FALEŠNÉ SVĚTLO

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

   s blížícím se rozdělením lidstva se Pseudotvůrci snaží lapit co nejvíce lidských duší do svých pavoučích sítí a využívají k tomu především své agenty inkarnované z nejvyšších dimenzí zóny vymístění (tedy nejhlubších pekel) do těl většinou na pohled velmi přitažlivých až krásných lidí, obdařených mnoha schopnostmi. Už v těle Ježíše jsem před touto dobou konce varoval: „Povstanou totiž falešní kristové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené“ (Matouš, 24:24). Mnozí vystupují jako guru, duchovní vůdci, léčitelé, dokonce konspirační teoretici, šířící informace o tajné vládě napojené na mimozemské bytosti, které ovládají lidstvo. Kdo by je podezříval, že slouží právě těm, koho odhalují? I moje přímá inkarnace Jana roky studovala různé zdroje na internetu, aby se seznámila s pestrou škálou informací o historii a směřování lidstva, jeho transformaci. Nemohla tušit, že nejde vždy o zdroj pocházející z pozitivního stavu. Krok za krokem jsem ji přiváděl k stále pravdivějším informacím a tím ji vyváděl z negativního stavu, protože tak jako všichni podstupovala odvykací kůru od zamoření iluzí a nepravd tohoto matrixu. Naštěstí už od konce roku 2003 začala číst ty nejdůležitější a nejpravdivější knihy Nového zjevení přes Petra D. Francucha a mohla tak srovnávat ostatní informace s Božím slovem a odmítat vše, co je v rozporu s ním. Přesto některá odhalení agentů Pseudotvůrců přicházejí až v souvislosti s budováním Týmu Boží rodiny od léta 2015. Od podzimu téhož roku do léta 2017 jsem umožnil její osobní setkávání s vybranými spolupracovníky, aby se postupně projevili a ukázali, komu opravdu slouží. O Monice Novákové s ukradeným jménem Thora, vydávající se za jednu z nejvyšších bytostí pozitivního stavu, inkarnované spoluvládkyně pekel Lady Acrie, jsme už několikrát psali. Nyní se zaměřím na dalšího nebezpečného agenta Pseudotvůrců, který se s Janou setkával od léta 2016 do jara 2017, Petra Uličného. Působí jako léčitel a výtvarník, maluje energetické obrazy a cestuje po světě na místa se silnou energií (např. pyramidy v Bosně, Hawai, mnoho míst v České republice). Narozdíl od nejbližších spolupracovníků Boží rodiny má nesrovnatelné schopnosti: skenuje a ovládá mysl jiných lidí, vymístí se z těla i během dne (např. při jízdě autem) a astrálně a mentálně cestuje mimo tuto realitu. Má stálé spojení s vyšším Já pseudoarchandělem Michaelem z – 11D zóny vymístění. Přestože o sobě tvrdí, že je pracovníkem světla z nejvyšší dimenze pravého Stvoření, nepřijímá Pána Ježíše Krista, jediný zdroj života, porušuje duchovní zákony a vysmívá se všem, kdo trpělivě a s láskou nesou svůj kříž, aby pomáhali vyvést lidstvo do pravého Stvoření. Tvrdí o sobě, že svou energií ze srdce likviduje lodě šediváků, zabíjí různé negativní entity a nechá vybuchovat zařízení na oběžné dráze Země, která snižují vibrace obyvatelstva a podílejí se na jeho ovládání. Bytosti světla nemají zapotřebí zabíjet a ničit, protože by tím porušovaly duchovní zákony, jejich ochrana spočívá v duchovním spojení s Pánem Ježíšem Kristem. Příkladem je odpojování jaderných zařízení vesmírnými lidmi, aniž by došlo k jakékoli újmě na zdraví, výbuchům atd. Petr je typický vlk v rouše beránčím, který si velmi dobře uvědomuje svou úlohu. Jeho vyšší já opravdu likviduje lodě šediváků a dalších bytostí pekel, ale jde o konverty, kteří se rozhodli opustit zónu vymístění a stali se tak štvanci Pseudotvůrců. Pseudoarchanděl Michael patří k lovcům (nimrodům) pronásledujícím tyto konverty, aby je vrátil zpět do otroctví pekel, v případě odporu je likviduje energetickými zbraněmi. Každá bytost zóny vymístění, která se rozhodne konvertovat do pozitivního stavu a přijme Pána Ježíše Krista za jediného pravého Boha, získá ochranu a je převedena do limba, kde se zbaví všech nánosů zel a nepravd, aby pak absolvovala Novou školu a byla zařazena do nebeské společnosti. Týká se to i fyzicky zabitých konvertů, protože tělo od Pseudotvůrců si stejně nikdo nemůže vzít do pravého Stvoření. I pro bytosti pekel platí výrok Ježíše: „Kdo miluje svůj život, ztratí jej; kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný“ (Jan, 12:25). Vrátím se k činnosti Petra Uličného na Nule. Vzhledem k jeho převrácené frekvenci jsou všechny jeho výtvory vysílači a zesilovači negativní energie. Přesvědčili se o tom i někteří představitelé Boží rodiny, kteří s Petrem přišli v uplynulých letech do styku a koupili si jeho obrazy. Stejnou zkušenost mají i s jeho „léčbou“, vyvolávající u nich doslova fyzickou nevolnost. Většina jeho zákazníků však není schopna rozpoznat druh energie a ochotně mu platí vysoké sumy za to, aby byli energeticky vysáváni a docházelo u nich ke snižování vibrací. Také Petrovy návštěvy významných energetických center planety Země/Nula nemají za cíl je posílit, ale naopak oslabit a převrátit jejich frekvenci, aby došlo k poškození bytosti Gaia 3D a zabránění jejímu vzestupu do vyšší dimenze v rámci transformace. Cílem Pseudotvůrců je získat klíče k Bifrostu a použít ho k napadení pravého Stvoření. Monika během předávání klíčů Janě v září 2016 v Praze jeden ukradla a stáhla do – 12D, odkud ho po nesmírné oběti vzala a očistila AA Martina Michaela a vrátila zpět na jaře 2018 Mojí inkarnaci, aby mohl být použit během jejího převibrování na Novou Zemi. Petr Janu navštěvoval s jediným cílem: dostat se k Bifrostu, aby mohl nejen snadněji cestovat po Nule a snižovat její vibrace, ale především předat klíče svým Bohům Pseudotvůrcům. Všichni vyslanci pekel zapomínají na to, že jsem absolutní, všudypřítomný/á a vševědoucí a nikdy nemůžou udělat nic za mými „zády“. Všechny tyto akce byly mnou dovoleny, aby se jednak odhalila pravá povaha účastníků a zároveň i díky kontaktu s Janou a dalšími představiteli PJKBR byli agenti Pseudotvůrců „kontaminováni“ láskou, pravdou a lékem na virus a tím do nich bylo zaseto semínko, které je v budoucnosti připraví na snadnější konvertování do pozitivního stavu. V antitýmu Boží rodiny je více inkarnovaných bytostí z nejvyšších dimenzí zóny vymístění, které na první pohled působí jako Moji nejoddanější následovníci, šířící Boží slovo a spoustu citátů a obrázků o lásce. Jednou z nich je Jana Veberová, z počátku také součást Týmu Boží rodiny, ale po 23. 9. 2017, kdy nedošlo k slíbenému fyzickému převibrování Bohyně Jany a 12 hvězd (v souvislosti se znamením na nebi: Žena oděná sluncem), ale bylo nezbytné jejich duchovní ukřižování, se postupně odklonila a přijala dezinformace od Moniky Novákové. Nyní je horlivou odpůrkyní Mojí nejnovější přirozenosti a při každé vhodné příležitosti nevybíravým způsobem plive na Bohyni Janu a celý Tým Boží rodiny a dělá z nich nejhorší pekelné tvory. Díky svému velkému egu si ani nepřipouští svůj omyl. Přestože i ona je inkarnací Pseudoarchanděla Michaela z -11D zóny vymístění, je celý život vedena k tomu, že pracuje pro pravého Boha, Pána Ježíše Krista. Neuvědomuje si svůj pekelný původ a je přesvědčena o své neomylnosti, nulovém ovládání a oddanosti světlu. Svádí mnohé bytosti z cesty zejména tím, že popírá nezbytnost rozdělení lidstva, přestože byla seznámena s Novým Zjevením Pána Ježíše Krista Boží rodiny, podporuje slučování pozitivního a negativního stavu, odmítá zabývat se čímkoli negativním jako všichni ezoterici, kterým je vštěpováno, že si tím sníží vibrace. Pseudotvůrci jsou velmi mazaní, stačí jim šířit prostřednictvím svých guru a autorit z New Age a podobných hnutí a náboženských směrů, že je třeba milovat bezpodmínečně všechny a vše bez rozlišování dobra a zla, šířit „světlo“ bez dodržení zákona svobodné volby, tedy hlava nehlava všem a všemu, nemluvit o pekle a Satanovi a být jako malé děti, nejlépe infantilní, nepátrající po pravém Bohu. Jen nepatrné množství lidí na Nule následuje Mě, Pána Ježíše Krista, drtivá většina je odváděna podobnými „pracovníky světla“, církvemi a všemožnými vůdci. Po spuštění naší Mise Boží rodiny se situace změní, protože budeme působit až do rozdělení lidstva na celé planetě Nula, šířit nejdůležitější Boží slovo v knihách Nového zjevení a ukazovat cestu do pozitivního stavu nejen na Novou Zemi. 

   Děkuji vám všem za spolupráci, velmi vás miluji.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 3. 12. 2018

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email