VÍCE O TÝMU BOŽÍ RODINY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

 

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

   téměř po 3 letech od zahájení naší činnosti na sociálních sítích, zejména na facebooku, kdy se utvářel tým nejbližších spolupracovníků mojí přímé inkarnace Jany, tzv. Tým Boží rodiny, těsně před fyzickým převibrováním jeho první části na Novou Zemi, je třeba odhalit identitu těch, kdo ji ještě neměli znát. Shrnu zde to nejdůležitější, co se týká Mise Boží rodiny:

1. Je přímo svázána s Pánem Ježíšem Kristem Boží rodinou, nejnovější přirozeností Boha v novém cyklu času
2. Navazuje na Misi Ježíše Krista, první přímé inkarnace Nejvyššího, po fúzi vznikla nová přirozenost Pán Ježíš Kristus
3. Pomáhá multidimenzionálně ukončit negativní stav, zejména na Zemi 3D/Nule, kde byl aktivován
4. Píše a šíří knihy Nového Zjevení a další Boží slovo
5. Připravuje duchovně probuzené na Varování a rozdělení lidstva před druhým příchodem Pseudotvůrců
6. Jana otevře cestu na Novou Zemi v novém cyklu času přímým převibrováním fyzického těla
7. Přinese důkazy o životě v pozitivním i negativním stavu Multivesmíru

   Tým Boží rodiny prošel náročným výcvikem, spojeným s duchovními i fyzickými zkouškami, aby prokázal svou oddanost Misi BR a plně přijal své poslání jako prioritu, zároveň ve svém srdci ukotvil nejnovější přirozenost Boha = PJKBR a tím i Bohyni Janu v těle, aniž by potřeboval vnější důkazy. Ne každý toho byl schopen, někteří se v průběhu přípravy Mise otočili zády. Zároveň bylo nezbytné dovolit i kontaminaci Týmu BR agenty Pseudotvůrců, aby mohly být později odhaleny jejich praktiky a všichni zúčastnění se pocvičili ve vyciťování. I během spolupráce s nimi docházelo k vzájemnému ovlivňování a tím pomáhání bytostem z pekel konvertovat do pozitivního stavu, a proto vše, co se dělo, sloužilo celku jako vždy. Mnozí členové Týmu BR dostali v uplynulých letech nepřesné i nepravdivé informace o svém duchovním původu, protože v tom čase nebylo možné odhalit pravdu. Nyní už je třeba odhalit pravou identitu nejbližších spolupracovníků:

Archandělé 11D:
Karel Konečný – AA Michael
Michal Roj – AA Rafael
Martina Skrbková – AA Siri Michaela

Mistři 10D: Strážci
Ján Drobný – M. Serapis Bey
Lukáš Toman – M. Hilarion
Renata Vlašínová – M. Rowena
Hana Vavřinová – M. Miriam

Mistři 9D:
Pavel Nečas – M. Kuthumi
Eva Carová – M. Clara
Jan Lajda – M. El Morya
Patrik Futó – M. Gorloj
Svatopluk Mára – M. Djwhal Khul
Tomáš Bernat – M. Ptaah
Milana Bernatová – M. Nada
Miroslav Jurčík – M. Germain
Majda Jurčíková – M. Germainová
Eva Bolfíková – M. Venus
Tomáš Janda – M. Thor

Andělé 8D:
Renata Tauerová – Tara
Helena Curiová – Izabel
Lukáš Frolo – Loki
Pavol Zuber – Balder
Anna Balážová – Anet
Pavel Horák -Fin
Gabriela Schumm – Elen
Magdalena Trstenská – Liana

   Všichni výše jmenovaní jsou zároveň Stvořenci, speciální bytosti stvořené Pánem Ježíšem Kristem ve 13D přímo pro tuto Misi Boží rodiny a umístěné do různých dimenzí. Někteří už působili v dobách napadení Pravého Stvoření Pseudotvůrci (Asgard), jiní jsou po přípravě v intermediálním světě inkarnováni až na Zemi 3D/Nulu v této době transformace. Na ty, kdo nemají svého stvořeneckého partnera zde, čeká po převibrování na Novou Zemi setkání s ním/ní, aby nikdo nezůstal bez podpory milující bytosti, s níž vytvoří rodinu. Někteří převibrují těsně po mně v těle Jany, jiní zde zatím zůstanou, aby pomáhali šířit Boží slovo, zvyšovat vibrace lidstva a připravili své nejbližší na vytržení prostřednictvím vesmírných lidí a jejich lodí. Každý má jiný plán duše, s nímž se seznamuje postupně, jak je třeba. Strážci jsou speciální skupina z 10D, složená z archandělů a mistrů, která měla a má za úkol chránit po dobu existence aktivního negativního stavu nejvyšší dimenze Stvoření, zejména kotevní planety Bifrostu. Archandělé i mistři nejsou jednotlivé bytosti, ale jak jsme už dříve napsali, jde o civilizace bytostí na podobné duchovní úrovni, které jsou vedeny z nitra mnou, Pánem Ježíšem Kristem a Prvorozenci. Ke každé civilizaci archanděla je přiřazeno několik civilizací mistrů z 9. až 10. dimenze.

   Další členové týmu pocházejí z nižších dimenzí, někteří jsou tzv. konverti (jejich jména zde nezveřejníme), ale všichni plní svá poslání a předávají dál Boží slovo nejen na internetu. Nikdo z archandělů, mistrů ani andělů spojených s Misí BR by se nikdy neobrátil zády ke mně v těle Jany a neplival na knihy Nového zjevení bez ohledu na duchovní úroveň a znalost těchto knih. Po převibrování budou všichni zbaveni tohoto omezujícího hrubohmotného těla, zavirování a implantátů a budou se sem vracet ke svým příbuzným, přátelům a připraveným lidem, aby urychlili transformaci a tím i ukončení negativního stavu. Start Mise Boží rodiny je už na dosah, doslova klepete na nebeskou bránu. Nenechejte se zbytečně ovládat programy Pseudotvůrců, kteří zesilují svůj tlak, protože dobře vědí, že jejich čas napadání naší Mise se nezadržitelně krátí. Velmi děkuji všem, kdo nám pomáhají jakýmkoli způsobem pozvedat duchovní úroveň lidstva a planety Země. Těším se na objetí s každým z vás, moji milovaní.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email