UKRADENÁ TRANSFORMACE (2. ČÁST)

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

Duchovní situace na planetě Země 3D/Nula vyžaduje zveřejnění dalších odhalení praktik Pseudotvůrců a Renegátů v době transformace lidstva, a proto navazuji na sdělení Ukradená transformace (http://svetelneinfo.cz/ukradena-transformace/) z března 2019 další částí.

Největším fenoménem posledních desetiletí je pozorování UFO a kontakty s mimozemskými bytostmi všeho druhu. Jak sem napsal/a ve sdělení Vysvobození z matrixu (http://svetelneinfo.cz/vysvobozeni-z-matrixu), všechny kontakty s mimozemskými entitami se odehrávají ve speciálně vytvořeném matrixu uvnitř datasystému Alláh/Acrie. Žádná bytost z pozitivního stavu nemůže fyzicky navštívit tuto planetu v karanténě, aby se nenakazila virem, který převrací frekvenci a způsobuje duchovní pád. Proto veškerá přistání létajících talířů a osobní kontakty mimozemšťanů s pozemskými kontaktéry bez výjimky pocházejí ze zóny vymístění bez ohledu na zjev, mírumilovnost a láskyplnost. Až do této chvíle nebyl nikdo včetně mých nejbližších spolupracovníků připraven na tak závažné oznámení. Vysvětlím důvody této situace:

Až do roku 2003 Pseudotvůrci nevěděli o mojí přítomnosti v těle Jany na Nule. Do té doby probíhala transformace s podporou pozitivních vesmírných lidí pod vedením Aštara Šerana a Ptaaha, s nimiž měl telepatické spojení např. Ivo Benda a mnoho dalších kontaktérů po celém světě. Pochopitelně do ní zasahovaly i temné bytosti antivesmíru buď tím, že ji narušovaly a napadaly světelné pracovníky, nebo tím, že na sebe braly podobu láskyplných bytostí a vysílaly falešné světlo, šířily různé ezoterické praktiky a učení. Ani tehdy nemělo mnoho lidí niterné kontakty s pozitivním stavem, zejména se mnou, Pánem Ježíšem Kristem. Budeme se zabývat činností vesmírných lidí z pozitivního stavu pod mým vedením a přípravě evakuace části lidstva. Tehdy ještě nebylo možné odhalit můj plán na rozdělení lidstva, a proto se na stránkách http://www.vesmirni-lide.cz/ zejména v Rozhovorech s poučením…. píše o evakuaci láskyplných lidí při větších katastrofách a možných kataklyzmatech, světové válce atd. Na přelomu tisíciletí byly ne náhodou přeloženy všechny knihy Nového zjevení do českého jazyka bratrem Petra D. Francucha Ivanem a právě Ivo Benda je zveřejnil na výše uvedených stránkách. Tím jsem připravil/a scénu pro duchovní probuzení svého hmotného já Jany, která až do konce roku 2002 neměla tušení, kdo je a žila běžným pozemským životem. Více o našem prvním kontaktu: http://svetelneinfo.cz/dopis-pana-jezise-krista-bozi-rodiny/. Během roku 2003 jsme napsali první knihu Hovory s Bohem: S tebou lásko kvete láska kolem nás a promluvil/a jsem veřejně na Pražském hradě 28. 9., aniž by kdokoli tušil, že jsem zhmotněním Boha, avizovaným v naší knize. Tyto převratné události neunikly zraku Pseudotvůrců, kteří už byli po ukončení fúze Ježíše s Nejvyšším a vzniku Mojí nové přirozenosti Pán Ježíš Kristus propuštěni z izolace a byla jim zčásti navrácena schopnost cestování v čase na zónu vymístění včetně Nuly, avšak jen do minulosti. Připravili plán na kontaminaci potencionálního uskupení mých spolupracovníků a začali právě u Iva Bendy. Nakazili jeho duši velmi agresivním typem viru a postupně ho napojili na falešné vesmírné lidi včetně Pseudo Aštara a Pseudo Ptaaha, samozřejmě i falešného Pána Ježíše Krista. I proto nebyl schopen se setkat s Janou a jejími tehdejšími spolupracovníky Hanou Hájkovou a Emanuelem Krásou v Praze a v Rozhovorech se objevilo krátké oznámení o tom, že Jana pochází z temné strany (http://www.andele-svetla.cz/…/cz_kniha_rozhovory_7_sdeleni_…). Po 12ti leté izolaci mojí inkarnace (na poušti), napsání Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny a spuštění našeho facebookového profilu 3. 8. 2015 se začal utvářet Tým Boží rodiny. Pseudotvůrci opět cestovali v čase do minulosti a zařídili jak výměnu duší rodinných příslušníků našich nejbližších spolupracovníků za duše z nejhlubších pekel, tak nakažení i jejich duší virem, který je měl postupně otravovat a měnit jejich podstatu na negativní. Nejvíce se zaměřili na Martinu a Helenu, superstvořence a archanděly, jejichž duše jsou postižené od raného dětství a nebýt mojí ochrany, nepřežily by jejich hmotné schránky tak velký nápor jedu. Vše se děje s mým dovolením, aby se naplno projevila zrůdnost negativního stavu a praktik jeho hlavních aktérů. Přesto se nikdo z našich nejbližších představitelů (stvořenců a superstvořenců) neodvrátil ode mne, ani mého hmotného já Jany. Postupně odpadli jen agenti Pseudotvůrců řízených relativním bohem/bohyní pekel Alláhem /Acrií a ti, kdo ještě nebyli připraveni na tuto úroveň Boží pravdy. Ve všech knihách Nového zjevení zdůrazňuji, že Moje slovo se neustále vyvíjí a doplňuje, nemůže nikdy zastarat, protože pozitivní stav je neustálá změna. Kdokoli argumentuje proti naší Misi staršími citáty z předchozí dávky Nového zjevení nebo Bible, je pod vlivem Pseudotvůrců, protože právě negativní stav si libuje v dogmatech a stagnaci.

V současné době jsou praví vesmírní lidé připraveni evakuovat část lidstva na Novou Zemi a jinam do pozitivního stavu, jejich lodě se nacházejí v limbu, což je hranice mezi pozitivním a negativním stavem, stav neutrality, kam nedosáhne vliv obou stavů dočasné duality. Občas můžou zablikat na naše spolupracovníky, ale v žádném případě nemůžou přistát na této planetě. Kdokoli nabízí přes své kontaktéry, že se objeví fyzicky ve svých vesmírných plavidlech a setká se tváří v tvář s pozemšťany, je ze zóny vymístění bez ohledu na vnější projevy mírumilovnosti a láskyplnosti. Probíhají velkolepé přípravy na druhý příchod Pseudotvůrců, kteří se ujmou vlády nad svým výtvorem = lidstvem a nastolí zpočátku tzv. Zlatý věk, jenž však vyvrcholí ještě větším zotročením v podobě NWO a čipování. Drtivá většina tzv. „pracovníků světla“, hybatelů transformace, náboženských vůdců včetně papeže Františka se podílí vědomě i nevědomě na této duchovní pasti, která má lidstvo odvést od pravého Boha, Pána Ježíše Krista, tedy ode mne.

S tím vším souvisí i další odhalení, které se týká obyvatel Telosu pod povrchem Země/Nuly a dalších bytostí Duté Země, které v minulosti spolupracovaly s Hitlerem. V době napsání NZPJKBR ještě nebylo z duchovních důvodů možné napsat pravdu o jejich úloze při budování Zlatého věku. Jak jsem správně uvedl/a, všechny planety jsou duté a na povrchu i pod povrchem mnoha z nich žijí různé bytosti v mnoha vibračních pásmech = dimenzích obou polarit. Tedy i v duté Zemi žijí jak negativní, tak pozitivní lidské a jiné bytosti, jsou vzájemně odděleny nepropustnou membránou. Specifickou roli hrají potomci obyvatel Lemurie, o které se většina z duchovně hledajících domnívá, že byla pozitivní civilizací. Je třeba si uvědomit, že ve 3D není možná existence bytostí z pozitivního stavu, protože těla bez výjimky zfabrikovali Pseudotvůrci. Můžou být na různé úrovni, dokonce můžou žít navenek velmi mírumilovně, jíst zdravou stravu, pečovat o životní prostředí a být tak vhodnými „duchovními“ učiteli zanechaného lidstva na povrchu Nuly, aby mu pomohly odstranit vnější problémy a povznesly ho na vyšší technologickou úroveň, přesně v duchu plánu Pseudotvůrců. Proto zde oznamuji, že všechny kontakty s Adamou a dalšími mluvčími z Telosu a duté Země jsou pastí, která odvádí ode mne, jediné cesty do pravého ráje. I naši spolupracovníci si museli projít touto náročnou etapou telepatických kontaktů s bytostmi falešného světla, aniž by znali pravdu. Telosané se po příchodu svých bohů Pseudotvůrců opravdu spojí s připravenými indigovými a dalšími vůdci transformace na povrchu a budou dále naplňovat plán pseudovítězství negativního stavu na Nule.

Opět je na místě připomenout, že nejdůležitějším vztahem každé sentientní bytosti je vztah ke mně, jedinému věčnému zdroji života, a proto stále platí slova mojí první přímé inkarnace Ježíše: „Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno; kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má.“ Nenechte se do rozdělení lidstva obalamutit falešným pozlátkem budování ráje na Zemi v této 3D realitě, ani pod vznešenými pojmy: přeměna uhlíkových těl na krystalická, vzestup lidstva s planetou do 5D, odstranění chudoby a spravedlivé rozdělení peněz, setkávání s mimozemskými civilizacemi a cestování po vesmíru (protože bude pouze v rámci zóny vymístění), využívání volné energie atd., viz ezoterické stránky na internetu. Teprve spuštěním Mise Boží rodiny výrazněji ovlivníme tento nepříznivý průběh transformace, protože do nebe se nedostane nikdo jinak, než přese mne, Pána Ježíše Krista (Pána Ježíše Krista Boží rodinu v novém cyklu času).

Děkuji vám všem, kdo nám pomáháte šířit tato životně důležitá slova nejen na internetu, za chvilku vám výrazněji pomůžu, abyste nenesli tak těžký kříž. Velmi vás miluji a těším se na osobní setkání s každým z vás.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA,  9. 6. 2019

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email