Zpáteční lístek – Ilúzia

Zveřejnění písně „ILÚZIA“

Tato píseň shrnuje cestu z temného dna nad hladinu, kde se člověk může svobodně nadechnout, aby byl pohlazen přívětivým vánkem, hřejivým teplem a čirým světlem, které rozjasní jeho duši a vyčistí jeho mysl. Strach je pocit, kterým se nechávají ovládat mnohé duše, kvůli čemuž nemohou být samy sebou. Cítí se jak ve svěrací kazajce a nenacházejí cestu ke změně. Pokud se však obrátí do svého nitra, spatří záblesk naděje, která se s věčným Rodičem všech bytostí, Pánem Ježíšem Kristem, stává jistotou, na jejíchž vlnách se povznesou do nové etapy svého bytí. Píseň Ilúzia je především o pomíjivé existenci utrpení a o věčné podstatě dobra. Pojednává o nalezení pevné víry v jediný Zdroj pravého života a o přijetí důvěry v sebe samého.

K tomu, aby se kdokoliv vymanil z pavučiny plné útrap, stačí, aby se snažil žít na základě principu bezpodmínečné lásky, rozvíjel v sobě pokoru a víru, odpouštěl druhým i sobě a hledal Pravdu ve svém nitru.

V písni je zpodobněním otevřeného srdce rozkvetlá slunečnice, která může být otevřená jen tehdy, pokud má dostatečný přísun lásky a z ní vyplývajícího světla. Přijde čas, kdy Stvoření bude jedním velkým slunečnicovým polem, vyplněným lidmi a jinými bytostmi s takto otevřeným srdcem, které se budou rozvíjet v radosti, štěstí a dostatku všeho, co život dělá opravdovým a plnohodnotným. Slunečnicové lístky, jež duše nosí v sobě, pak už nikdy neopadají a jejich květy se už nikdy neuzavřou, protože starý příběh soužení napíše u každého jedince svou poslední tečku v okamžiku, kdy se dotyčný či dotyčná vydá do boží náruče, v níž navždy zapomene na všechny negativní pocity, emoce a vzpomínky, které zakusil/zakusila. Začne psát nové kapitoly knihy, jež budou pokračovat na věčnost.

KDO JSME?

Jsme česko-slovenská hudební kapela tvořící pro potěchu srdce. Smyslem našich písniček je šířit Lásku a Pravdu do niter posluchačů naladěných na stejnou energetickou vlnu, tedy zprostředkovat jim základní informace z knih Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, které jsou klíčem k ukončení všeho zla. Skrze uměleckou tvorbu toužíme přispět k tomu, aby naši posluchači mohli snáze objevit nebo posílit vlastní spojení s pravým Zdrojem života a těm, kteří bloudí v temnotách, poskytnout zpáteční lístek pro uskutečnění cesty z pekel do nebe, do světla pozitivních světů. Písně si nahráváme sami, v domácím studiu, s nástroji, technikou a schopnostmi, které máme momentálně k dispozici. Při tvorbě nám záleží především na čistém úmyslu, posloucháme hlas intuice a zakládáme si na vnitřní, nikoli vnější dokonalosti.

Jsme Zpáteční Lístek a děkujeme za to, že jste cílem naší lásky.

Text: Lukáš Šoka, Michal Roj
Zpěv: Lukáš Šoka, Michal Roj
Hudba: Lukáš Šoka
Video: Lukáš Šoka, Veronika Chorvatovičová, Michal Roj

Místo nahrání písně: Siladice (Slovensko)
Lokality natáčení videoklipu: Siladice, Trnava, Leopoldov (Slovensko)

© Zpáteční Lístek, 2023

 

Zdroj 1:  https://www.facebook.com/people/Michal-Rafael/100010962309357/
Zdroj 2:  https://www.youtube.com/@ZpatecniListek

Print Friendly, PDF & Email