Za velikonočními explozemi na Srí Lance, požárem v Notre Dame a falešnou vlajkou na Novém Zélandu stojí satanistický Hluboký stát

By Yoichi Shimatsu

Exclusive to Rense
4-21-19
https://rense.com/general96/satanic-deep-state-behind-sri-lanka-easter-bombings.php

Překlad: OrgoNet, 23.4.2019

Protože na Velikonoce, v době oslav vykoupení a znovuzrození (bez ohledu na náboženství), byl vraždícími explozemi zmařen mír na světě, morální kauza míru a spravedlnosti si žádá, abychom se s odvahou a odhodlaností postavili proti celosvětovému ohrožení satanistickou mocí globalistického Hlubokého státu (Deep State). Dnes byl proveden útok na katolické věřící, zítra mohou být ďábelskou otrokářskou mocí tvrdě zlikvidováni protestanti, budhisté, ba i pravověrní muslimové. Každý dobrý člověk a vše dobré je podrobeno vrcholnému testu: povstaneme nyní, anebo ztratíme důstojnost, budoucnost našich dětí i to málo, co zbývá z našich ubohých životů?
Na velikonoční neděli organizované síly zla na této planetě ve své bezmezné pýše dokonaly svou nesvatou trojici akcí: po dramatu pod falešnou vlajkou v Christchurch na Novém Zélandu, kde shromáždily své poskoky z ISIS k dalším útokům, po rouhačském zapálení Notre Dame v Paříži provedly právě nyní šest bombových výbuchů, kterými zabily a zranily stovky lidí v kostelích a hotelech v hlavním městě Srí Lanky. Trojúhelník teroru Tyto tři odporné zločiny nám dovolují pochopit trojici detailů, abychom porozuměli rozsáhlému zločinnému plánu a jeho cílům. V tomto raném stádiu satanistické protiofenzívy proti populistickému hnutí jsou strategičtí plánovači a hybatelé titíž jako v aféře „Pizzagate“, která je dosud pro mnoho lidí mimo USA celkem neznámá. Prostě vysvětleno, tento skandál prostřednictvím online zpráv odhalil, že Obamovi spojenci jsou přímo zapojeni do válečných zločinů na Středním východě, v evropské uprchlické krizi, v obchodě s dětmi pro sexuální zločiny a obchod s orgány, a s rozsáhlým vydíráním politiků a úředníků; jinými slovy, do provádění všech zločinů satanistické party.

Brzy poté lživá hlavní média vymyslela „Trumpovu složku“ – katalog lží, který však přivedl pozornost k mezinárodním konexím Hlubokého státu v Evropě. Online vyšetřování Pizzagate a Trumpovy složky ukázalo, že tato satanistická spiknutí jsou dědictvím Lóže P-2 (Propaganda Dvě, s velitelstvím v Miláně) z dřívější poválečné doby, kdy vládla operace Gladio, což je program státem sponsorovaného terorismu proti veřejnosti. Nyní máme co do činění s týmž Hlubokým státem, i když může mít jiné podoby a masky.

Vzorce klamu

Trojice událostí v Christchurch, Paříži a na Srí Lance zapadá přesně do známého vzorce, dle nějž může investigativní novinářství rozlišit klíčové hráče a jejich strategické tahy.

Plánování a logistika: Přítomnost hlavního podezřelého z Pizzagate, Johna Podesty, který je spojencem Obamy a Hillary, a zakladatelem Centra pro americký pokrok (CAP) na Novém Zélandu v týdnu právě před falešným střeleckým útokem vyrobeným pro média, který byl inscenován v mešitách spjatých s ISIS. Zabita byla pouze hrstka informátorů nastrčených umírněnými vládami. MI-6 a CIA využily Christchurch, aby si obstaraly krytí pro stovky teroristů z ISIS a zabránily zjištění jejich identit a zápis na evropské seznamy teroristů a na seznamy Interpolu. Více než 100 nájemných vrahů ISIS bylo „extrahováno“ Podestou do Melbourne v Austrálii, aby tam bylo tajně trénováno na budoucí cíle, čili pařížskou katedrálu a kostely v Colombu na Srí Lance. Financování pro Podestovu operaci pocházelo ze Socialistické internacionály Sorose a Rotshildů, mezi jejíž sekularistické vůdce patří premiérka Nového Zélandu Jacinta Ardern, bratři Podestové a generální tajemník OSN Antonio Gutierrez.

Koordinace operací: Jak nedávno řekl Julian Assange z Wikileaks, Tony Podesta po své rezignaci ze své lobistické firmy DC naprosto zmizel, jako by se vypařil. Jedním z klíčů k jeho pobytu je facebookový post od Jimmy Alefantese, majitele podniku Ping Pong Pizza a tajné hlavy Obamovy sítě pedofilních „transportérů“ financovaných z prezidentského rozpočtu: Alefantes byl v době požáru na treku ve Švýcarských Alpách, méně než půl dne jízdy vlakem od Paříže. Před tím, než vytvořil své centrum pedofilních kontaktů ve Washingtonu DC a „centra bezpečí pro pronásledované osoby“ ve Virginii, Alefantes založil první kavárnu pro gaye-pedofily v blízkosti turecké čtvrti v Berlíně, a byl i evropským operátorem pro týmy Obamy a Hillary. Předpokládáme, že teroristé ISIS z města Christchurch určení pro operace v Evropě jsou ubytováni v podobných zařízeních a v gay čtvrtích ve velkých městech Francie, Německa a Nizozemí.

Pozorování pro potvrzení: Přesně v dobu požáru Notre Dame byla bývalá první dáma Michelle Obamová se svým doprovodem na soukromé plavbě po řece Seině, popíjela víno a pozorovala průběh teroristického útoku. Mobilním telefonem zavolala svému manžílkovi, který si užíval televizí vysílané scény ve svém Černém domě v Kaloramě (Black House, Kalorama), a popisovala mu destrukci katedrály, evidentně k jeho velké spokojenosti. Ona a její hosté, namísto aby se pokusili účastnit se na jakýchkoli záchranných pracích na Ile de la Cité, si dali večeři o mnoha chodech, kterou připravil šéfkuchař celebrit Alain Ducasse.

Po pohodové večeři se Michelle dostavila do hotelu Accor Arena k akci na podpisování své knihy Becoming, s moderátorkou CNN jménem Isha Sesay, jejíž rodiče pocházejí ze Sierra Leone, vychovanou v Londýně, dříve působící v BBC a Sky TV. Ta svým jménem („I say, she says“) dobře reprezentovala CIA a MI6. Pět dní před pobytem v Paříži byla Michelle v Londýně, kde její večerní show byla moderována další mazanou osobou, jíž je Stephen Colbert. Její autobiografii Becoming vydalo nakladatelství Crown, což je poddivize vydavatelství Random House, Pegasus-Penguin a Bertelsmann; Random je odkazem agentů CIA Benneta Cerfa a Roberta Bersteina; Pegassus je ostudně řízen špiónem MI-6/Mossadu Robertem Maxwellem; Bertelsmann představuje válečný německý pronacistický tisk, převzatý židovsko-sionistickými finančními zájmy. Opět globalistická kabala.

Lidská oběť založená na voodoo
Srí Lanka je převážně buddhistická společnost (Theravada budhismus), s tamilsko-hinduistickou a muslimskou menšinou; ani jedna z nich nemá zásadní konflikty s malou křesťanskou komunitou. Colombo a dvě menší města jsou proto těmi nejméně pravděpodobnými místy v Asii, kde by došlo k teroristickému útoku proti dvěma katolickým kostelům a evangelickému protestantskému centru (pod záminkou pomsty falešných „masakrů“ v mešitě v Christchurch). V době, kdy píši tento článek, je téměř 200 mrtvých a 600 zraněných po explozích bomb ve třech křesťanských kostelech a třech velkých hotelefch, včetně Shangri-la, v němž bylo zabito i několik Američanů, Britů a dalších cizinců.

Zajímavý fakt: Tři hotely jsou situovány méně než 2 kilometry od pobřeží v Colombu. Cinnamon Grand Hotel, který patří místnímu majiteli a nikoliv multinacionální skupině, leží v městské oblasti zvané Wekanda (vyslouje s Wakanda). Je to snad klíč pro plánovače této šokující události? Pokud si vzpomínáte na komiks, jediné náboženství ve Wakandě je „primární domorodé náboženství“, neformálně známé jako kult černého panthera, větev voodoo, která je v západním světě formou uctívání ďábla, úzce spjatá se satanismem.

Co se týče časové linie, sledování útoků satanistického Hlubokého státu na populismus a hlavní náboženství světa bude pokračovat, protože z ruin kostelů a ostatních akcí zbabělého terorismu se vynoří další detaily. Je to začátek konce a bude to ještě dlouhá cesta, než dojdeme ke konci Hlubokého státu.

Zajímavým bodem je též fakt, že Austrálie, kde se usídlil John Podesta se svými lotry z ISIS, leží přes půl šíře Indického oceánu přímo proti Srí Lance. Tyto dva velké ostrovy jsou tedy sousedy, a to je velmi příhodná situace pro skrytou tajnou operaci.

Zdroj: http://orgo-net.blogspot.com/

Print Friendly, PDF & Email