ZÁZEMÍ TÝMU BOŽÍ RODINY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

   vzhledem k tomu, že až do rozdělení lidstva se budeme vracet v nových tělech na tuto planetu Nula, abychom šířili Boží slovo a připravili co nejvíce lidí na Varování a později vytržení a převibrování na Novou Zemi, zařídil/a jsem prostřednictvím spolupracovníka Karla (Karl-Heinz Wuttke na fb) z Německa koupi statku v České Kubici, kde vzniká fyzické zázemí Týmu Boží rodiny. Od 8. do 12. 12. 2018 se tam přestěhovalo 5 představitelů z 12 hvězd, aby připravili déle neobývané budovy pro budoucí provoz a postupně si navyšovali vibrace do doby, kdy je navštívím v novém těle Bohyně Jany a pomůžu jim převibrovat. Poté se tam nastěhují další představitelé PJKBR, kteří budou nejen provozovat statek i s vybranými zvířaty, zejména koňmi, zachráněnými z nevyhovujících podmínek, ale vytvoří i duchovní centrum, kde se budou scházet zájemci o nejnovější Boží slovo. Přestože budu v novém těle spolu s 12 hvězdami navštěvovat různá místa na celém světě, nejčastěji zavítáme právě sem, kde budou vyšší vibrace a naši nejbližší spolupracovníci, kteří se také budou připravovat na další vlnu převibrování. Budeme zde pořádat setkání a besedy o životě na Nové Zemi i v celém Multivesmíru, přineseme konkrétní důkazy a zážitky, jaké dosud nikdo jiný nemohl poskytnout. Náš Tým BR bude rozšířen i o stvořence a superstvořence, kteří opustili tělo smrtí, jako Petr Daniel Francuch (nyní Petr Rafael), nebo nebyli inkarnováni na Nulu, např. stvořenečtí partneři z nejvyšších dimenzí. I je budete moci vidět na těchto setkáních, protože díky univerzálním tělům ode mne jim nebude nic hrozit ani v zóně vymístění či zde na Nule.

   Proč je majitelem statku příslušník německého národa, přestože náš tým nejbližších představitelů je převážně český a slovenský? Jak víte, Němci jsou i díky 2. světové válce velmi duchovně zatíženi a nepřidává tomu ani současná spolupráce Angely Merkelové s dalšími lídry Evropské unie pod vedením Pseudotvůrců na cíleném zotročování obyvatelstva prostřednictvím migrační politiky a budováním Nového světového řádu (NWO). Není náhoda, že knihy Nového zjevení s výjimkou prvních 2 kapitol NZPJKBR nebyly dosud přeloženy do němčiny. Tato situace se však postupně změní díky působení Mise Boží rodiny. Své „lidi“ máme na všech kontinentech a postupně se budeme propojovat. Začínáme právě spoluprací s příslušníkem německého národa Karlem, abychom vybudovali most mezi dlouho znepřátelenými národy, propojili je na všech úrovních a tím zajistili budoucí konverzi i těm nejzatíženějším bytostem. Tento důležitý duchovní krok jsem posílil/a i svou osobní návštěvou Drážďan v těle Jany dne 13. 12. 2018, kam jsem přinesl/a svou Boží energii v předvánočním čase, kdy si nejvíce lidí připomíná narození Mojí první přímé inkarnace Ježíše Krista (přestože se narodil 21. 3. 7 let před naším letopočtem).

   Děkuji vám všem, kdo se zasluhujete o budování nového zázemí Týmu Boží rodiny v České Kubici blízko hranic s Německem:

Karl-Heinz Wuttke
Renata Tauerová
Ján Drobný
Patrik Futó
Martina Skrbková
Helena Curiová

   Děkuji všem, kdo šíříte knihy Nového zjevení a snažíte se podle nich žít v souladu s duchovními zákony a tím zaséváte semínka do ostatních lidí, aby mohlo být vysvobozeno během rozdělení lidstva co nejvíce duší. Velmi vás miluji a těším se na osobní setkávání nejen v České Kubici.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 14. 12. 2018

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google +

Print Friendly, PDF & Email