Varujte všechny lidi kolem sebe. Ještě je čas

Autor anna · 3.3.2017

anna komentuje: Na žiadosť pána TM publikujem tento článok, presne v tej istej podobe ako keď vyšiel skoro pred rokom na druhom serveri, kde už je momentálne nedostupný. 

   …..všechno nám lidem bylo řečeno. Byli jsme v mnoha spisech a mnoha prorostvími varováni. Nechápu, jak lidé mohou být tak „hloupí“ a nechat se dobrovolně čipovat. Pro důležitost tématu zveřejňuji další důležitá DATA  o možné budoucí skutečnosti. Zabránit tomu můžeme jedině my lidé, když se sjednotíme a pochopíme….

10:54

SKUTEČNÁ NEBEZPEČÍ PODKOŽNÍHO MIKROČIPU

Extrémní nebezpečí neurálních a mozkových čipů je očividné. Vraťme se teď k podkožním čipům.

Tato nová technika obnáší několikanásobné riziko:

A) Ohrožení soukromí

   Jak jsme již viděli, mikročipové implantáty obsahují četná data a některá z nich jsou velmi osobní (rodinná genealogie, informace o daňovém přiznání, trestní rejstřík…). Použití takového mikročipu může být vážným porušením práva na soukromý život.

   V současné době ani policisté nemají tolik detailních informací o jednotlivcích! Vlastně bychom museli posbírat informace od policie, bankovní informace, informace z ministerstva financí, ze soudů, magistrátů, od lékařů i orgánů sociálního zabezpečení, abychom měli tak precizní a komplexní informace, jako je tomu v případě jejich zkoncentrování na mikročipu!

B) Ohrožení svobody a lidských práv; nebezpečí sledování, stopování a pronásledování

   Vzhledem k současným výkonům družic (nejsilnější mohou z vesmíru pročíst text v časopisu, který čteme) a lokalizačních systémů (GPS), se můžeme obávat, že mikročipy budou používány, aby nás špehovaly při nejnepatrnější činnosti. Můžeme být nejen lokalizováni a přesně vystopováni, ale dokonce můžeme být v jakémkoli momentu i filmováni. To je samozřejmě zásah do nejzákladnějšího práva a jde o čistou špionáž. Skutečně se můžeme třást, když si pomyslíme, jakým způsobem může „někdo“ implantát použít. Svoboda shromažďování, svoboda slova nebo dokonce svoboda volby jsou v ohrožení! Jinými slovy, díky moci zastrašování mikročipové implantáty otevírají královskou cestu „Velkému Bratrovi“ nebo jakékoliv jiné zlovolné moci!

C) Ohrožení zdraví

    Samozřejmě jsou zde i obrovská rizika pro zdraví: První je riziko porušení mikročipu uvnitř organizmu, i když je tato možnost mizivá, což způsobí bolestivou a hnisavou ránu kvůli lithiu, které je obsaženo v baterii, jak jsme už zmínili. Také je zde riziko, že si bude někdo zahrávat s hormony v lidském těle (např. k zastavení produkce hypofýzy, což může být SMRTELNÉ!). A dále, vzhledem k tomu, že vlnění, které mikročip vysílá, má přímý vliv na organismus a na chování, dovedete si představit, jakou zkázu může tento implantát způsobit fyzickému a psychickému zdraví jedince!

   Toto je dokázáno: Vyšlo několik článků, podle nichž vlny šířené technologií RFID mohou narušovat řetězec DNA uvnitř buněk (srov. http://www.next-up.org/pdf/ReuterRadioFrequencyEnergyShownToHarmDNA20122004InterviewVideoPrAdlkofer.pdf), což může mít SMRTELNÉ následky a způsobit řadu nemocí, mimo jiné i brzkou demenci nebo rakovinu!

   Čipový implantát RFID může způsobit RAKOVINU: dokazují to vědecké studie (obsažené v publikaci organizace CASPIAN na http://www.antichips.com/cancer/albrecht-microchip-cancer-full-paper.pdf)! Americký vynálezce Boy Boyce dostal rakovinu poté, co mu byl implantován verichip (srov. http://pesn.com/2009/11/28/9501591_Bob_Boyce_cancer_by_Verichip/a http://pesn.com/2009/12/16/9501595_another_chip_in_Boyce_shoulder/). Tedy fakt, že tyto čipy ohrožují vaše zdraví, je jasně dokázán!

Zpráva o verichipu uveřejněná FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv) potvrdila zdravotní rizika podkožního mikročipu.

   Tato rizika jsou: „nežádoucí reakce tkání“ (= riziko vzniku nádoru), přesun implantovaného transpondéru (tj. vysílače/přijímače), selhání implantovaného transpondéru, elektromagnetické rušení, elektrické nebezpečí, inkompatibilita s magnetickou rezonancí (MRI) a poranění jehlou. Co se týče magnetické rezonance (MRI), elektrický proud procházející vodivým kovovým implantátem může „pacientovi způsobit těžké popáleniny“.

chip pod kůží

Podkožní čip RFID: znak v pravé ruce…

D) Ohrožení myšlení: potlačování svobodné vůle a demokracie

    Je zde ale něco mnohem horšího. Nebuďme naivní: není to jen tak pro nic za nic, že CIA a významní členové vlády, kteří byli také zapojeni do kontroly armády, nechali provést výzkum kontroly mysli a chování na bázi vlnění za účelem kontroly lidských bytostí!

   Tyto čipy jsou přijímače a vysílače radiofrekvenčních vln nebo mikrovln (mikrovlny a radiofrekvenční vlnění jsou stejnými typy elektromagnetické energie, frekvence RFW je 100 kHz – 300 MHz a mikrovlnová frekvence je 300 MHz – 300 GHz).

(viz http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc016.htm#PartNumber:11)

   Víme, že vlny vysílané na určité frekvenci a během určité doby, mohou stimulovat některé mozkové struktury a mohou spustit nebo zastavit sekreci hormonů (viz http://www.halexandria.org/dward078.htm).

   Mikrovlny „způsobují narušení a zastavení produkce hormonů a také narušují hladinu hormonů u mužů a žen“. Také způsobují „náhlé poruchy alfa, theta a delta vzorových signálů mozkových vln u osob vystavených působení mikrovlnových polí“. Narušení vzorů mozkových vln vede k „negativním psychologickým efektům“ jako „ztráta paměti, ztráta schopnosti se soustředit, potlačení emocionálního prahu, zpomalení rozumových procesů a narušení spánku“.

   Dr. José Delgado, který se smutně proslavil vynálezem prvních mozkových čipů (zejména mozkového čipu „stimoceiver“), potvrdil vážný vliv RADIOFREKVENČNÍCH vln na neurotransmitery, které produkují hormony (a pamatujme, že RFID čipy, včetně podkožních čipů, jsou čipy identifikační na bázi rádiové frekvence!).

José Delgado prohlásil:

http://en.wikipedia.org/wiki/Dr_Jos%C3%A9_Manuel_Rodriguez_Delgado

„Mozkové vysílače mohou zůstat v hlavě člověka na celý život. Energie k aktivaci mozkového vysílače je přenášena RADIOFREKVENČNÍ cestou.“

(Zdroj: Cannon; Delgado, J.M.R., Intracerebral Radio Stimulation and Recording in Completely Free Patients, Schwitzgebel & Schwitzgebel (vydav.)).

   Pokud tedy radiové frekvence mají vliv na neurotransmitery a neurotransmitery zase přímý vliv na produkci nebo zastavení produkce hormonů, můžeme například prostřednictvím podkožních RFID čipů ovlivnit produkci adrenalinu, což způsobí, že člověk bude více či méně agresivní nebo více či méně úzkostlivý atd.

TO ZNAMENÁ, ŽE OVLÁDÁNÍ LIDSKÉHO CHOVÁNÍ JE MOŽNÁ PROSTŘEDNICTVÍM SPOLUPRÁCE PODKOŽNÍCH ČIPŮ, DRUŽIC A SYSTÉMU RELÉOVÝCH ANTÉN!

Jinými slovy, podkožní mikročip se jinak nazývá zařízení pro „kontrolu a ovládání mysli“ a představuje závažnou hrozbu potlačováním svobody vůle a myšlení!

   Že je tomu skutečně tak, potvrdil i belgický liberální poslanec a neurochirurg Jacques BROTCHI, když navrhoval dva způsoby, jak KONTROLOVAT A OVLÁDAT CHOVÁNÍ pedofilů, a sice: „chemickou kastraci“ (= injekční aplikace látek na snížení produkce hormonů) nebo… PODKOŽNÍ MIKROČIP!
JE TŘEBA SI UVĚDOMIT, ŽE JAKMILE TENTO FYZICKÝ PROSTŘEDEK (PODKOŽNÍ, NEURÁLNÍ NEBO MOZKOVÝ ČIPOVÝ IMPLANTÁT) UMOŽNÍ POTLAČENÍ SVOBODNÉ VŮLE, DOSTÁVÁME SE DO BODU NENÁVRATNA. Očipovaní lidé už nejsou sami sebou a pomocí techniky jimi můžou na dálku manipulovat ti, kdo mají moc.
Takový systém, když už se stane univerzálním a/nebo rozšířeným, totálně likviduje demokracii, neboť očipovaní jedinci jsou plně manipulováni (= totální biologická kontrola). Toto vede k nastolení TECHNOLOGICKÉ TYRANIE ve společnosti…

Proto se také tato studie nazývá „Mikročipové implantáty: extrémní nebezpečí pro lidstvo“!

E) Nebezpečí z hlediska kontroly porodnosti

   Stejné prostředky, které se používají ke kontrole a ovládání mysli (mikročipy, vlnění určité frekvence, družice, systém GPS, základny a antény), mohou být také použity ke kontrole porodnosti!

   Pokud je možné stimulovat nebo zastavit hormonální produkci, je také možné zastavit produkci estrogenu u žen a tedy způsobit i předčasnou menopauzu! Můžeme si představit strašné následky, které může s sebou přinést taková aplikace podkožního mikročipu, když se dostane do rukou bezcitné vlády (což je pravděpodobné, protože podle tvrzení Sanderse „cílem světových mocností je zredukovat populaci o 90 % – tedy na množství, které je podle nich lehčí kontrolovat a ovládat“).

F) Nebezpečí použití čipu jako smrtelné zbraně

   Hormony jsou pro lidské tělo ŽIVOTNĚ DŮLEŽITÉ. Potlačení produkce některých hormonů může mít vážný nebo dokonce SMRTÍCÍ fyziologický dopad.

   Můžeme se pak jenom ptát: Co by se stalo, kdyby „někdo“ začal skrze mikročip, který vysílá, ale i přijímá vlnové signály, vysílat nějaké vlnové signály o přesných frekvencích, aby vědomě měnil chování lidí, nebo dokonce, aby to použil jako zbraň ke zničení zdraví vyhlédnutých jedinců?

A co by se stalo, pokud by došlo k masovému očipování populace na celém světě (a to se už děje, jak čteme ve 3. kapitole)?

Odpověď je jednoduchá: Dostali bychom mikročip, který by byl ZBRANÍ, a nastala by světová diktatura, jejíž případní oponenti by byli lehce zničeni, a to ve všech ohledech!

   Co se týče svobody myšlení a vůle – ta by také brzo vymizela! „Velký bratr“ by vlastnil velkou armádu lidských otroků zbavených jakékoliv vůle a zotročených zhoubným mikročipem!

Ještě v roku 2009 SE SAUDŠTÍ ARABOVÉ POKUSILI V NĚMECKU PATENTOVAT PODKOŽNÍ ČIP, KTERÝ OBSAHOVAL I DÁVKU KYANIDU – smrtelného jedu (srov. http://www.pointdebasculecanada.ca/breve/2038-allemagne-refus-de-breveter-une-invention-saoudienne-puces-sous-cutanees-pouvant-liberer-du-cyanure-par-telecommande.php anebo http://www.mediafire.com/?zwxrjnjqw3n)! Naštěstí to bylo zamítnuto, i když teď je možno očekávat, že tito zločinci se budou pokoušet patentovat jejich ďábelský vynález někde jinde… Vidíme však, že ČIPOVÉ IMPLANTÁTY SE DNES POUŽÍVAJÍ JAKO SMRTÍCÍ ZBRAŇ K LIKVIDOVÁNÍ LIDI NA PŘÍKAZ SHORA!

Závěr

   Po všech těchto informacích už není pochyb o tom, že PODKOŽNÍ MIKROČIP JE ZNESVOBODŇUJÍCÍ ZBRANÍ K ZOTROČENÍ NÁRODŮ I JEDNOTLIVCŮ. JE TAKÉ VÝSLEDKEM SVĚTOVÉ KONSPIRACE A TAJNÝCH PROJEKTŮ, KTERÉ SE NA LIDSTVO PŘIPRAVOVALY VÍCE NEŽ 35 LET!!!
Samozřejmě mikročipový implantát ještě není všude, snahy o jeho zavedení jsou zatím jenom v USA a Mexiku. Ale netýká se to jen jich, týká se to nás VŠECH…
Teď je čas, abychom povstali a REAGOVALI, dříve než bude mikročip ZAVEDEN u nás! A k tomu dojde velmi brzy, protože mikročipy se už šíří po celém světě a nabývají takovou „přesvědčující sílu“, že už jen máloco bude možno použít k jejich zastavení, POKUD NEBUDEME REAGOVAT HNED!

   „Žijeme přece v demokracii, nikdo nám nemůže vnutit mikročip!“ Ano, ale možná jste zapomněli na jednu věc: Některé organizace a ochránci soukromí protestovali proti mikročipu „Digital Angel“. Avšak společnost Applied Digital Solutions smetla jejich argumenty. „Očekávané výhody jsou důležitější než obavy o soukromí“, prohlásil Richard Sullivan, ex-ředitel společnosti Applied Digital Solutions. Jak úžasná „morálka“, nezdá se vám? Tedy vidíte, že kapitalistické a ultraliberální diktátorství triumfuje!

   Po tzv. „teroristických“ útocích 9. září 2001 Spojené státy odhlasovaly několik „protiteroristických“ zákonů pod názvem „Patriot Act“, které umožňují vládě obejít americkou ústavu (která zaručuje základní práva a svobody občana, jako je svoboda tisku, svoboda projevu, svoboda myšlení, svoboda shromažďování…). Takže Patriot Act je dvousečnou zbraní, která může ničit nebo potlačovat práva a svobody Američanů!

   Víte však, že USA nejsou jediné, které mají výjimečné antiteroristické zákony? Ve Francii je zákon Perben, který, co se týče rizik a pojetí, je „dvojčetem“ vlasteneckého zákona Ameriky. V Belgii byly v červenci 2002 a 19. prosince 2003 přijaty zákony, které jsou také kopiemi Patriot Act. Evropské „protiteroristické“ zákony, které byly přijaty koncem roku 2005, umožňují uchovávaní telefonních, internetových a emailových údajů, což je přímý útok na soukromí člověka. V Kanadě už je podobný projekt na cestě! To znamená, že i jiné země (včetně našich evropských) zdědily tyto výjimečné zákony, které představují stejná nebezpečí jako Patriot Act. Všechny tyto země tím ztrácejí charakter demokratického státu!

   Tyto zákony představují REÁLNÉ nebezpečí totality ve všech těchto zemích. A v pseudo-demokratickém totalitním státě bude použití mikročipů také totalitní!

   Navíc, velcí byznysmeni, kteří usilují o prodej podkožního mikročipu pro lidi, nejsou němí! My jsme si řekli o smrtelných nebezpečích tohoto mikročipového implantátu, ale oni vám o něm budou hovořit nasládlým hlasem, s „dobrými“ úmysly (ale víme, že peklo je dlážděno dobrými úmysly) a budou vám o něm říkat jen to nejlepší!

   Slovo na závěr pro rozumné: Společnost ADS ve svém projektu nikdy neskrývala fakt, že její mikročip bude kromě jiného použit k VYTVOŘENÍ DOKONALÉHO, ABSOLUTNÍHO A NESELHÁVAJÍCÍHO MODELU ČLOVĚKA. Teď už to víte a byli jste varováni!

24.jpg

   SKUTEČNĚ chcete přijmout NĚCO TAKOVÉHO!? http://www.spolocnostsbm.com/clanky/clanky/6.-co-se-bude-delat-pro-to–aby-lide-prijali-mikrocipy.html  

CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY

   Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto svinstvo implantovat do svého těla, bude konec vašemu svobodnému jednání, vašemu soukromí a svobodě.Zde je pár podlých argumentů, které byly používány firmou ADS a její dceřinou společností Verichip Corporation, k jakým účelům budou používány čipové implantáty:-       Zajištění bezpečnosti webových aplikací pro všechny platební transakce týkající se elektronických peněz.-       Vyhledávání a záchrana osob včetně ztracených dětí nebo dětí držených jako rukojmí.-       Lékařské sledování vysoce rizikových pacientů.-       Sledování a dohled nad vojáky, diplomaty nebo jinými významnými členy vlády.-       Sledování, dohled a ověřování pravosti cenin.-       Sledování, lokalizace a dohled nad lidmi, kteří se rádi zabývají extrémními sporty (turistika, lyžování, horolezectví, potápění atd.) a kteří by se mohli v následku nehody vážně zranit.-       Sledování a lokalizace unesených (nebo zavražděných) dětí.-       Použití ve válce proti „terorismu“ (na letištích a kdekoliv jinde).Jaký humanismus!

   Prosím, všimněte si slov „dohled“, „sledování“, „dozor“, „výzkum“, „lokalizace“ a „ověřování“, které se neustále opakují téměř obsedantním, psychopatickým způsobem.

   Lidé přijmou mikročip z tzv. „bezpečnostních“ důvodů: budou považovat výše uvedené prospěšné účinky mikročipových implantátů za opatření proti strašným zločinům, k nimž by mohlo dojít, a které se údajně díky mikročipům už nikdy nestanou (tyto zločiny však nakonec budou za tímto účelem konstruovány anebo dokonce záměrně požadovány: například teroristické útoky, ohavné vraždy nebo skandální únosy!).

   Mikročip bude rovněž představovat určitá ulehčení, pohodlí, a to zejména co se týče finančních či bezpečnostních záležitostí: „S mikročipem vám nikdo neukradne peníze z vaší platební karty“, „na letištích nebudou žádní teroristé; budou odhaleni a identifikováni ještě dříve, než tam přijdou“ atd.).

   Navíc mikročip bude „skvělý“ a „moderní“. Je prý ztělesněním pokroku, „který beztak nemůžeme zastavit“.

   Ještě tak vědět, o jakém druhu pokroku je zde vlastně řeč!

   Během veletrhu CeBIT v Hannoveru (Německo) na začátku března 2010 byla návštěvníkům kladena otázka, zda by souhlasili s čipem pod kůži. Přestože 78 % návštěvníků odpovědělo záporně, 16 až 23 % souhlasilo, že by se nechali očipovat, pokud by jim to přineslo nějaký prospěch!

   To je způsob, jak lidi přimět k tomu, aby přijali čip: svádět je tzv. „výhodami“ a „prospěchem“.

   Finanční argumenty jsou pro vývoj mikročipových implantátů velmi důležité: Nezapomínejme, že už od počátku se o mikročipech uvažovalo ve spojení s celosvětovou vládou a CELOSVĚTOVOU MĚNOU!

   Stačí jen dát ruku (nebo čelo) před scanner určený k tomuto účelu a z vašeho „virtuálního bankovního účtu“ bude automaticky odečtena cena vašeho nákupu. Bankovní karty, měny a jejich slabé stránky budou rychle nahrazeny podkožním mikročipem, který je „nepřekonatelný a superpohodlný“. Myslíte, že je to jenom spekulace? Pak byste se nad tím měli pořádně zamyslet. Například jistý profesor, Kevin Warwick, z oddělení kybernetiky na univerzitě v Readingu (Velká Británie), který si nechal implantovat mikročip, 10. 10. 1999 během televizního programu „Usměj se, jsi filmován“ na francouzském telekanálu Arte řekl: „Brzy budou bankovní karty (a samozřejmě i identifikační karty, pasy, karty sociálního systému atd.) nahrazeny elektronickým implantátem.“

   A co vidíme dnes? Podkožní mikročipy zamořily desítky zemí a šíří se po celém světě.

   Tohoto finančního účelu se již téměř dosáhlo: v USA již lidé přijali bezkontaktní platební karty, které obsahují RFID čipy. Problémem je, že tyto RFID bankovní karty jsou napadnutelné hackery a umožňují krádež identity i peněz. Hacker, který ví, co dělá, může lehce ukrást vaše peníze. Toto bylo odsouzeno americkou organizací Caspian (Consumer Against Supermarket Privacy Invasion And Numbering = Spotřebitelé proti invazi do soukromí a číslování v supermarketech).

   Ale navzdory obrovskému nebezpečí a přetrvávající možnost hackování RFID smart karet, se nadále šíří po celém světě, a to především proto, že mainstreamová média pouze propagují jejich údajné „výhody“ a skrývají jejich nebezpečí!

   Jako další krok se bude pravděpodobně říkat lidem, aby si nechali dát tuto bezkontaktní smart kartu POD KŮŽI (podkožní mikročip): „Už ji nikdy neztratíte, a nikdo vám ji nebude moci ukrást.“ (samozřejmě pokud vás… nezmrzačí).

   Na konci června 2006 jsme se dozvěděli, že americký biometrický systém platby pomocí otisku prstu nazvaný „Pay by Touch“ má být zaváděn v Británii. Takže bezhotovostní společnost se vyvíjí a není žádnou iluzí nebo podvodem.

   Ve Spojených státech již některé banky nabízejí bankovní karty vybavené RFID čipem. Nicméně podkožní čip patří také do systému radiofrekvenční identifikace RFID!

   Jak již bylo uvedeno výše, v nočních klubech „Baja Beach Club“ v Barceloně a Rotterdamu, stejně jako v „Bar Soba“ v Glasgow, je propagován podkožní čip a lidé se nechávají čipovat, aby mohli platit bez hotovosti!

   Buďte ujištěni, že pokud nebudeme reagovat, bude mikročip, určený k dosažení jediné a světové měny, nejdříve navržen, a pak systematicky vnucován jako „právoplatný“ platební prostředek, a to z výše uvedených (falešných) důvodů.

   A dále si představte ty kolosální zisky, které PositiveID (a jiné společnosti vyrábějící podkožní mikročipy), budou z těchto operací mít. Jde o velmi lukrativní trh. ADS získala patent za „skromnou“ cenu 130 milionů dolarů. Obvykle člověk nevynaloží tak obrovskou sumu peněz, když si není jist, že z toho bude mít zisk.

   Ale co se ve společnosti, kde čip bude téměř univerzální, stane s těmi, kteří mikročipový implantát odmítnou? Nebudou moci bez tohoto implantátu ani kupovat ani prodávat a budou muset žít jako odpadlíci živící se tu a tam výměnným obchodem.

   Některé teorie a hypotézy tvrdí, že podkožní mikročip nám bude nejdřív pouze nabídnut, a po obrovském krachu, světové ekonomické katastrofě i vnucován; anebo k mikročipovým implantátům dodají ještě nějaké vymoženosti, aby se staly ještě více atraktivními (například možnost sloučit ho s mobilním telefonem).

   Jaká nešťastná „náhoda“! V současné době procházíme obdobím… světové ekonomické krize.

   Poslední záminka k čipování lidí je zdravotnický blábol (samozřejmě humánní a „nezpochybnitelný“, protože se týká lidského zdraví). Čipy umožní „zachraňovat životy“ tím, že budou podávat důležité informace o lidech, kteří se dostanou v bezvědomí do nemocnice – o jejich alergiích, krevní skupině, lékařských záznamech atd. Mikročip může měřit hladinu cukru v krvi u diabetiků, identifikovat viry v krvi, nebo „ulehčit“ zpracování záznamů pacientů. To vše je samozřejmě jenom záminkou k rozšíření přístroje, jehož nebezpečí (dokonce i pro zdraví!) již byla odhalena a dokázána.

   Vezměte prosím na vědomí: současný systém čipů nutně vyžaduje CENTRALIZOVANOU DATABÁZI (jednotný registr) umístěnou na internetu.

   Není to opravdu „nešťastná náhoda“, že v současné době se prosazuje přechod na elektronické zdravotní záznamy, které jsou umístěny právě v centralizovaných databázích?

   Potom, co jste se zde dozvěděli, nechali byste sebe nebo své dítě očipovat?

    Děti: cílová skupina a předmět zájmu  Děti a mládež byly vždy určitou „privilegovanou“ skupinou pro ničemy, kteří vyrábějí a prodávají podkožní mikročipové implantáty.PROČ jsou pro ně děti tak důležité? Protože jsou ÚSTŘEDNÍM ČLÁNKEM „MIKROČIPOVÉ VÁLKY“.Milujeme naše děti, a proto samozřejmě chceme, aby byly v bezpečí. Toto je velmi výhodná záminka pro společnosti, které se zabývají obchodováním s podkožními mikročipy pro lidi. „Žijeme v nebezpečeném světě plném teroristů, únosců dětí, sexuálních násilníků a dalších zrůd,“ šeptají nám do uší. Přesvědčují vás, že chcete-li bezpečným způsobem chránit své děti, měli byste je nechat elektronicky sledovat nebo jim dokonce nechat aplikovat mikročip. Chtějí, abyste naivně věřili MÝTU A LÁKADLU „naprosté bezpečnosti“, a snaží se vás přesvědčit, že díky tomuto čipu bude problém bezpečnosti „vyřešen“.Zahrávají si s city rodičů. Kromě toho je čipování dětí nepřímým prostředkem, jak se dostat k dospělým. Když rodiče nechají své děti očipovat a všimnou si, že čipování evidentně není nebezpečné, ale naopak „chrání“ jejich děti, budou v pokušení nechat se očipovat také. TO JE VELKÁ CHYBA! Protože čipy nebezpečné jsou a budou! V USA a Japonsku již někteří rodiče (často aniž by si toho všimli, avšak často také fakta bagatelizují) obětovali svobodu svých dětí kvůli této tzv. bezpečnosti. V Mexiku a Brazílii (kde jsou únosy dětí „běžné“), se čipovému průmyslu podařilo přesvědčit některé rodiče, aby nechali čipovat své děti.Pokud bude současná dospělá generace nadále lhostejná k tomuto pekelnému implantátu, bude mnohem snadnější vymývat dětem mozky: ony ještě nemají analytickou mysl a může je to velice jednoduše zaujmout. Když se dětem budou promítat filmy a kreslené seriály, v nichž figurují čipy a různá jiná témata týkající se RFID technologií, stanou se k tomuto tématu „vnímatelnější“. Dobře se podívejte na filmy z poslední doby, videohry a kreslené seriály, a budete se divit, co tam uvidíte.Když budete nechávat vaše děti od útlého věku nosit RFID tagy či dokonce podkožní mikročipy, za jednu nebo dvě generace bude každý z nás považovat nošení podkožního implantátu za „normální“. To je jeden z hlavních cílů, jehož chtějí dosáhnout obchodníci s podkožními mikročipy (příslušníci Nového světového řádu).Proto prosím, buďte velmi bdělí a nenechte se chytit do tak viditelné pasti! NEPŘIPUSŤTE, ABY KDOKOLI ČIPOVAL SVÉ DĚTI. VYCHOVÁVEJTE JE A UČTE JE BÝT VNÍMAVÝMI NA SVOBODY A HODNOTY PRAVÉ DEMOKRACIE. NENECHTE SE OKLAMAT LSTIVÝMI ARGUMENTY PRŮMYSLNÍKŮ A ÚŘADŮ, KTEŘÍ VÁS KVŮLI TZV. „BEZPEČNOSTI“, „HUMANISMU“, „ZDRAVOTNICKÉ OCHRANĚ“ NEBO „POHODLÍ“ (finanční ulehčení, móda) PŘIJDOU SVÁDĚT, ABYSTE NECHALI SVÉ DĚTI NEBO VNOUČATA ČIPOVAT! Výrobci čipových implantátů pro lidi se snaží za sebou zahladit stopy Vzhledem ke sporům a odporu některých lidí vůči čipovým impantátům kvůli bezpočtu nebezpečí, které tyto čipy představují, společnosti, které vyrábějí a prodávají tyto ohavnosti, přijaly obzvláště věrolomnou a pokryteckou taktiku. Buďto:• skrývají skutečnost, že prodávají implantabilní mikročipy pro lidi;

  • snaží se obnovit svou reputaci tím, že mění své jméno a / nebo název čipu;
  • podávají „humanistická“ a tzv. „lékařská“ opodstatnění (navzdory tomu, že tyto čipy jsou rakovinotvorné!).

   Například společnost s názvem Trovan, která inzerovala v krátké reklamě své implantabilní RFID čipy pro lidi, 100IH-ID a ID-100IH/A čipy (viz http://www.mediafire.com/view/?nn1tmiywezx) urychleně odstranila ze svých internetových stránek jakékoli zmínky o těchto čipech. Nicméně internetoví uživatelé stáhli reklamní brožuru o tom, že tyto čipy Trovan prodával. Takže si můžete tuto brožuru také stáhnout (viz odkaz na Mediafire výše).

   Nějakou dobu byly určité technické rozdíly v čipech a v politice Digital Solutions (ADS) / Digital Angel / VeriChip Corp. / PositiveID / VeriTeQ. Nenechte se však zmást! Tyto opovrženíhodné společnosti se jen snaží vypadat dobře a zamést za sebou stopy, přičemž odpůrce mikročipů vykreslují jako naprosté idioty, zpátečníky, lháře atd.

   Společnost se rozdělila na různé subjekty s různými názvy (VeriChip Corp., „PositiveID“, a poslední, VeriTeQ), které koupily celou řadu dceřiných společností. Její čip dokonce měnil jména (není už nazýván VeriChip).

   V současné době se verichip už neimplantuje na hřbet ruky, ale na zadní stranu ramena (triceps).

   To všechno se samozřejmě děje k diskreditování křesťanů, kteří hovoří, že tyto čipy jsou znamením šelmy (které se dává na ruku nebo na čelo – viz kapitola 6).

   Musíme však vědět, že ADS se pomalu ale jistě vrací ke svým počátečním rozhodnutím. Například projekt směřovaný na použití verichipu k uvolnění spouště inteligentních střelných zbraních (smartguns) předpokládá, že vlastníci zbraní nebo policisté by museli být očipováni na hřbetu ruky (všimněme si, že belgický výrobce zbraní „FN Herstal“ se účastní projektu „smart zbraní“). Takže můžete vidět, jak mazaná je tato zlomyslná společnost a jak snadno vás může nalákat a oklamat! PROSÍM VÁS TEDY, BUĎTE BDĚLÍ, A AŤ SE STANE COKOLI, NENECHTE SE „OČIPOVAT“!

   Verichip, který měl být aktivním čipem (přijímat a vysílat data kdykoli i bez vašeho vědomí), je ve své současné konfiguraci pasivním čipem (který je aktivován, pouze když po něm přejede scannerem).

   Buďte si však vědomi, že plán učinit z verichipu aktivní RFID čip je stále velmi aktuální a že Verichip, PositiveID a VeriTeQ na tom horlivě pracují. Ve skutečnosti už mají prototypy aktivních RFID čipů, a jediná věc, která jim brání uvést je na trh jako implantáty, je velikost těchto aktivních RFID čipů.

   Miniaturizace související s nanotechnologií určitě překoná velikostní bariéru, protože první implantabilní RFID nanočipy – nazývané také nanotranspondéry – jsou hotové (a jsou  pouze  0,7  cm  dlouhé  –  viz http://www.trovan.com/news/files/5c811f33f28f347dda5e6c8d7b2d3b0d-12.html)!

   Společnosti ADS nic nebrání v tom, aby pustila na trh první verzi svého podkožního mikročipu pro lidi, a až bude dostatečně rozšířen a přijat, uvést druhý model, který bude mít všechny charakteristiky zmíněné na počátku této studie. Kromě toho nebezpečí pro vaše zdraví, riziko potlačení vašeho soukromí a obrovské nebezpečí kontroly, tedy ovládání mysli stále trvá!

   http://www.spolocnostsbm.com/clanky/clanky/7.-duchovni-nebezpeci-cipu—–na-biblickem-zaklade.html

DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ

   I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná.

   Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední části Bible, která se nazývá kniha Zjevení, její autor, sv. Jan, hovoří o tom, co mu bylo zjeveno ohledně posledních časů, které vedou k návratu Ježíše Krista.

   Tato část Bible je velmi těžce srozumitelná v přesném slova smyslu, protože Jan užívá mnoho obrazů, skrze něž hovoří o posledních časech. Varuje nás před antikristem, falešným prorokem a „šelmou“ i „znamením šelmy“, která se bude snažit způsobit zavržení lidstva. Jan také popisuje soudný den a způsob, jak bude Bůh varovat a posílat pohromy na zem, čímž protříbí dobré a zlé.

   Nejzvláštnější je, že tato část Bible, která se vždy zdála být tak záhadná, začíná být v poslední době po částech vykládána a je stále jasnější a jasnější. Mnoho křesťanů učinilo paralelu mezi znamením šlemy a podkožními mikročipy. Sám Dr. Sanders poté, co si uvědomil nebezpečí mikročipů, byl přesvědčen, že mikročipový implantát je skutečně tím prokletým znamením, o němž hovoří Bible.

Posuďte sami:

   Zj 13,4-5; 16-18: „A lidé se klaněli draku, který dal té šelmě moc … A byla jí dána ústa mluvící veliké věci a rouhání … A působí, aby všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, bylo dáno znamení na pravou ruku nebo na čelo a aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, jedině ten, kdo má znamení nebo jméno té šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je moudrost. Kdo má rozum, ať spočte číslo té šelmy; neboť je to číslo člověka. Jeho číslo je šest set šedesát šest (666) . “

   Když víte, že podkožní mikročip pro lidi pracuje nejefektivněji na hřbetě ruky nebo na čele (protože tato dvě místa v těle mění teplotu nejsnáze, a tak umožňují, aby se malinká lithiová baterie nabíjela termoelektřinou), je to ohromující, že? Při zmínce o znamení na ruce člověk hned pomyslí na podkožní mikročipy, a znamení na čele ukazuje na mozkové čipy.

   A když si uvědomíme, že firmy, které vyrábějí mikročipy, je chtějí generalizovat v celosvětovém měřítku a prostřednictvím mikročipu usilují o vytvoření bezhotovostní společnosti s jedinou světovou, a navíc virtuální měnou, člověk může počítat s tím, že ve společnosti, kde budou mikročipy používány jako platební prostředky, ti, kteří nebudou mít mikročip a nepřijmou jeho implantaci, nebudou moci vůbec nic prodávat ani kupovat. Další znepokojující prvek v souvislosti s knihou Zjevení…

   A když víme, že součástí mikročipu je číslo 666 (viz 2. kapitola: Historie podkožních mikročipů), začneme si myslet, že existuje až příliš MNOHO „náhod“ (skutečně příliš mnoho) – když porovnáme specifika mikročipů a výše uvedené verše ze Zjevení.

   Zj 16,2 „P rvní anděl šel a vylil svou nádobu na zem: a zlé a zhoubné vředy padly na lidi, kteří měli cejch šelmy a kteří se klaněli jejímu obrazu. “

  Když víte, že mikročip má litiovou baterii, která, když je čip porušen, působí bolestivé hnisavé rány, okamžitě si vzpomenete na tento biblický citát.

Když víte, že tento RFID čipový implantát je rakovinotvorný a způsobuje zhoubné nádory, verš vám ještě více otevře oči. Vždyť co může být podobnějšího „ zlým a zhoubným vředům“ více, než zhoubný nádor?

   Nakonec i řecké slovo používané pro znak šelmy „ charagma“ se používá pro značku, která se dělá šídlem (stejně jako čip je aplikován hypodermickou injekční stříkačkou, která je také určitým druhem šídla).

   Je tu něco ještě více udivujícího: totéž slovo, „charagma“, se také může vztahovat k … hadímu uštknutí (viz http://www.prvopodstata.com/wp-content/uploads/2016/05/charagma-echidnes-TDNT.gif)! A pro všechny věřící had představuje satana. Nyní se podívejte na jedové zuby hada, a porovnejte je s injekční jehlou, a budete překvapeni nápadnou vzájemnou podobností (viz obrázek níže)! A samozřejmě, čipy jsou injekčně zaváděny do těla … injekční stříkačkou a jehlou!

1.jpg

Otázka: Myslíte, že žijeme v posledních časech?

   Bible nás skrze knihu Zjevení vážně varuje, abychom nepřijímali znamení šelmy a povzbuzuje nás, abychom žili v souladu s Božími přikázáními.

   Zj 14,9-12: „A za nimi letěl třetí anděl a říkal mocným hlasem: ‚Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na své čelo nebo na svou ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; a bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. A dým jejich muk bude vystupovat na věky věků. A ti, kteří se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a kdokoli přijme znamení jejího jména, nebudou mít odpočinutí dnem ani nocí. Zde je vytrvalost svatých, zde jsou ti, kteří zachovávají Boží přikázání a Ježíšovu víru.“

   Bible však také říká, že odmítnutí znamení šelmy bude mít určité následky (avšak pouze následky pro tělo nikoli pro nesmrtelnou duši):

   Zj 20,4: „Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou ani jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na tisíc let.“

   To znamená, že konečné vítězství patří těm, kteří nepřijmou znamení šelmy. Ale i zde je otázka: jste připraveni, že nebudete moci ani kupovat ani prodávat a že budete muset žít z výměnného obchodu jako ztroskotanci, protože jste odmítli znamení (= podkožní mikročip)? A dále: jste připraveni na pronásledování a smrt kvůli tomuto rozhodnutí (téma stětí a vzkříšení je rozebíráno výše)?

   Anebo raději ztratíte svou svobodu, svobodnou vůli i svou duši a přijmete mikročip, který vám bude implantován na ruku nebo na čelo a pak budete pít z neředěného Božího hněvu?

   Zemřete raději jako očipovaný a tupý otrok, anebo svobodný a uvědomělý člověk?

   To je otázka, nad kterou byste se měli do budoucna zamyslet, protože až ten čas přijde, budete si muset zvolit svůj tábor a nebude zde žádná alternativa nebo kompromis. Jedna věc je jistá: ať jste věřící nebo nevěřící nemůžete říci, že jste nebyli včas varováni před riziky a nebezpečími mikročipových implantátů, ať už duchovními nebo neduchovními.

2.jpg

   Podivná „náhoda“ a ďábelská symbolika: logo společnosti VeriTeQ obsahuje písmeno Q, které velmi připomíná hadí oko! VeriTeQ obchoduje s RFID čipy pro lidi

NA ruku a na čelo nebo DO ruky a do čela?

   Co se týče znamení šelmy, překlady knihy Zjevení (nezapomínejme, že kniha byla napsána starořečtinou) se mírně liší, podle toho, o jakou verzi se jedná, a podle jazyka, v jakém knihu čtete. V některých verzích knihy Zjevení je napsáno, že šelma požadovala, aby lidé přijali (doslovně) „znamení dovnitř ruky nebo čela“. V jiných verzích je řečeno „na povrch ruky nebo čela“.

   Ve skutečnosti to však není problém. Některé francouzské Bible, například překlad Davida Martina (viz http://www.biblemartin.com/bible/bible_frm.htm), používají „dovnitř ruky nebo čela“, jiné „na ruku a čelo“. Ve francouzštině většina Biblí překládá „na“, zatímco v angličtině ve většině Biblí stojí „dovnitř“.

   Je proto logické vysvětlení: Ve starém řeckém textu slovo, které způsobilo rozdílnost v překladech, je slovo epi, které může znamenat i „na“ i „dovnitř“.

   Věřím, že to není náhoda ale mnohoznačnost, díky níž bychom si měli uvědomit, že znamení šelmy může být něco, co je uvnitř ruky nebo čela (čipový nebo nanočipový implantát zaváděný injekčně pod kůži nebo do mozku) nebo něco, co je na ruce či na čele (čelenka nebo náramek vybavený RFID čipem nebo tetováním RFID; mimochodem, když hovoříme o těchto inkoustových tetováních RFID, které následně pracují s radiofrekvenčními vlnami, které mohou způsobit nádory, navštivte internetové stránky společnosti, která prodává tuto neblaze proslulou technologii – společnost, která se nazývá Somark Innovations: http://somarkinnovations.com/. Všimli jste si této neuvěřitelné „náhody“? Tato společnost má slovo „znamení“ (angl. mark) ve svém samotném názvu!). Také si všimněte existence „dočasného elektronického tetování“ obsahujícího RFID čip (viz http://www.wired.com/design/2013/02/skin-printed-electrodes), které jsou umístěny na hřbetní straně ruky nebo na jiné části těla.

   Pro lidi, kteří mají zájem o další vysvětlení a zdroje o spojení mezi čipem a znamením šelmy, vřele doporučuji tuto stránku: http://www.ridingthebeast.com/articles/epi-charagma-chi-xi-stigma/ .

O čísle 666 a k čemu se toto číslo vztahuje?

   Starý zákon byl napsán v hebrejštině. Lidé, kteří psali Nový zákon ve staré řečtině, často v úctě ke Starému zákonu používali tuto techniku: když psali, vpisovali do textu drobné odkazy na Starý zákon, aby ukázali, že jejich text je určitým rozšířením základního Starého Zákona. Když sv. Jan psal na ostrově Patmos knihu Zjevení, učinil zde určité propojení s pasáží ze Starého Zákona, a týká se to … čísla 666.

   Co se týče znamení šelmy a čísla jejího jména v knize Zjevení, kapitola 13, je napsáno: „Je to číslo člověka, a jeho číslo je 666.“

   Ve staré řečtině číslo 666 uvedené ve 13. kapitole Zjevení je jedním z výjimečných případů, kdy je číslo vyhláskováno: chi-xi-stigma. Všimněte si, že stigma vypadá jako had.

   Stigma je číslo 6, ale je to také slovo.

3.jpg

   Konkordance Jamese Stronga přiřazuje slovu stigma následující definici (srov. http://www.eliyah.com/cgi-bin/strongs.cgi?file=greeklexicon&isindex=stigma): stigma stig’-ma ze základního stizo („píchnout“); vyrytí nebo vyražení značky (k rozpoznání vlastníka), tj. (obrazně) jizva služby: znak otroctví. Definicemi píchnutí, vyražení, a označení je stigma velmi blízko k definici slova charagma, které se používá pro znamení šelmy.

   Proč je nám řečeno, že číslo 666 „je číslo člověka“?

   V Bibli jsou pouze dvě pasáže, které se zmiňují o číslu 666: jedna je v knize Zjevení, kapitola 13 (Nový Zákon) a pak pasáž ze Starého Zákony.

   Tato pasáž ze Starého Zákona je v 1. knize královské, kapitola 10, a je to JEDINÉ místo v Písmu kromě Zjevení, které se k číslu 666 vztahuje.

   V této pasáži královna ze Sáby navštěvuje krále Šalomouna a odhaluje všechno bohatství i obchodní, ekonomický a finanční systém ustanovený Šalomounem.

   Král Šalomoun splnil královně ze Sáby každé přání, jež vyslovila. Navíc jí dal dary hodné krále Šalomouna. Pak se odebrala i se svými služebníky do své země.

   VÁHA ZLATA, KTERÉ BYLO PŘIVÁŽENO ŠALOMOUNOVI ZA JEDEN ROK, ČINILA ŠEST SET ŠEDESÁT ŠEST TALENTŮ, mimo zlato od kupců a ze zisku obchodníků i od všech králů západua místodržitelů země.

   Král Šalomoun dal udělat dvě stě pavéz z tepaného zlata; na jednu pavézu vynaložil šest set šekelů zlata. Dále dal udělat tři sta štítů z tepaného zlata; na jeden štít vynaložil tři hřivny zlata. Král je pak dal uložit do domu Libanónského lesa.

   Král dal také udělat veliký trůn ze slonoviny a obložil jej ryzím zlatem. Trůn měl šest stupňů, vzadu nahoře byl zaoblen, po obou stranách sedadla měl opěradla a vedle opěradel stáli dva lvi. Na šesti stupních tam stálo z obou stran dvanáct lvů. Nic takového nebylo zhotoveno v žádném království.

   Všechny nádoby, ze kterých král Šalomoun pil, byly zlaté a všechny předměty domu Libanónského lesa byly potaženy lístkovým zlatem; nic nebylo ze stříbra, to v Šalomounově době nemělo cenu. Král měl na moři zámořské loďstvo spolu s loděmi Chíramovými. Jednou za tři roky zámořské loďstvo přijíždělo a přiváželo zlato a stříbro, slonovinu, opice a pávy. Král Šalomoun převýšil všechny krále země bohatstvím i moudrostí.

   Celá země vyhledávala Šalomouna, aby slyšela jeho moudrost, kterou mu Bůh vložil do srdce. Každý přinášel svůj dar: předměty stříbrné i zlaté, pláště, zbroj, balzámy, koně, mezky, a to rok co rok. Tak Šalomoun nashromáždil vozy a jezdecké koně; měl tisíc čtyři sta vozů a dvanáct tisíc jezdeckých koní. Rozmístil je ve městech pro vozbu a u sebe v Jeruzalémě. Král měl v Jeruzalémě stříbra jako kamení a cedrů jako planých fíků, jakých roste mnoho v Přímořské nížině. (1Kr 10,13-27)

   Všimněte si místa, které ukazuje na váhu zlata, kterou Šalamoun ročně dostával. Bylo to 666 talentů zlata! V tomto úryvku se tedy číslo šelmy vztahuje k člověku: ke králi Šalamounovi.

   A nyní se podívejme, co číslo 666 představuje:

   Ve výše uvedeném úryvku můžeme vidět, že 666 je spojeno s bohatstvím a finanční, ekonomickou a obchodní silou, které Šalamoun dosáhl.

   Jinými slovy, číslo 666 je finanční, ekonomický a obchodní systém a znamení šelmy bylo určeno k tomu, aby „nikdo nemohl kupovat ani prodávat, jedině ten, kdo má znamení nebo jméno té šelmy nebo číslo jejího jména.“.

  Toto je tedy důvod, proč má šelma číslo 666: protože buduje finanční, hospodářský a obchodní systém bohatství!

   A tak vše směřuje k tomu, že jednou z aplikací čipových implantátů bude, že z nich učiní elektronický platební prostředek, který je naprosto dematerializovaný (bezhotovostní společnost)! Vysvětlení je tedy jasné a spojení zřejmé, tím spíše, že bezhotovostní systémy se v posledních letech stávají stále více rozšířenými (viz http://marialeroux1.xooit.fr/t114-SOCIETE-SANS-ARGENT-CASH-SOCIETY-WITHOUT-CASH-MONEY.htm).

   Jakmile se objevily čárkové kódy, elektronické čipy a první osobní počítače, bylo zdůrazňováno číslo 666. Například první PC, které firma Apple dala do prodeje, byl model 666 a byl prodáván za… 666,666 $. Firma Apple také inzerovala svou produkci reklamou vztahující se k biblické pasáži z knihy Genesis: zobrazuje Adama, který drží počítač, aby zakryl svou nahotu. Konečně i ve starém logu Apple je jablko, z něhož kousek chybí – jablko dědičného hříchu, do něhož kousla Eva.

   Nyní jsou všechny banky a platby řízeny elektronicky a současná elektronika je založena na DIGITÁLNÍM systému, tedy na ČÍSLICÍCH.

4.jpg

5.jpg

Pochybné emblémy

   Na některých čipech můžete najít erby. Abyste je mohli vidět, potřebujete elektronický mikroskop, protože jsou velmi malinké. Toto se nazývá „čipová heraldika“. Mezi erby, které někteří lidé našli na čipech, patří tento, který obsahuje ďábelskou symboliku:

6.jpg

   Všimněte si tří žab, které silně připomínají úryvek z knihy Zjevení (Zj 16,13): „Tehdy jsem uviděl z úst draka, z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet tři nečisté duchy podobné žabám.“ Všimněte si čísla 666 uprostřed tohoto emblému! Kromě toho má tento erb kulturní význam: takovýto erb se třemi žábami (ale bez čísla 666) je obecně nazýván ďáblovým erbem (srov. http://en.wikipedia.org/wiki/Common_toad)!

RFID čipy a čipové implantáty uznány za znamení šelmy!

   Je důležité si uvědomit, že někteří křesťanští představitelé oficiálně uznali RFID čipy a mikročipy za znamení šelmy popsané v Apokalypse.

   Například Byzantský katolický patriarchát na Ukrajině je odsoudil v dopise, který zaslal členům Kongresu Spojených států a také evropským představitelům. Pročtěte si důkazy a dopis na webových stránkách Patriarchátu: http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=7118.

   Řecká pravoslavná církev také odsoudila fyzickou přítomnost čísla 666 v čárkových kódech, ve smart kartách a také v pasech Schengenského prostoru. Z tohoto důvodu, se Synod řecké pravoslavné církve a synod církve na Krétě, stejně jako svatý kinot (řídící orgán) Hory Athos, obrátil na řeckou vládu, aby nepřijímala číselný kód 666 pro elektronické pasy! Viz související článek: http://www.ukraine.com/forums/politics/8467-schengen-zone.html.

   Některé křesťanské církve kritizovaly RFID čipy a čipové implantáty jako znamení šelmy, zdaleka však k nim nepatří římskokatolická církev! Tato církev, která se potýká se závažnými morálními problémy a také čelí obviněním ze zločinů proti lidskosti (pedofilie, genocida, praní špinavých peněz…), v nedávné době nutila kněze a zaměstnance Vatikánu, kteří chtějí mít přístup k archivům, nosit elektronické identifikační karty se zabudovaným RFID čipem! Otřesné! Odůvodnění podané Vatikánem souviselo s trapným úniky ve spojitosti se skandálem Vatileaks. Takže aby se zabránilo dalším únikům a byla posílena „bezpečnost“, Vatikán přijal toto totalitní opatření nařizující identifikační karty s vestavěným RFID čipem! Na tomto odkazu můžete najít článek, který dané rozhodnutí dokumentuje: http://vaticaninsider.lastampa.it/en/the-vatican/detail/articolo/vaticano-vatileaks-vatican-20209/.

   Rozhodnutí Vatikánu o RFID identifikačních průkazech bylo také ostře odsouzeno Byzantským katolickým patriarchátem na Ukrajině. Zde je odkaz na webové stránky patriarchátu, kde je opublikován příslušný dopis, který Patriarchát zaslal do Vatikánu: http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=14735.

   Abychom to shrnuli: nebezpečí RFID čipů a čipových implantátů neohrožují pouze vaše zdraví, ale i všechny svobody a práva občanů. Kromě toho je zde velmi závažná duchovní hrozba, protože tyto čipy byly uznány některými – tedy pravověrnými křesťanskými církvemi za znamení šelmy. Znamení, vydává člověka, který jej přijme, Božímu hněvu.

   Ze všech těchto důvodů vám mohu jen doporučit, abyste odmítli tento typ technologie a odporovali mu celou svou silou, celou svou duší a celým svým srdcem!

Zdroj:  http://tadesco.cz/varujte-vsechny-lidi-kolem-sebe-jeste-cas/

Print Friendly, PDF & Email