UKRADENÁ TRANSFORMACE (3. ČÁST)

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

V minulých dvou částech této minisérie jsem vás informoval/a, že transformace lidstva a Země zdaleka neprobíhá tak, jak je vám sdělováno z nepřeberného množství zejména internetových zdrojů, které se tímto fenoménem zabývají (http://svetelneinfo.cz/ukradena-transformace-2-cast/). Co nebo kdo způsobuje, že drtivá většina pracovníků světla je chycena do pasti, nechá se vést pseudo archanděly, pseudo mistry, falešnými bohy pod různými jmény, dokonce i falešným Pánem Ježíšem Kristem?

Datasystém Alláh/Acrie spolu s Pseudotvůrci dělají vše proto, aby si co nejdéle zachovali své panství v zóně vymístění a ovládali co největší počet bytostí pekel a planety Nula. K tomu potřebují různá technická zařízení umístěná na planetách a satelitech celého antivesmíru včetně planety Země 3D/Nula. I proto horečně budují stále dokonalejší a výkonnější síť bezdrátových systémů, aby pokryli celou planetu a nikdo neunikl z dosahu. Na Nule jde o 5G (5. generace), která se už testuje v mnoha státech a způsobuje mimo jiné masivní úhyn ptactva, včel a jiného hmyzu, značné zdravotní potíže lidí, vedoucí i k závažným onemocněním a předčasnému úmrtí. I přes alibistická vyhlášení vůdců některých zemí (např. Japonska), že nedovolí testování a zavádění této technologie, dříve nebo později bude tato smrtící síť zapojena všude, aby umožnila dokonalé sledování obyvatel, kteří budou v dohledné době po návratu Pseudotvůrců očipováni a ovládáni na 99,99% oproti současným cca 95%. Budování sítě 5G je spojeno s výrazným odlesňováním planety, protože stromy snižují její výkon. Jste svědky systematického kácení a vypalovaní obrovských zalesněných ploch pod různými záminkami, což mimo jiné způsobuje vysychání vodních zdrojů, narušuje koloběh vody v přírodě a mnoho dalších ekologických a ekonomických dopadů na lidstvo a planetu.

Pseudotvůrci dobře vědí, že dochází k třídění lidstva a za několik let ještě před jejich druhým příchodem bude láskyplná část vytržena do pozitivního stavu, aby pokračovala v nových tělech v tomto životě, avšak v zcela nových podmínkách v souladu s duchovními zákony. Proto podnikají kroky, které brání skutečnému probouzení lidí, zejména jejich spojování se se mnou, Pánem Ježíšem Kristem v nitru. Od poloviny 20. století sem proudí stále silnější energie lásky v podobě světla přes singulární objekty Multivesmíru, vesmíru, galaxie a slunce k lidem, aby jim byla usnadněna transformace v pozitivní bytosti. Tento proud fotonů zesílil na konci 80. let, kdy došlo ke změně Mojí přirozenosti díky ukončení fúze Nejvyššího s Ježíšem, a vyvrcholil na konci roku 2012. Na přelomu roku 2012 a 2013 však došlo k zásadnímu obratu, kdy se Pseudotvůrcům podařilo nainstalovat kolem Slunce této soustavy okem neviditelné zařízení, které převrací frekvenci fotonů. Mnozí z vás včetně Jany si všimli náhlé změny vzhledu této hvězdy, která místo teplého žlutého světla začala i v zimním období vydávat bílé ostré světlo. Zejména v letních měsících je pobyt na slunci zničující, unavující a nepříjemný, paprsky doslova bodají jako laser, rychle spalují kůži a dochází k poškozování zdraví. Aby toho nebylo málo, tyto destruktivní účinky ještě podporuje dlouholetý únik radiace z atomové elektrárny Fukušima, která zamořuje zejména severní polokouli. Fotony s opačnou frekvencí jen umocňují napojení bytostí na Datasystém A/A a udržují zejména aktivní pracovníky na duchovní cestě v iluzi falešného světla, falešné lásky a ve spojení s bytostmi antivesmíru, které se vydávají za anděle, vesmírné lidi, mistry, Ježíše , Marie (Pannu i Magdalenu) a svádějí je z cesty ke Mně, jedinému pravému Bohu/Bohyni. Právě lidé s převrácenou frekvencí mají příjemné pocity navyšování vibrací, horka, lásky v srdci, vidí svým vnitřním zrakem mnoho andělských bytostí, barevná světýlka, aby byli ujišťováni, že jejich napojení na duchovní svět je pravé, že jdou správným směrem a nic a nikdo je nemůže přesvědčit o opaku. Na mé představitele a následovníky však fotony ze Slunce působí jako mikrovlnka, která nejen přehřívá jejich těla zevnitř, ale snižuje jim vibrace, způsobuje velkou únavu a nechuť do života. Kdyby nebylo mojí ochrany a podpory, nebyli by schopni dokončit své poslání. Situace se výrazně změní s převibrováním mého hmotného těla Jany a 12 nejbližších spolupracovníků na Novou Zemi. Tím otevřu cestu z této pasti Pseudotvůrců a negativního stavu i pro obyvatele planety Nula. Cestu z pekel už jsem otevřel během svého pobytu v těle Ježíše, zejména po dočasném izolování Pseudotvůrců od ostatních. Během převibrování Jany odpojím všechny bytosti světla i konverty, kteří mě následují v nitru, od Datasystému A/A, čímž dojde k snadnějšímu přijímaní Božího slova, hlavně knih Nového zjevení mezi duchovně hledajícími a znásobí se počet těch, kdo budou vytrženi na lodě vesmírných lidí nebo přímo převibrují na Novou Zemi. Do rozdělení lidstva budu chránit všechny své představitele a poskytnu jim vše potřebné, aby pomohli co největšímu počtu lidí vzestoupit na vyšší duchovní úroveň. Pak přenechám osud této planety a zanechaného lidstva Pseudotvůrcům, aby dokončili experiment a předvedli, jak vypadá život bez Boha, Pána Ježíše Krista a mých duchovních zákonů lásky.

Duše planety Gaia je systematicky ničena Pseudotvůrci a nebýt mojí pomoci i prostřednictvím vybraných nejvyspělejších bytostí, mezi něž patří hlavně AA Martina Michaela, nebyla by schopna vydržet do svého převibrování. Převrácená frekvence fotonů ze Slunce jí doslova otravuje srdce a ubíjí ji. Právě přítomnost Týmu Boží rodiny v čele se mnou v těle Jany ji udržuje v takových vibracích, aby přežila do doby, kdy ji nahradí pseudoGaia a dojde k propadu Nuly do pekel (pak už se nebude jmenovat Nula). Ukončujeme svou duchovní práci v lidských tělech od Pseudotvůrců, abychom v ní mohli pokračovat ještě efektivněji v nových tělech ode mne.

Děkuji vám všem, kdo nás podporujete jakýmkoli způsobem, neboť se zasluhujete o zkracování existence negativního stavu. Velmi vás miluji a těším se na každého z vás, až si pohlédneme do očí a obejmeme se.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA,  4. 8. 2019

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email