Mimozemské civilizace sil světla

Zpracoval : Ing. IVO  B E N D A,  21.10.1997

 

PLANETA  ACHELE,  ACHELANÉ

 

Souhvězdí Eridanus, druhá planeta hvězdy Epsilon Eridani, 11 LY

   Planeta je větší než Země, má pouštní charakter, něco mezi Austrálií a Arábií, bez povrchové vody, olejová jezera vyloučená ze skály (vůně – trochu eukalyptus), čirý nízkovizkózní olej. Tlak vzduchu je větší než na Zemi. Achelemá bohaté přírodní zdroje, neboť obsahuje mnoho těžkých prvků (díky dávné explozi jedné blízké supernovy). Proto si planetu předkové Achelanů vybrali k osídlení.

   2 miliardy Achelanů, vzhledem k nerozeznání od nás, dožívají se 840 let. Nemají rodinné svazky. Mají částečně společné předky s námi. Na Zemi žilo v r.55-85  5 Achelanů, dnes tisíce.

   Pochází původně ze zničené planety Phaeton, kdy se přestěhovali na Zemi, tam založili civilizaci Atlantidy, sde se mísili s pozemskými rasami a vznikly rasy: Rmoahalů, Tlavatliů, Toltéků,Turanů, Árijů, Akkadů a Mongolů. Po zániku Atlantidy založila část Atlanťanů civilizaci na planetě Achele. Naši planetu nazývají Tellur.

   Nemají peníze, jsou tam jen 2 města, jedno z nich, hlavní středisko s velkým kosmodromem, se jmenuje Urche. Všechna průmyslová zařízení jsou z ekologických důvodů umístěná pod zemí. Výrobu všeho – od nápojových kelímků až po kosmická plavidla provádí vyspělá robotizovaná technika. Kontrolu provádí pomocí všestranně vyspělé umělé inteligence za pomocí výkonných kybernetických kontrolních jednotek.

    Forma vlády: Volená rada dvou set, která přijímá nejdůležitější rozhodnutí. Každý člen Rady obojího pohlaví je volen na základě svých morálních kvalit, intelektuálních schopností a výkonnosti. Achelané volí své zástupce ve dvou kolech – v tajném a veřejném.

   Věnují se hudbě, divadlu, jejíž počátek leží v daleké minulosti. Provozují také sport: Šplh, běh, plavání jsou součástí tělesné výchovy. Zvláště oblíbenou soutěží pro 2 účastníky je závod na vznášejícím disku řízeném silou myšlení.

   Vzdělání, školství: Všechny vědní obory jsou uložené v uměle vytvořených krystalech. Tyto informace se přenášejí přímo do jednotlivých vrstev vědomí ve velkém mozku. Začíná se s tím po skončení fáze dětství. Jinak je jejich vzdělávání založené na starořeckém principu mistra a žáka.

   Cestují tvarováním hmoty-časoprostoru do trychtýře ve směru letu, tedy manipulují strukturu časoprostoru.

Kniha: „Mimo prostor a čas“ Johannes von Buttlar (nakl. Ikar)

Informace – Achelan : RABI von VANA

PLANETA  AENSTRIA = INXTRIA , AENSTRIŇANÉ

 

Souhvězdí Andromeda, galaxie Andromeda 2,3 mil. LY.

   Planeta je mnohem větší a ma víc kontinentů než Země.

   Hodinky tam jdou opačným směrem. Civilizace obývá jinou dimenzi než je naše. Je zde kupolovité městoAMURIS. Aenstriňané jsou většinou světlovlasí a mají modré oči. Mají mateřskou loď kulovitého tvaru o průměru 700 km a na ní nástavby. Sídlí v ní 5 miliónů mimozemšťanů, z toho 3/4 z Aenstrie, 1/4 z planet Mentaka a Aurigea ze souhvězdí Orion. Výška dráhy byla 30 000 km nad Zemí.

   Základny na Zemi: Na pólech, severní Tibet, Aljaška, Jižní Afrika, Tichý oceán, Atlantský oceán, Indický oceán. Základny na oběžné dráze Země a ve Sluneční soustavě a za 12. planetou. Stanice zaznamenávají situaci na Zemi a jsou připraveny podniknout potřebné kroky pro evakuaci obyvatel v případě světové katastrofy.

Jména: 

LYA = ELYENSE : Náš svět je privilegovaným místem, shodly se na tom téměř všechny civilizace, které se námi zabývaly. Lya má 900 let.

MEYAE , velitelka vesmírné (mezigalaktické) lodi.

NUAULO

 

PLANETA  AJACIT

 

Souhvězdí Býka, hvězdokupa Hyády, sluneční soustavu nazývají AJACITA, která má v oběhu 4 planety.

 Sdělení   planety   přišlo   od  SOL-TECA    21.10.1997,   viz  „Rozhovory“ č.122  a  upřesnění z 24.10.1977  č.127.

Jinak viz v knize Hesemanna UFO kontakty.

 

PLANETA  ANOLA

 

Podepsali mezigalaktickou dohodu. Ne každá civilizace má přístup na planetu Zemi. Této je to dovoleno.

Kontaktér: M. D. , Senica.

 

PLANETA  APU

 

Souhvězdí Centaurus, hvězda Alfa Centauri = RIGIL CENTAURUS  A. 4,34 LY

Spektrální třída G2V  (=SLUNCE) , svítivost 1,5 SLUNCE.

Jméno: ANTAR SHERART, výška 250 cm, velitel flotil UFO mise RAMA.

 

PLANETA  ARGONA

 

Jméno: ARGUS.

PLANETA  ASHAND

   

Nová skupina mimozemšťanů pracujících pro Zemi. Nordická rasa pochází z této civilizace.

 

PLANETA  AURIGEA

 

Souhvězdí Orion. Mají své lidi na mateřské lodi z AENSTRIE o průměru 700 km 30 000 km nad Zemí.

 

PLANETA „ČÍSLO DEVĚT“

 

Souhvězdí Orion. Jméno: SIN NAR.

   V Tallinu v Estonsku je jejich předmět, 1 z tisíce na Zemi, kterými testují atmosféru Země. Registrují biologickou, ekologickou a psychologickou situaci na Zemi a výsledky předávají na domovskou planetu. Jsou to svého druhu databanky.

 

PLANETA  DHOH

 

Souhvězdí Cepheus. Hvězda: Krueger 60A-1 ve dvojhvězdném systému se složkou Krueger 60B ,13,09 LY.

Spektrální třída M4V, svítivost 0,0017 Slunce.

Výška: 20 cm – trpasličí rasa.

   Pozorují naši část vesmíru 2 milióny let a tehdy poprvé sem přiletěli. Znají historii a zvyky pozemšťanů velmi dobře a také naše jazyky. Kdysi byli ještě ještě menší než 20 cm a jsou větší poté, co ovládli gravitaci. Na planetě Dhoh je velká přitažlivost.

   Řekli, že „ve Vesmíru je rozumu mnoho, ale bytostí značně méně“.

 

PLANETA  DURAN , DURAŇANÉ

 

Cizí galaxie 1,7x větší než naše Galaxie. Soustava „NOL„. 310 miliónů LY.

Duraňané – velmi vyvinutá a mimořádně pokojná lidská rasa, která vnesla do techniky Plejáďanů několik novinek .

 

PLANETA  EISA

 

Souhvězdí Orion, hvězda Betelgueze

   Lidsky vyhlížející mimozemšťané s blond vlasy až na ramena. 20.2.1954 přistáli s pěti loďmi na americké základně Muroc (nyní Edwards) a nabídli prezidentu Eisenhoverovi změnu hospodářského a politického systému a pomoc v duchovním vývoji lidstva. Prezident USA ze strachu tuto nabídku odmítl – historická chyba. Byl to 1. oficiální (ale neveřejný) kontakt pozemské vlády s mimozemšťany. Jejich životní podmínky odpovídají pozemským. 3 lodi byly tvaru talíře, 2 tvaru doutníku. Předvedli svoji techniku a schopnost zneviditelnit sebe a lodě.

 

PLANETA  ERRA , ERRAŇANÉ (PLEJÁĎANÉ)

 

Souhvězdí Taurus, Býk, hvězdokupa Plejády, M 45. 430 LY.

Systém TAYGETA, kde krouží 10 planet, z toho 4 obydlené. Jiná dimenze.

   Planeta ERRA je stejně velká jako naše Země a má podobnou vzdálenost od slunce. Žije na ní přes 500 miliónů errraňanů. Gravitace je o něco menší než na Zemi. Atmosféra obsahuje o 12 % více kyslíku než naše. Průměr rovníku 12749 km, sklon rotační osy 22,99 stupně, střední vzdálenost od Centrálního slunce kolem 150 miliónů km, doba oběhu 365,25 dní, hustota planety 5,5 g/cm2. Erraňané jsou s námi geneticky spřízněni, máme s nimi částečně společné předky, ale jejich duchovní vývoj je asi o 30 miliónů let dále než u naší civilizace. 50 000 let neměli války. Dožívají se 1000 let. Mají výsadní právo od Rady provádět nejobtížnější operace na Zemi v rámci záchrany lidstva. Mají spřízněné rasy ve hvězdokupě HYÁDY a u hvězdy VEGA v souhvězdí Lyry. Odsud původní lid PLEIONE provedl exodus do vesmíru po mnoha válkách.

Naší Sluneční soustavu nazývají „SOL„. Základny na Zemi: 3

   V Americe, Asii, Evropě – horský masív ve švýcarských Alpách, kde je 300 let, bylo na ní 50-300 osob, nyní je 7. Mají mateřské lodě o průměru 17 km.

Mají 2 letopočty:

   První začal rokem konečného míru na plejádských světech r. 47734 před naším letopočtem, druhý začal r. 26 našeho letopočtu, kdy vedení plejádských národů a jejich spojenců v rámci tzv. Kosmické konfederace přešlo do rukou „VYSOKÉ RADY“, což je ústřední vláda Plejáďanů a jejich spojenců v rámci Kosmické konfederace. Tehdy se duchovně sjednotili.

Jména: (kontakty Meier, Drsková, Benda a další lidé)

SFAATH – děda SEMJASE

GUETZAL – mírně kudrnaté blond vlasy

SEMJASE – dcera PTAAHA

PTAAH – velitel Vesmírné flotily z Plejád, hnědé vlasy

PLEJA – dlouhé černé vlasy, dcera PTAAHA

JSODOSELEKTRAHJLAARASOLAR

Jazyk: SARAT – na planetě ERRA, KOSAN – kosmický jazyk, šíří se i mimo naši Galaxii.

   Používají běžně TELEPATII, což je obrazová řeč o 50 400 000 znacích. Rychlost přenosu je mnohem vyšší než rychlost světla (300 000 km/s). Jediná oblast, se kterou nelze takto komunikovat je antisvět (antivesmír).

Kontaktéři: Meier, Miloslava Drsková, Ivo Benda a další lidé.

 

PLANETA  HOOVA

 

Souhvězdí Andromeda, Velká galaxie v Andromedě, kterou nazývají ATRANCIA. Je 16 000 x větší než naše Země. Žijí 1 000 000 let.

   Je to několik miliónů let stará civilizace a jsou geneticky spřízněni se židy. Sídlí tam nebo mají kontakt na „RADU DEVÍTI“, kteří představují „hierarchii celého Vesmíru, všech galaxií“. Rozdělovali úkoly pro různé civilizace. Nejedná se o žádné bytosti, nýbrž o světelné koule, které nemají žádné tělo, nýbrž jsou „totálním vědomím, totální energií“. Už před milióny let vytvořili androidy.

   Mají obrovskou mateřskou loď SPECTRA, která je poblíž Země 800 let a je stejně velká jako některá naše města. R. 1975-78 její početná posádka uložila do svých krystalových počítačů všechny jednotlivé životy lidí v té době žijících na Zemi a díky tomu mají na prostou kontrolu nad všemi pozemšťany. Vědí například o každém agentu CIA nebo KGB, o každém vojákovi atd. Mají možnost si vybrat jakýkoliv úsek z jejich života technickými prostředky. Všichni negativní lidé vlastně porušují kosmické zákony a budou podle toho patřičně odměněni. Jejich počítače studují každého jednotlivce na Zemi. V rámci tzv. Kosmické konfederace pracují na tzv. záchraně lidstva před zničením. Do historie Země poprvé zasáhli před 20 000 lety, kdy přiletěli v rámci plánované expedice z jejich sluneční soustavy. Přistáli poprvé v Izraeli u dubu v Mamre v Hebronu, kde se s nimi setkal Abraham. Odtud je původ legendy o božím žebříku, neboť je spatřili sestupovat po žebříku z jejich lodi. Naposled přistáli před 3000 lety a nyní chtějí znovu masově přistát. Země je pro ně jakýmsi hřištěm. Svoji energii získávají z naší Sluneční soustavy. Přistávali vždy po 6000 letech, kdy lidstvu poskytli pokaždé poučení. Naposledy to bylo v Egyptě.

Kontakt Dr. Andrija Pucharich.

 

PLANETA  ITIBI RA II

 

Průmysl mají na svém měsíci – planetární továrna. Jména: SATU RA, XITI – jeho sestra.

 

PLANETA  JARGA , JARGIĎANÉ

 

Souhvězdí Eridanus, hvězda Epsilon Eridani. 10,76 LY.

   Planeta Jarga je větší než Země. Hvězda má spektrální třídu K2V, svítivost 0,30 Slunce.

   Je tam jistý druh superkomunismu. Žijí ve velkých válcích – velké domy. Nos mají jako širokonosé opice (dírky do strany), na vrcholu hlavy – podélný hřeben.

 

PLANETA  KOLDAS , KOLDASANÉ

 

Vesmír „DAL“ – antihmotový vesmír. Jsou na Marsu, Venuši – antihmotová dvojčata. Pracují také pro záchranu lidstva, v případě nutnosti je připravena velmi mladá, krásná a úrodná planeta EPICOT v naší Galaxii. K záchraně je připraveno 100 000 lodí.

Jména: WY-ORA, VALDAR.

 

PLANETA  MENTAKA

 

   Souhvězdí Orion. Mají lidi na mateřské lodi z Aenstrie o průměru 700 km, 30 000 km nad Zemí, společně s lidmi z planety Aenstria a Aurigea.

 

PLANETA  METARIA

 

Souhvězdí Centaurus. Hvězda Alfa Centauri. 4,34 LY.

   Původně pocházeli ze Země, předci byli Atlanťané z Atlantidy. Tehdy se vymkl kontrole jeden ze dvou měsíců, hrozila katastrofa, a tak v obrovských vesmírných archách přesídlili na jinou planetu v oblasti Alfa Centauri.

Jména: WOODOK, LYNK.

 

PLANETA  NABULA , NABULANÉ

 

Galaxie Andromeda. 2,3 miliónu LY.

   Vysoce rozvinutá trpasličí rasa poloduchovní formy. (Je to mezistupeň, kterého jednoho dne dosáhne člověk v průběhu svého duchovního vývoje, jakmile už na jedné straně nepotřebuje své hmotné tělo, ale na straně druhé se ještě nevypracoval k nejbližšímu vyššímu stupni čistě duchovní formy.) Tělo je průhledné = závoj. Létají v energetických lodích.

 

PLANETA  NJSSAN

 

Souhvězdí Lyra. Planeta NJSSAN (čti nisan).

Jméno: TALJDA  (čti talida) – žena se žlutou barvou kůže.

 

PLANETA  PLANDOR

 

Kontakt s Hansem P. Klotzbachem.

 

PLANETA  RIDDH

 

Souhvězdí Tukana, hvězda Epsilon Tukana.

Jméno: EBERMACH. Kontaktér: Miloslava Drsková.

 

PLANETA S KULTUROU  E-GOLL

 

Souhvězdí Orion.

 

PLANETA S RASOU  AKHU

 

Tzv. „PTAČÍ LIDÉ“ – dle indiánů v USA. První kontakty s indiány Hopi aj. v USA.

 

PLANETA SATURNIJA

 

   Je asi totožná se Zemí, ale v sousední dimenzi. Jména: SOR, NOR, TOR. Brali pozemšťany na paluby lodí a seznámili je se Sluneční soustavou a jejich planetou.

 

PLANETA  SONA , SONAŇANÉ

 

   Antihmotový vesmír. Civilizace Sonaňanů, která umí jakoukoliv operaci mozku, Plejáďané tam poslali SEMJASE v listopadu 1984 na operaci mozku, kterou sami neumí.

 

PLANETA TASIILA

 

Souhvězdí Orion. Sluneční systém nazývají TAI, je tvořen 1 sluncem a 4 planetami.

HÁTING – mimozemšťan, který si vyměňuje básně s p. Miloslavou Drskovou (viz „Rozhovory“).

 

PLANETA U HVĚZDY  VEGA,  PLEIONE

 

   Stará civilizace PLEIONE, ze které se asi před 30 milióny let po válkách rozšířily exodusy po Vesmíru, mj. Plejáďané, civilizace v Hyádách a podle Plejáďanů i my jsme jejich částečnými potomky.

 

PLANETA  UMMO , UMMIŤANÉ

 

Souhvězdí Virgo, Panna. 14,6 LY. Jejich slunce nazývají IUMA = WOLF 424 A,B.

   Planeta má 2x větší průměr než Země, je na ní 4 miliardy ummiťanů. První přistání 4:17:03 hodin SEČ  28.3.1950 ve Francii v departementu BASSES ALPES asi 800 m od vesnice LA JAVIEVE. 6 Ummiťanů

Jména: DEI 98, DA 3.

Kontaktér: Marcela Nedělníková, Olomouc.

 

PLANETA  V PLEJÁDÁCH S TRPASLIČÍ RASOU

 

   Souhvězdí Taurus, Býk. Hvězdokupa Plejády. Systém Taygeta. Sousedí s planetou ERRA. Trpasličí rasa 115 cm.

 

PLANETA ZE SOUHVĚZDÍ VLASY BERENIKY

 

Souhvězdí Vlasy Bereniky. Kontakt s Paulem Villou 16.6.1963. Výška 175 a 210-270 cm.

 

PLANETA ZE SOUHVĚZDÍ LYRY

 

Souhvězdí Lyra. Kontakt s Plejáďany a vybranými kontaktními osobami.

Jméno: MENARA – žena s tmavou pletí, byla na základně Plejáďanů ve Švýcarsku r.1975-86.

 

PLANETA ZE SOUHVĚZDÍ VAH

 

Souhvězdí Libra, Váhy. Rudá hvězda. Vede je centrální systém. Obavy z myšlenkové bakterie.

 

PLANETA  ZETOR

 

   Souhvězdí Kentaura, hvězda Proxima Centauri (2. nejbližší hvězda po našem Slunci). 4,28 LY = cca 50 biliónů km.

Jména: ATHAR, KOHUN, ACHAR – bratr Athara.

Kontaktér: Miloslava Drsková.

AKON s Elizabeth Claerovou mají syna, který pak později odletěl s otcem do Vesmíru.

   Zbytky jejich sídlišť jsou na Antarktidě a také na Marsu v podobě obrovských pyramid a podzemních měst – viz objevy NASA. Pocházejí před tím z Venuše a jsou s ní těsně spjati, ta se stala v důsledku expanze Slunce neobyvatelnou, a proto se přetěhovali na planetu Zetor. Zetor je jejich nádherný domov. Venuše obíhala dříve kolem Uranu, odkud ji obří kometa „Ničitel“ strhla na současnou dráhu. Běloši pocházejí z venušské rasy. Dovedou volně cestovat po Galaxii, mezigalaktické prostory překonat nedovedou.

Zdroj: http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_rozhovory_1_sdeleni_301_378.htm

Print Friendly, PDF & Email