Žít přítomností, budoucností nebo minulostí?

Děkuji Lukáši za sdělení PJK

   Většina lidí na této Zemi se snaží najít ten správný přístup k sebepojetí, odpovědět si na otázku: Jak vůbec vést tenhle typicky lidský život, jak ho pojmout? Nyní nastala příhodná chvíle v rámci doby „restartu“ tyto věci definovat. Především je nutno sdělit fakt, že většina lidí žije MINULOSTÍ. Vzpomínají na staré dobré časy a nevidí téměř nic pozitivního v současnosti ani budoucnosti. Právě toto je znak, že jsou totiž v negativním stavu a hodně, ne-li zcela ovládáni. Hledají útěchu a útočiště z hořké reality v médiích, u politiků, zábavě, drogách, alkoholu a co všechno tady je k dispozici jako nástroje zevnější odpovědi a řešení. Pak jsou lidé, kteří to vyhání do dalšího extrému, kteří se snaží ŽÍT JEN PŘÍTOMNOSTÍ – tzv. vyznavači přítomného okamžiku. U těchto lidí je situace o něco lepší,ale jen zdánlivě. Jejich specifickým znakem je, že se nechtějí zabývat vůbec tím, co bylo a ani tím, co bude. Past u těchto lidí je v tom, že se z nedostatku zdravé sebereflexe stávají snadnými cíli pro PT skrze manipulaci, kterou si většinou ani neuvědomí/nepřipustí, skrze drogy apod. (viz. Hippies – květinové děti). V konečném důsledku se stávají rovněž velmi dobře ovladatelnými. Pak jsou zde LIDÉ ZAMĚŘENÍ NA CÍL – NA BUDOUCNOST.Tito lidé vidí jen cíl, za kterým se ženou (byznys, postavit dům za každou cenu, ale může jít i o nějaký duchovní cíl). Nehledí kolem sebe, vidí jen sebe a svůj cíl a mnohdy nehledí ani na sebe. Jdou – jak se říká – přes mrtvoly, neboť řádně nerespektují ani přítomnost ani průběžně nevyhodnocují minulost. Často tito lidé skončí ve vyhoření (fyzickém, duchovním nebo obojím současně), zdravotních problémech (jelikož nerespektovali ani varovné signály těla v přítomnosti) a v depresi, když klapky z očí spadnou.

   Jak tedy žít, když všechny z těchto 3 klasických lidských konceptů selhávají?

   To je otázka, na kterou bylo třeba dát odpověď.

   Na každém z těchto 3 přístupů je totiž cosi dobrého, avšak je důležité vzít si z každého jen to pozitivní a účelné. Zkusme tedy nyní definovat tento „zdravý průsečík“.

   Mohl by znít asi takto: ŽIJTE PŘÍTOMNOSTÍ (TEĎ A TADY) S RADOSTNÝM POHLEDEM DO POZITIVNÍ BUDOUCNOSTI (NEBE – S OSOBNÍMI REÁLNÝMI A DOSAŽITELNÝMI CÍLI) PŘI OBČASNÉM CYKLICKÉM ZHODNOCENÍ MINULOSTI (SEBEREFLEXI/RESTARTU).

   Takto se ochráníte před ovládáním i manipulací (ovládání a manipulace odpadá počínaje realitou DCBR, ale princip zůstává). Pokud provedete sebereflexi a restart po určitém završeném úseku minulosti, odpusťte si chyby, kterých jste v tom úseku dopustili, poučte se z toho, zkuste zapracovat změny a už se k tomu nevracejte (nespadnete tak do utápění se v minulosti). Za nějaký čas zhodnoťte další úsek života, odpusťte si znovu, poučte se . Toť princip zdravé sebereflexe minulosti. Uvidíte, že při aplikaci tohoto „zdravého průsečíku“ se váš život stane celkově pohodlnější, vyrovnanější a šťastnější. A o to tady jde, to je cíl. Žít šťastný život pozitivního stavu.

S láskou váš absolutní trenér PJK.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email