchto kvant energie byly pojmenovány právě po něm. Naopak hmota přitahuje určité druhy energií, které …

Co je převibrování

   Jak k tomu převibrování dochází, co to způsobuje?    Je to proud vysokofrekvenčního záření z centra galaxie, který aktivuje energii hvězd. Je to řídící centrum celé galaxie. Je obrovská černá díra, kolem své osy rotující gravitační jádro – oboustranný trychtýř, ve kterém není žádná hmota. Je to takový časoprostorový tunel, do vyšší dimenze, z …