Všechno jde do mřížek

To, co zde na Zemi prožíváme, je individuální život, který je součástí většího a více propojeného života. Jak nám včera tak názorně ukázal „Yoda“, je to naše MYSL, která vše dělá, když jsme na Zemi, nikoliv naše tělo.

Ano, máme také „srdce“ a „duši“, které vedou naše individuální mysle- ale je to zejména MYSL, která jedná a chová se a tak získává „dovednosti“ zde na Zemi. Předtím, než jsme byli „odpojeni“ od naší KOSMICKÉ DNA, jsme VŠECHNO dělali za pomoci našich MYSLÍ.

Udělali jsme budovy, šaty a další věci tak, že jsme tvořili a manifestovali VŠE, co jsme potřebovali pro naše zdraví, život a štěstí za pomoci našich myšlenek!

BYLI JSME A STÁLE JSME BOHOVÉ STVOŘITELÉ!

Vše, co zde děláme, má VLIV na všechny ostatní na planetě, protože jsme všichni nakonec PŘIPOJENI k mnohem větší SKUPINOVÉ MYSLI, která je doslova naší planetární identitou.

V předchozích článcích jsem napsal, že Země nemá jednu, ale DVĚ sady magnetických mřížek, obkružujících planetu. Jedna běží podél povrchu a nyní je obecně známá jako LEY LINIE. Tyto linie jsou velmi magnetické a rozvádějí po planetě “energii“ anebo „elektřinu“ ve velmi organizovaných vzorcích. Pro ty, kdo opravdu rozumí magnetizmu: víte, že magnetizmus není možný bez elektřiny.

Existuje další sada „linií“ anebo další “mřížka“, která je vygenerována cca 96,5 km nad zemským povrchem a je v zrcadlovém postavení vůči ley liniím na povrchu. Staré přísloví říká: jak dole, tak i nahoře. Nebo spíše, jak nahoře, tak i dole.

Tyto celé sady mřížek, které jsou vysoce magnetické a elektricky nabité, jsem nazval PÁROVÉ/TANDEMOVÉ MŘÍŽKY. Tandem zde znamená dvě, nebo zdvojené. Společně tvoří tyto mřížky „planetární MYSL anebo planetární vědomí“.

Je to kolektivní planetární „paměť“ VŠECH našich kolektivních zkušeností, našich myšlenek, idejí a naší vlastní paměti! Tyto párové mřížky nás reprezentují coby druh. Mnohé rasy komunikují telepaticky – ale aby to bylo možné, musel by k tomu existovat prostředek, systém, anebo nosič, který by umožnil to, co se nazývá PŘENOSEM MYŠLENEK, mezi jednotlivými lidmi. Tento „systém“, kdybych ho měl pojmenovat, by se mohl jmenovat SÍŤ LIDSKÝCH MYŠLENEK- neboli, ve zkratce, SLM (v angličtině HTM – human thoughts network).

Kdybych tedy tento systém pojmenoval a nazval jej HTM, mluvil bych o párových mřížkách. Kdybych tomu měl dát opravdu duchovní název, nazval bych to našim kolektivním KRISTOVÝM VĚDOMÍM.

Opakuji, že tyto mřížky jsou jak magnetické, tak elektrické! (elektromagnetické- pozn. překl.). MY- všichni, jsme na párové mřížky těsně napojeni a kdybychom nebyli, nepřežili bychom.

Představte si, že jsou naše těla jakoby ve hře na Avatara. Aby se hra dala hrát, musíte mít někoho, kdo ovládá místo, anebo jednu figurku, která signalizuje, že jste hru vyhráli. Je to velmi zjednodušené, ale v zásadě to odpovídá. Planeta nás tzv. potřebuje sledovat a potřebuje vědět, kde se na hrací desce nacházíme. Proto jsou naše těla vysoce elektromagnetickými jednotkami, pokud to tak můžeme říct.

Interakce mezi našimi individuálními „jednotkami“ a párovými mřížkami je to, co Zemi umožňuje, aby o nás měla přehled – aby STÁLE věděla, kdo jsme, kde jsme, atd. Teleportace je možná pouze proto, že každý z nás má specifický „elektronický“ podpis, který Zemi umožňuje permanentně vědět, kde se ve vztahu k jejímu vlastnímu magnetickému poli nacházíme.

Když se otevře „ prázdné“ okno mezi dvěma místy s opačnou polaritou, vytvoří se mezi nimi efekt červí díry a když se pak posunete k horizontu události otevřeného okna, elektronický podpis toho, kde se nacházíte, se vynuluje a vy přestanete být na hrací desce Země registrováni.

Proto se zdá, že jste zmizeli. Když projdete vytvořenou červí dírou a znovu se objevíte v horizontu události této červí díry, či „okna“, které existuje mimo čas a prostor – váš elektronický podpis se na zemské šachovnici znovu objeví a nyní už Země zaregistruje vaše tělo Avatara, jako že je na úplně novém místě – takže se tam znovu objevíte.

Nic z toho není možné bez interakce mezi párovými mřížkami, protože ty jsou ve skutečnosti MYSL a PAMĚŤ PLANETY. Jak jsem řekl dříve, tyto mřížky umožňují telepatii, protože abyste mohli poslat vaše vlastní myšlenky jinému hráči anebo příjemci na šachovnici, museli byste mít k dispozici elektromagnetický systém, který by to umožnil.

OK, pokud jste mne mohli sledovat až sem, pojďme dál.

EZOTERNÍ POVAHA NAŠEHO NEVOLNICTVÍ

Mnohokrát jsem řekl, že ti, kdo pracují proti lidstvu, jsou ve skutečnosti ČERNÍ MÁGOVÉ. Také jsem řekl, že slovo MAGIE je jednoduše kódovým slovem na skrytí skutečného označení toho, kde síla doopravdy je, a tato síla je MAGNETIZMUS.

Kdyby se někdo úmyslně chtěl zmocnit systému jako je mysl Země, musel by znát magnetizmus, protože pouze magnetizmus umožní zmocnit se magnetického systému.

Pro objasnění – mřížky jsem nazval Zemskou myslí, ale mohly by se jmenovat také PAMĚTÍ Země, anebo zemským VĚDOMÍM.

Pokud máte potíže to pochopit, vezměte to takhle: když lidská bytost „zemře“, tělo tu stále je. Byla to pouze elektromagnetická část člověka, která oživovala nyní mrtvé tělo. Tato část se jmenuje DUCH. Duch je elektrický a současně magnetický. Takže Země má také ducha. Duchem anebo duší Země jsou párové mřížky.

My, jakožto hráči na šachovnici, jsme neoddělitelně napojeni na větší mřížku neboli na větší mysl. Jinými slovy- pokud jsme tady, nemůžeme se oddělit od kolektivní mysle, to by bylo nemožné. Tento systém potřebujeme, abychom mohli na Zemi žít a hrát. S plně propojenou DNA máme doslova přístup ke VŠÍ SÍLE NAŠÍ MATKY ZEMĚ – a sdílíme ji s ní.

A proč by ne, proč by se matka nemohla podělit o svoji moc se všemi svými dětmi? Proto my, jako každá individuální jednotka, jsme tak mocní jako celá planeta. Jsme magickými (magnetickými) tvořivými bytostmi a využíváme moc její magnetické síly. (Bonus pro vás, fanoušky Hvězdných válek).

Ale – abychom to mohli dělat, museli bychom mít plně propojenou DNA.

PŘIDEJTE DRAKONIÁNY A DALŠÍ ZLOMYSLNÉ HRÁČE

Tyto bytosti nejsou ze Země, jsou z blízké dimenze, hned odvedle, ale nesdílejí s námi pouto, které my máme k matce Zemi. Dokonce ani zde nemohou mít těla, pokud nezabijí člověka a nevypijí jeho krev, aby do svých tělesných systémů, pocházejících z jiné dimenze, dostaly prvky „magnetického uhlíku“.

Jakmile to jednou udělají, čáry máry – magicky, anebo lépe řečeno, magneticky, jsou nyní schopni se zapojit do naší hry na šachovnici. Děje se to proto, že nyní v nich Země rozpoznává určité základní prvky a základní kódy, které jsou zapotřebí k fungování v rámci pozemského systému.

Tyto bytosti poté, co si vytvořily těla tím, že pily krev, se zkřížily s lidskými ženami a vytvořily lidské dračí hybridy, které vypadají jaké lidé, ale nejsou jimi!

Jakmile toho bylo dosaženo, tyto bytosti šly a vzaly pozemské lidi a geneticky je odpojily od jejich vyšší DNA – jejich spojení s Matkou Zemí a se Zdrojem. Pak vytvořily program rozmnožování a stvořily biblického Adama. Lidská bytost nejenom že byla odpojena od své vyšší DNA, ale také nebyla schopna používat sílu Matky Země k dělání věci, které mohou dělat normální lidé. Takto se ty bytosti staly Otroky!

DRAKONIÁNI JSOU ZDE KVůLI PLANETĚ – CHTĚJÍ JI !

Aby ji získali, používají hybridní lidi. Kdo jsou hybridní lidé? Ti, které nazýváme Kabala! Takzvaní Ilumináti. Chcete, abych vám je jmenoval? Všichni jste je viděli! Dokonce jste pro některé z nich hlasovali. (Týká se zejm. USA-pozn. překl.) Králové, královny, oligarchové, premiéři, prezidenti, mezinárodní bankéři a odchovanci Vatikánu. Nejsou jako my a nepatří sem!

Je v pořádku, že se jich chcete zbavit, protože by tady neměli být! Ve video interview, které jsem nedávno zveřejnil, Jay Parker řekl, že jeho vlastní rodiče, kteří byli praktikující satanisté, mu řekli, že vědí o tom, že pracují pro Reptiliány. Smáli se tomu a řekli, že jim to nevadí, protože jsou ve „vítězném“ týmu, v týmu bankéřů. Mimochodem, bankéři jsou zejména spojeni se sionisty a s Rotschildy, jak nám běžně říká David Icke.

Rodiče Jay Parkera mu v šedesátých letech řekli, že za padesát let to bude na Zemi velmi, velmi zlé- už to věděli, ale bylo jim to jedno- protože zde nebudou!

CO DĚLAJÍ A JAK TO DĚLAJÍ

Jak to přímo říká již název článku – je to základ pro to, aby převzali Zemi. VŠECHNO JDE DO MŘÍŽKY.

Vzhledem k tomu, že jsme nedílné součásti, neboli jednotky, mnohem větší společné mysli planety, tak všechno, co se stane komukoli z nás, se zaznamená do společné mysli. Anebo, jinak řečeno, všechno jde do mřížek!

Možná se odvážíte pochybovat o tom, proč je ovládnutí mřížek pro Kabalu (drakoniány) tak důležité. Je to zdroj naší vlastní síly! Je to naše kolektivní mysl!

Samozřejmě, pokud by chtěli získat planetu, museli by vzít a držet celou mřížku! Možná že vám teď to, co říká Veronika Keen, dává větší smysl!

Pro vaši informaci: není jediná vojenská základna, vládní budova, národní památník, velký kostel nebo katedrála, včetně Vatikánu, které by nebyly přímo umístěny na vrcholu křižovatek dvou či tří protínajících se některých z nejsilnějších ley linií planety!

Chápete, proč to dělají? Chápete, proč, jak mi řekl Brett Stillings, jsou tito lidé úplní magoři do magie? Co jim přináší zmocnění se a držení mřížek? Pamatujte, že mřížky jsou zdrojem síly Země, ale, co je nejdůležitější, mřížky jsou zdrojem naší síly! Naší vlastní osobní síly! Našich magických schopnosti, našich magnetických schopností!

Osvobodit mřížky znamená osvobodit naši vlastní magickou sílu. Sílu, kterou nám ukradli.

CO MŘÍŽKÁM DĚLAJÍ?

Pamatujete, jak jsem v přechozích článcích psal, o kontrole mysli založené na traumatech?

No, když CIA a její pohůnci týrají a mučí velmi malé děti (zejména sexuálně), všechno to trauma je posíláno přímo do mřížky. Dítě, které bylo týráno, je propojeno s větší mřížkou, stejně jako jsme spojeni s velkou mřížkou my. Takž, když je mučeno jedno dítě, tato zkušenost jde do mřížky a pak se dostane do nás všech jako podvědomé trauma. Co si teď myslíte o tom, že máme ochraňovat své bratry? Co se stane jednomu z nás, stane se nám všem!

PROČ TO MŘÍŽKÁM DĚLAJÍ?

I když nás odpojili od naší DNA, ještě stále jsme silné bytosti! Nedáme se zničit tak rychle, jak by chtěli. Proto potřebují neustále posílat do mřížky, která je naší společnou myslí, dávky traumatu ve formě mučení, zabíjení, znásilňování a dalších forem ubližování.

A co běží ve zprávách? TRAUMA – TRAUMA – TRAUMA.

Och, a mimochodem, nebudu jmenovat, které osoby co známe, chtěly, aby armáda mohla používat nekonečné mučení? Kdo byli ti muži, kteří byli do toho zapojeni? Vidíte konečně proč ti, kdo nejsou odtud, chtějí tolik používat mučení?

Elektrické a magnetické trauma jde do naší větší planetární mřížky jako nášup. Pak se dostane k nám všem jako „download“, protože jsme také všichni napojeni na širší planetární mysl.

Příčina, proč to nevíme anebo si to nepamatujeme, je, že naše DNA byla před dlouhou dobou odpojena a následně se v procesu rozmnožování tato chyba opakuje při každém novém narození. Nyní vidíte, proč je zde nekonečná pedofilie a znásilňování dětí? Vidíte, proč potřebují na planetě neustále válku? Vidíte, proč nás okrádají dohola? Musí to všechno dělat, aby krmili mřížku všemi škodlivými a negativními energiemi, které jim umožníí, aby použili naši vlastní mysl, a naši vlastní energii k tomu, aby nás zotročili.

NEMAJÍ ZDE ŽÁDNOU MOC – POUŽÍVAJÍ K TOMU NAŠI VLASTNÍ SÍLU!

DOSTANU Z VÁS KONEČNĚ, ABYSTE ŘEKLI „TO VŠECHNO ODMÍTÁM? „

Naplňují mřížku nekonečnou lidskou bídou a utrpením, které opravdu ničí naše vlastní životy a sílu a schopnosti. Pomáhá to tomu, abychom byli zotročeni.

Každý, kdo je pro Nový Světový Řád, si vybral stranu, a zvolil si stranu drakoniánů. Pokud jsou ti lidé opravdu lidskými bytostmi, pak spáchali strašnou zradu na své vlastní rase, na svém vlastním druhu, když se spojili s drakoniány. Nejenom že škodí kolektivní mysli planety, ale současně škodí své vlastní mysli. Jistě jim to drakoniáni nikdy neřekli. Na každé úrovni lež vypadá jinak. A když mluvíme o hybridech, našich tzv. vůdcích, je jim to jedno, protože ani oni nejsou lidmi.

NYNÍ DODATEK K VELKÉ ŠKODĚ, KTERÁ BYLA SPÁCHÁNA

Tyto věci se děly po tisíciletí, odkdy nás zotročili. ALE- v jistou chvíli, díky vnějším vesmírným silám se naše poškozená DNA začala sama opravovat. Už jsme nebyli úplnými otroky, takže aby nám, abych tak řekl, opět zabodli kudlu do zad, tito zločinní hybridi začali otravovat vodu tím, že do ní dali fluorid. Když to nestačilo, začali nás očkovat vakcínami, které, jak doufali, opět poškodí naši DNA. Když to nefungovalo, dali nám všechny druhy drog, a tabák napuštěný strašnými chemikáliemi a dalšímu neznámými látkami. Když ani to nefungovalo, začali geneticky modifikovat naše potraviny, aby potrava neposkytovala žádnou skutečnou výživu. A k tomu ještě doufají, že tyto potraviny nám opět poškodí DNA. Když to nefungovalo, začali nás denně sprejovat smrtelnými toxickými aerosolovými spreji a doufali, že nás to buď zabije, anebo nám to opět poškodí DNA.

Nyní dělají všechno to, co je zde uvedeno, a stále to ještě nefunguje tak, jak by chtěli! Jejich posledním cílem je úplné zničení světové ekonomiky a všude zavést stanné právo a zbavit se těch, kdo nechtějí být dobrovolně otroky.

POKUD S TÍM NĚCO NEUDĚLÁME!

Opravdu si musíme uvědomit, co se tu děje. Mřížky jsou naše kolektivní síla! Kdyby byly osvobozeny, můžeme mít šanci, dobrou šanci, tyto invazivní síly porazit!

Pomozte druhým probudit se a pošlete to dál.

Ve vší lásce Bradley

Překlad: ZELMIRA: http://galacticchannelings.com/cesky/VSECHNO.html

Původní zdroj: https://bradleyloves.wordpress.com

Print Friendly, PDF & Email