ANASTÁZIE

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

mnozí z vás včetně mojí přímé inkarnace Jany se seznámili s knihami Vladimíra Megre o Anastázii, žijící v Sibiřské tajze, jejíž příběh, neuvěřitelné schopnosti a rady ovlivnily miliony lidí na celém světě. Nejen v Rusku začaly vznikat komunity zahrádkářů, kteří se snažili vybudovat na svém hektaru půdy svůj vysněný ráj, prostor lásky, aby se vymanili ze závislosti na systému, byli blíže přírodě, vypěstovali pro své rodiny zdravé potraviny a pomohli kultivovat pustiny a nevyužité pozemky. Na první pohled jde o bohulibý záměr a téměř nikdo na něm nenajde nic špatného. Avšak není všechno zlato, co se třpytí a je třeba se podívat pod povrch tohoto hnutí a objasnit, kdo je Anastázie a jaké jsou duchovní příčiny a důsledky tohoto fenoménu. Jak už víte z knih Nového zjevení, zejména z druhé dávky, lidstvo musí být v blízké budoucnosti rozděleno, aby v této realitě planety Země/Nula mohl na krátký čas zvítězit negativní stav. Po vytržení pozitivních lidí se vrátí Pseudotvůrci, aby zde nastolili Nový světový řád (NWO), očipovali své otroky a v plné míře ukázali život bez Boha, Pána Ježíše Krista. Od 50. let minulého století se sem inkarnovalo mnoho bytostí z nejvyšších dimenzí pravého stvoření, aby pomohly s transformací lidstva, avšak ani protistrana nezahálela a povolala ještě mnohem více bytostí z nejhlubších pekel, které zde působí jako duchovní vůdci, guru, šamani, učitelé, léčitelé a šíří falešné světlo mezi probouzejícími se lidmi. Jen ti opravdu nejzkušenější jsou schopni odlišit pravé pracovníky světla od falešných. Pseudotvůrci se velmi snaží svést do svých duchovních pastí co nejvíce lidí a nabízejí jak v rámci hnutí New Age, tak jiných duchovních hnutí, organizací a směrů velmi pestrou paletu pseudoduchovních lákadel. Vše se děje pro poučení celého stvoření, aby si každý mohl svobodně vybrat, co si volit či nevolit, a proto není třeba kohokoli soudit. Čím více stoupáte na spirále duchovní cesty, tím více pravdy jste schopni přijmout a vidíte celé dějství tohoto experimentu z vyššího nadhledu. Kdo se upíná k hmotnému životu, lpí na svém majetku, věnuje většinu času jeho zvelebování i za cenu nesmírné fyzické dřiny, je odváděn od toho nejdůležitějšího: upevňování svého vztahu s jediným zdrojem života Pánem Ježíšem Kristem (pro ty, kdo neznají jeho/její pravé jméno, Bohem lásky s jakýmkoli jménem). Kdo má na prvním místě tento vztah, vše ostatní mu bude přidáno a nemusí se bát nedostatku. K čemu vám bude krásný dům se zahradou, když tu zůstanete po příchodu Pseudotvůrců a dostanete čip pod kůži a stanou se z vás otroci ovládaní téměř na 100%? Kdo bude vytržen díky láskyplnému vztahu k Bohu, Pánu Ježíši Kristu, dostane ještě krásnější obydlí v nádherné neporušené přírodě na planetě, kde není nic negativního, navíc mu bude vyměněno toto nedokonalé tělo za zcela zdravé a nestárnoucí s mnoha schopnostmi, které zde nemá ani Anastázie. Kdo je tato žena, která okouzlila tolik lidí? Jedna z inkarnací Bohyně zóny vymístění Acrie. Používá mezidimenzionální brány, a proto se může ukázat na jakémkoli místě nejen na Nule. Ne vše, co se o ní píše v knihách Vladimíra Megre, je pravda. Nenarodila se tu jako ostatní z lůna ženy, ale přišla z jiné reality, kam se vždy vracela, a proto nemusela spát v zemljance mezi zvířaty. Umí ovládat mysl lidí i zvířat, a proto jí žádné nemohlo ublížit. Její setkání s Vladimírem, který také pochází ze zóny vymístění, bylo pečlivě naplánováno Pseudotvůrci a knihy mu nadiktovala přímo Acrie. Kvůli udržení svého panství jsou negativní entity schopny udělat cokoli, dokonce si hrát na láskyplné ochránce přírody, kterou prostřednictvím svých poskoků z řad elit devastují různými způsoby. Vy, kdo už znáte nejvyšší pravdu z Nového zjevení, jste připraveni přijmout i toto odhalení. Bylo použito pouze jako příklad. Sami si vyciťujte, kdo opravdu následuje Mě, Pána Ježíše Krista v nitru a kdo sedá na lep maskovaným poskokům Pseudotvůrců, vlkům v rouše beránčím.
Velmi vás miluji a děkuji za to, že jste.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 25. 2. 2019

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email