UKONČENÍ PŘÍPRAVY NA ZAHÁJENÍ MISE BOŽÍ RODINY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY

 

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

   Dnes 9. 10. 2017 byla ukončena příprava na zahájení Mise Boží rodiny. Shrneme zde všechny důležité kroky, které předcházely této události:

Listopad 2012 – spuštění www.bozirodina.cz
Leden 2014 až duben 2015 (s půlroční přestávkou) – napsání Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny v přímém přenosu na www.bozirodina.cz
12. květen 2015 – první kontakt se čtenáři NZPJK,BR a www.bozirodina.cz přes e-mail
3. srpen 2015 – začátek spolupráce na facebooku
28. 9. 2015 – první osobní setkání Jany se 3 spolupracovníky v Praze na Vyšehradě (Mirek Jurčík, Pavel Nečas, Šárka)
21. 12. 2015 – druhá schůzka se spolupracovníky v Praze (Karel Konečný, Tomáš Jesenský, Pavol Zuber), oznámení o DCBR = Duchovním centru Boží rodiny v Praze – duchovní spojení
1. 4. – 4. 5. 2016 – zahájení Mise BR na duchovní úrovni v Počátkách
16. – 17. 7. 2016 – setkání v Myslíně, první útoky démonů a Pseudotvůrců
17. – 18. 9. 2016 – předání klíče k bifrostu Janě, spojení bifrostu s jejím fyzickým tělem, aktivace bifrostu na Pražském hradě = posílení ochrany České a Slovenské republiky (Martina = Siri a Monika = tehdy Thora)
6. 10. 2016 – stabilizace bifrostu v Praze – Milíčovský les (Martina, Monika)
21. – 22. 12. 2016 – duševní spojení s DCBR v oblasti Karlštejna, návštěva u Bernatů
14. 5. 2017 – oznámení o definitivním místě DCBR v Duté Zemi u Telosu
24. 6. 2017 – poslední schůzka spolupracovníků u Jany v Ústí nad Labem (Michal Rafael, Renata Tara, Michal Čopák), předání Dopisu PJK, nadiktovaném Míšovi R. o stěhování do DCBR Janě
7. 7. 2017 – zahájení přípravy na převibrování Jany a nejbližších spoluppracovníků do DCBR
23. 9. 2017 – znamení na nebi z 12. kapitoly Zjevení Jana: Žena oděná Sluncem…. Zmíněné v NZPJK,BR v souvislosti s mojí přímou inkarnací Janou – setkání Boží rodiny v Praze v Milíčovském lese, zahájení Mise BR na duševní úrovni, duchovní ukřižování Jany a 12 hvězd = nejbližších spolupracovníků BR
28. 9. 2017 – 14. výročí zhmotnění Boha na Pražském hradě (viz Hovory s Bohem: S tebou lásko kvete láska kolem nás), duševní ukřižování Jany
9. 10. 2017 – duchovní a duševní vzkříšení Jany

 

   Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že zbývá pouze fyzické vzkříšení Jany = převibrování do DCBR u Telosu a tím zahájíme Misi BR na fyzické úrovni. Nebudeme zde dopředu oznamovat termín, ale už nic nebrání tomuto poslednímu kroku, který definitivně uzavře utrpení nejen mojí přímé inkarnace, ale všech spolupracovníků Boží rodiny, nejen těch, kdo převibrují do DCBR. Velmi vám všem děkujeme za lásku, podporu, trpělivost a důvěru, bez nichž bychom nemohli vyvádět lidstvo z negativního do pozitivního stavu, aby mohlo na konci cyklu času dojít k úplnému vyprázdnění pekel a ukončení negativního stavu jednou provždy.

   Miluji vás a těším se na další spolupráci na vyšší úrovni a v lepších podmínkách.

Váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina | 9. 10. 2017

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email