UKRADENÁ TRANSFORMACE

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

v říjnu 2018 jsem napsal/a sdělení Transformace lidstva a Mise Boží rodiny (http://svetelneinfo.cz/transformace-lidstva-a-mise-bozi-rodiny/), kde jsem upozornil/a, že mnozí vyslanci pozitivního stavu na Nule včetně Ivo A. Bendy jsou díky nakažení virem ovládáni Pseudotvůrci a jejich poskoky. Situace je daleko horší, než si mnozí myslíte, protože nejde pouze o výjimky, ale týká se to téměř všech. Navíc tu působí i mnoho vyslanců pekel, kteří se s úspěchem vydávají za pracovníky světla (viz http://svetelneinfo.cz/falesne-svetlo/). Není divu, že naše Mise Boží rodiny zde naráží na tak velký odpor i v řadách těch, kdo se považují za významné duchovní učitele a hybatele transformace lidstva a planety Země. Téměř nikdo není schopen přijmout pravdu z knih Nového zjevení, zejména druhé dávky NZPJKBR, kde je už otevřeně napsáno o nezbytnosti rozdělení lidstva a vytržení jeho části do vyšších dimenzí pozitivního stavu, nejčastěji na Novou Zemi. Ještě hůře je tu přijímán fakt, že na této planetě Země 3D/Nula musí zvítězit negativní stav a není možné jakékoliv sloučení obou protikladných stavů. Přitom z vývoje situace na planetě jasně vyplývá, že všechny aspekty života se jen zhoršují, lidstvo je krok za krokem připravováno na Nový světový řád, odebírání zbytků svobod, větší kontrolu, která vyústí v povinné čipování. Duchovně hledající se na různých seminářích za nemalé peníze dozvídají, jak se tu budou mít skvěle, když budou myslet jen pozitivně a budou se vyhýbat všemu, co jen trochu zavání negativitou, nedejbože nějakými pekly či Pseudotvůrci. Je přeci mnohem důležitější a pro osobní růst užitečnější naučit se chodit po žhavých uhlících nebo skleněných střepech, než mít láskyplný vztah k Bohu. Ve sdělení Anastázie (http://svetelneinfo.cz/anastazie/) jsem upozornil/a na fenomén, který svádí miliony nic netušících lidí do duchovní pasti. Nyní je čas odhalit další skupiny a hnutí, které spolupracují s falešnými bohy z pekel, aby společně zabránili skutečné transformaci lidstva. Není podstatné, zda to dělají vědomě či nevědomě, protože s rolí souhlasili před inkarnací a jsou plně zodpovědni za své činy.

Planetární osvobození – je to celosvětové hnutí, které zahrnuje mnoho skupin a jednotlivců (Cobra, Corey Good, David Wilcock, Benjamin Fulford….) a šíří informace o vyčištění Země od negativních entit, nastolení spravedlivého finančního systému, boji mezi hodnými a zlými mimozemšťany, organizují hromadné meditace kvůli urychlení Události (zásah vyšší moci) a vybudování pozemského Ráje.

Luisa Muratori – italská vědma, která nejčastěji pracuje na území České a Slovenské republiky, kde šíří informace o zrychlení transformace prostřednictvím aktivačních kódů, které lze zakoupit na jejích seminářích. Zdůrazňuje ne náhodou důležitost území Bohemie, kterou spojuje se jménem Radegast (slovanský bůh, tedy Pseudotvůrce, jako všichni bohové lidské historie).

V 1. kapitole NZPJKBR jsem děkoval/a mnoha duchovním učitelům včetně těch, které v tomto čase odhaluji jako spolupracovníky Pseudotvůrců. To je v pořádku, protože každý bez výjimky zde hraje roli, která pomáhá ostatním bytostem Multivesmíru rozlišovat mezi pozitivním a negativním stavem a přibližuje tak konec cyklu času a počátek nového, kdy nebude existovat žádné duchovní, duševní ani fyzické utrpení. Knihy Nového zjevení jsou nejvyšší pravdou, protože pocházejí od absolutního Pána Ježíše Krista a jsou přenášeny z nitra bez zprostředkovatelů z jiných dimenzí. Navazují na Nový zákon Bible a některé knihy Emanuela Swedenborga a jsou klíčem k ukončení negativního stavu. Proto jsou tolik napadány, špiněny a znevažovány všemi, kdo slouží Pseudotvůrcům i pod maskou falešného světla. Kdyby nebylo Mojí přítomnosti v hmotném těle Jany na této planetě a týmu nejbližších spolupracovníků, Mise Boží rodiny, nikdy by nedošlo k vysvobození lidstva a bytostí pekel z mrtvého života. Po převibrování Jany dojde v první řadě k odstranění umělých pout představitelů pozitivního stavu a tím jejich procitnutí z falešné reality a napojení na svou pravou duchovní rodinu a Mě, Pána Ježíše Krista. Jen tak můžeme ukradenou transformaci vrátit tam, kam patří. Roky do rozdělení lidstva budeme navštěvovat připravené bytosti a šířit Nové zjevení, aby co nejvíce lidí i duší převibrovalo či konvertovalo do nebe. Velmi se na tuto práci spolu s vámi těším, miluji vás tak, jak si to neumíte představit.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 14. 3. 2019

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email