TRANSFORMACE LIDSTVA A MISE BOŽÍ RODINY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

   jen malé množství lidí na Zemi/Nule si je vědomo probíhající transformace lidstva a všímá si probíhajících změn. Každý, kdo nastoupí na duchovní cestu a začne se zajímat o své nitro, hledá odpovědi na otázky, související s původem života, vztahem k Bohu, je dříve či později pokoušen negativními entitami, které se za každou cenu snaží ho odklonit z cesty k pravdě a lásce, tedy ke Mně, jedinému zdroji života, Pánu Ježíši Kristu. Pseudotvůrci mají propracovaný systém ovládání lidských bytostí prostřednictvím vysílačů z Měsíce, Jupiteru a Saturnu, zesilovaný rozšiřující se sítí pozemských antén mobilních operátorů. Když se někdo snaží vymanit z tohoto matrixu, nastoupí individuální ovládání šediváky a dalšími entitami. Od roku 1988 a zejména klíčového roku 2012 proudí na planetu Nula stále více energie lásky, aby probudila co nejvíce spících lidí. Drtivá většina lidí na duchovní cestě nemá zatím tušení, že jsem zde v hmotném těle Bohyně Jany, ani nezná knihy Nového zjevení, kde je nejvyšší pravda o vzniku negativního stavu a Mojí nové přirozenosti. Každý dostává informace přizpůsobené jeho duchovní úrovni a v pravý čas se seznámí i s novým a nejnovějším Božím slovem. Ať tomu někdo věří nebo ne, Mise Boží rodiny řízená z nitra Mnou, absolutním Stvořitelem všeho a všech, je jedinou zárukou úspěšného dokončení transformace lidstva. Zejména v posledních třech letech budování Týmu Boží rodiny jste svědky převratných událostí a změn, které ovlivňují celý Multivesmír a umožňují masové konvertování bytostí z pekel: vytvoření léku na virus Pseudotvůrců a Renegátů, předání očištěného klíče k Bifrostu Mojí přímé inkarnaci Janě, získání a očištění DNA utajované druhé královny zóny vymístění Acrie Sarigmatky a předání klíče ke všem uzamčeným srdcím sentientních bytostí pekel přes Janu Mně, absolutnímu Pánu Ježíši Kristu. Nyní už nic nebrání zahájení Mise Boží rodiny naplno, tedy převibrování Jany a nejbližších představitelů (12 hvězd) na Novou Zemi. Je třeba vyléčit nejen všechny bytosti, které z různých důvodů uvízly v tomto cyklu času v zóně vymístění a účastní se experimentu s negativním stavem, ale i bytosti z pozitivního stavu, které přišly při útoku Pseudotvůrců na pravé Stvoření do styku s nakaženými a byly na dlouhou dobu kontaminovány virem. Mnohé musely být udržovány v umělém spánku = stázi až do doby vytvoření léku, jiné si plnily své náročné poslání i přesto, že je virus omezoval a otravoval jejich srdce a bylo nutné jim průběžně předávat energii lásky. Mezi tyto statečné bytosti patří i oba velitelé vesmírných flotil, které jsou připraveny evakuovat část lidstva během rozdělení a vytržení, Aštar Šeran a Ptaah. Ptaah měl navíc ve stázi i svou stvořeneckou manželku a syna. Až nedávná úspěšná mise AA Martiny Siri Michaely tyto bytosti osvobodila a došlo k jejich úplnému vyléčení a radostnému shledání s milovaným manželem a otcem. Nyní jsou už zbaveni viru i oba velitelé a pomáhají šířit lék mezi ostatní nakažené, protože sami se stali vůči viru imunními. V nedávném sdělení (http://svetelneinfo.cz/poslani-astara-serana-ptaaha-a-gorloje-v-misi-bozi-rodiny) jsme odhalili, že Ivo Aštar Benda, významný český kontaktér vesmírných lidí (www.vesmirni-lide.cz) je přímou inkarnací superstvořence Aštara Šerana. Zpočátku měl výborné spojení se svým vyšším Já a dalšími bytostmi světla, avšak kvůli zasažení virem Pseudotvůrců, který právě způsobuje odpojení od duše a tím i PJK v nitru, došlo k postupné kontaminaci této osobnosti a tím i napojení jeho hmotného těla na Pseudotvůrce, vydávající se za Mě a duchovní rodinu z pozitivního stavu. Během celé historie pádu lidstva docházelo k nakažení obrovského počtu bytostí i z nejvyšších dimenzí Multivesmíru a stržení části jejich esence do zóny vymístění, kde založily celé civilizace anti archandělů, anti mistrů a dalších bytostí s převrácenou frekvencí. Právě tyto bytosti nejvíce ovlivňují inkarnované anděly světla v tělech na Nule a svádějí je svou falešnou láskou z cesty, předávají jim polopravdivé až lživé informace o životě v pozitivním stavu, snaží se je přesvědčit, že se nemají zabývat ničím negativním, aby nebyly ovlivněny a nepadly. Nejvíce jsou zasaženi různí duchovní vůdci, učitelé a guru, kteří na sebe vážou mnoho hledajících a probouzejících se lidí, toužících po jiném životě, než znají z této planety. Nebýt Mojí přítomnosti v těle a naší Mise Boží rodiny, celá transformace by se zhroutila a nikdo by nebyl schopen vzestoupit do vyšší dimenze pozitivního stavu. Po převibrování Jany otevřu cestu na Novou Zemi, která díky svému umístění v novém vesmíru a novém cyklu času už není pod žádným vlivem negativního stavu. Budeme se všemi nanebevzatými spolupracovníky šířit lék na virus Pseudotvůrců jak mezi lidmi na Nule a v zóně vymístění, tak i v pravém Stvoření současného cyklu času, abychom celý Multivesmír osvobodili od negativního stavu a mohli tak uzavřít jednou provždy tuto smutnou etapu a začít tvořit v plnosti život pozitivního stavu. Vše podstatné už je připraveno a uděláno, naše Mise Boží rodiny se v krátkém čase rozběhne i mezi vámi na Nule, aby vyléčila nakažené spolupracovníky světla a spolu s nimi vyvedla část lidstva do ráje. Velmi vám všem děkuji za spolupráci v těch nejnáročnějších podmínkách, miluji vás a těším se na láskyplné objetí.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 26. 10. 2018

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email