Vyjádření k citátu z Nového Zjevení Pána Ježíše Krista

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY Z 5. 7. 2016

A všichni, kteří kdy přijdou po Mně, budou také zloději a lupiči.

    Toto sdělení znamená, že každý, kdo bude prohlašovat, že je inkarnací nebo reinkarnací Pána Ježíše Krista či jakéhokoliv jiného Boha, božství, Mesiáše, Spasitele či Avatara či archanděla, anděla, apoštola či jakékoliv dávné osobnosti náboženské či filosofické, je zlodějem a lupičem, bez ohledu na to, jaké množství zázraků vykoná či jak mnoho lásky a moudrosti bude kázat. Krade principy Starého či Nového zjevení, aby je použil pro negativní, zavádějící a zlé účely. Dopouští se loupeže božskosti Lidského Božství a Božského lidství Pána Ježíše Krista, nárokuje si být tou božskostí. Nic z pravdy, nic z dobra, nic z božství neexistuje v takové osobě.

   Milovaní spolupracovníci a čtenáři Nového Zjevení, přišel čas, abych se vyjádřil/a k výše uvedenému citátu z předchozí dávky Nového Zjevení Pána Ježíše Krista:
Když jsem před eony let vašeho lineárního času připravoval/a svou misi záchrany pozitivního stavu před negativním stavem, věděl/a jsem, že budu muset i za cenu lži ochránit svou druhou přímou inkarnaci do lidského těla, zejména před Pseudotvůrci, aktivátory tohoto stavu a vládci zóny vymístění. Proto jsem už v Bibli a později v Novém Zjevení Pána Ježíše Krista s Petrem vyloučil jakoukoli možnost další přímé inkarnace Nejvyššího, nyní Pána Ježíše Krista do lidského těla na tuto planetu Země/ Nula. Dalším důvodem je i potřeba hledání pravdy ve svém nitru, tedy vyciťování srdcem. Druhý příchod Pána Ježíše Krista probíhá od roku 1957 (narození Jany, mojí druhé přímé inkarnace zde) a bude ukončen až eliminací negativního stavu na konci cyklu času. Vy všichni, kdo následujete své srdce, bez ohledu na to, jestli víte o Janě a týmu Boží rodiny, vy, kdo dodržujete duchovní zákony lásky, jste součástí tohoto druhého příchodu PJK. Mnozí z vás už četli i naši knihu Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny, kde píšeme, že na tuto planetu pod vlivem negativního stavu, kde jsou všechny bytosti více či méně ovládány programy entit ze zóny vymístění = pekel, nelze přinášet 100% pravdu, protože by ji nikdo nebyl schopen přijmout. Použili jsme přirovnání o narkomanech, kteří procházejí odvykací kůrou krok za krokem. Je na vás, jak umíte naslouchat své intuici, mému slabému hlasu, který vás vyvádí ven z této pasti, nebo se necháte ovlivňovat negativními programy šediváků z Měsíce, Jupiteru a Saturnu, jimiž se vás snaží oddělit od lásky, vyvolávají konflikty a strach z čehokoli. Kdybych se znovu neinkarnoval do tohoto nepohodlného hrubohmotného těla, nebylo by možné dokončit ten nejnáročnější úkol v historii Multivesmíru: záchrana celého Stvoření od zamoření negativním stavem. Až opustíme tuto realitu planety Země/Nula, dojde ke krátkému vítězství negativního stavu, aby bylo odpovězeno na otázku: Jak by vypadal život bez Boha a jeho/jejích principů lásky?

   Děkuji/děkujeme vám za spolupráci a velmi vás miluji/milujeme.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email