Zveřejnění písně „SPOLEČNÁ CESTA“

Tato ve svém obsahu nadpozemská píseň pojednává o partnerské lásce, o dvou milujících se duších, z nichž jedna byla vyslána na tuto planetu, zatímco druhá zůstala součástí jiného, daleko krásnějšího a harmoničtějšího světa, který je skutečným domovem pro oba partnery. Ačkoliv byli ve fyzičnu dočasně rozděleni, na úrovni srdcí spolu zůstali pevně propojeni, vědomi si toho, že až nadejde správný čas, opět si padnou do náruče a svým polibkem započnou úžasný příběh lásky, který se rozhodli prožít už v okamžiku, kdy byli stvořeni jeden pro druhého. Jeden z páru, Michal, který se tímto způsobem poprvé v životě zhostil role zpěváka, se rozhodl potěšit svou milovanou dívku Elišku ještě před blížícím se shledáním v jejich společném domově, a tak se svými přáteli, Lukášem a Veronikou, kteří mají v muzice již letitou praxi, nechal ztvárnit píseň s názvem „Společná cesta“. Hudební nahrávka, jež vznikla v domácím studiu jako remake již existující písně „Zničená zem“ od Kateřiny Marie Tiché, je shrnutím citů, které Michal ke své partnerce přechovává. Jde o vyjádření lásky a radosti z jejich niterného spojení, které díky této písni nabylo ještě hmatatelnějších obrysů, jež budou přetransformovány do osobního setkání na Nové Zemi, kam se v blízké budoucnosti přesune část lidstva připraveného žít pozitivním způsobem života.

Co vůbec znamená pojem „pozitivní stav“, který je v písni zmiňován? Jde o světy, které jsou vibračně výše než je tato planeta, proto v nich není násilí, strádání, smrt a vše ostatní, co obyvatelům nejen této planety, umístěné v temném vesmíru, ztrpčuje život. Lidé a další bytosti ve vyšších dimenzích žijí v dostatku všeho, co dělá život šťastným a naplněným. Způsob jejich bytí je daleko zábavnější, dobrodružnější a radostnější, protože Stvořitelem pozitivního stavu je Pán Ježíš Kristus, který je zdrojem veškerého dobra a krásy a nemá ve své podstatě takřka nic společného s tím, jak Boha představují církve. Pán Ježíš Kristus je nejlepším Přítelem všech nositelů a nositelek života, jejich věčným Rodičem s úžasným smyslem pro humor, který si pro každého přeje jen to nejlepší. A protože vám známý pozemský svět není od Něho, přičemž v něm dochází k všeobecnému zhoršování podmínek, v těchto zlomových časech Pán Ježíš Kristus přichystal Novou Zemi pro všechny, kdo chtějí žít po Jeho boku, aby později vyvedl ze zajetí temnoty i ty, kteří si prozatím volí poznávat život bez pravého Boha, jenž je ve skutečnosti i Bohyní, jelikož je oboupohlavní, nikým a ničím nestvořenou všepřesahující bytostí. V následujících letech bude lidstvo svědkem zásadních změn, které správně pochopí a rozklíčují ti, kdo budou naladěni na duchovní lásku, která je společně se schopností odpouštět jedinou vstupenkou do ráje.

Právě ze snahy přiblížit tento ráj lidem (a nejen jim) vzešel jeden z impulsů, proč tato píseň vznikla. Z tohoto důvodu ji Michal věnuje nejen Elišce, pro kterou je píseň primárně nazpívána, ale zároveň ji daruje všem ženám a mužům v celém Multivesmíru, kteří tvoří nebo teprve utvoří láskyplné vztahy se svými protějšky. Podstatou pozitivního stavu je sdílení, a přáním Michala i přáním Elišky je podělit se s písní se všemi, kteří mají v plánu duše být ke Společné cestě přivedeni. Její autoři věří, že pro mnohé posluchače bude tato skladba prospěšná a že si v ní také budou moci najít „to svoje“.

Text a zpěv: Michal Roj

Doprovodný zpěv: Veronika Chorvatovičová

Hudební postprodukce: Lukáš Šoka (ve spolupráci s Veronikou a Michalem)

Kamera, režie, střih: Lukáš Šoka

Toto dílo vzniklo jako remake na motivy písně „Zničená zem“ od Kateřiny Marie Tiché.

Nahráno a natočeno v Madunicích na Slovensku

© 2022

Zdroj:  https://www.facebook.com/people/Michal-Rafael/100010962309357/

Print Friendly, PDF & Email