Jak to bylo s Ježíšem po ukřižování

Jana Kyslíková – https://www.facebook.com/profile.php?id=100009603383207&fref=hovercard

 

   Nanebevstoupení, neboli převibrování do vyšší dimenze Multivesmíru je opuštění reality bez prožitku smrti fyzického těla, tedy pokračování stávajícího života v nových, kvalitativně vyšších úrovních. Jde doslova o kvantový skok. V masovém měřítku se odehraje během rozdělení lidstva, ale jsou případy jednotlivců nebo skupin lidí, kteří byli vyzdviženi již během celé historie této planety Nula. V Bibli najdete několik příkladů nanebevstoupení. Kdo se více zajímá o návštěvy mimozemských civilizací a létající vesmírné lodě, pozná v některých popisech biblických událostí podobnost se současnými fyzickými kontakty s vesmírnými lidmi. Nejde o nic nadpřirozeného, ale pro většinu lidí je to zatím neuvěřitelné.

   Začneme u Mojí přímé inkarnace do hrubohmotného těla Ježíše Krista. Neustále je zpochybňováno moje fyzické působení na této planetě. Jak jsem už sdělil v předchozí dávce Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, bylo nezbytné připravit cestu z negativního stavu a dostat se do pekel, abych zajal na určitý čas Pseudotvůrce. Bez fyzického těla Ježíše bych nemohl proniknout do zóny vymístění, aniž by mě kdokoli poznal a hlavně, aniž bych svými vibracemi Absolutního Boha, tehdy Nejvyššího, nezničil tento antivesmír se všemi obyvateli. Byl to jediný možný způsob záchrany lidských bytostí od věčného utrpení. Po ukřižování bylo moje tělo odneseno do hrobky a vchod byl zavalen kamenným, velmi těžkým „kolem“. Když se moje tehdejší manželka Marie Magdalena přišla třetího dne podívat, zda je vše v pořádku, uviděla odvalený kámen. V hrobce už neleželo moje umučené tělo, pouze pohřební plátno, do kterého bylo zabalené. Zjevil jsem se jí v astrálním těle, ale nepoznala mě okamžitě. Tehdy jsem jí řekl, aby se mě nedotýkala, protože jsem dosud nevystoupil k Otci. To znamená, že jsem ještě neměl duplikát svého fyzického těla, který je identický s tělem hrubomotným, avšak postrádá vše negativní od Pseudotvůrců, je tedy dokonalé. Později jsem se několikrát zjevil svým učedníkům, tentokrát už v duplikátu. Nepoznali mě právě proto, že jsem vypadal mnohem lépe, než jak mě znali. Mohl jsem před nimi jíst a mohli se mě dotýkat a přesvědčit se, že jsem živý. Kvůli autentičnosti mého zmrtvýchvstání jsem měl na krátký čas i rány po hřebech a kopí. Po 40 dnech pobytu v duplikátu, který musel snížit své vibrace, aby ho ostatní viděli svýma očima, jsem byl vyzvednut svými přáteli a spolupracovníky z vyšších dimenzí do létajícího talíře, obklopeného oblakem z vodní páry. Toto je pravdivé svědectví o mém zmrtvýchvstání a nanebevstoupení. Nejde o žádný nadpřirozený úkaz, jen lidské vědomí tehdy, ani dnes (až na malé výjimky) nebylo a není na takové duchovní úrovni, aby tento proces pochopilo a přijalo.

NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY
www.bozirodina.cz

 

Zdroj:  Karel Konečný (AA Michael) – Google+

Print Friendly, PDF & Email