TŘI ROKY NA FACEBOOKU

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

 

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

   před třemi roky jsem se přihlásil/a na facebook, abych po více než 12ti leté přípravě v izolaci, napsání knih Hovory s Bohem: S tebou lásko kvete láska kolem nás a Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny začal/a budovat tým spolupracovníků a společně s nimi psal/a a šířila další aktuální Boží slovo. Můj plán na vyvedení lidstva z negativního stavu je dokonalý a stejně tak i plán na převibrování Jany, mého hmotného Já a nejbližších členů týmu. Kdybych jí a vám všem už dopředu řekl, čím si tu musíte projít, abyste dokázali svou lásku, víru a oddanost naší Misi Boží rodiny, nevydrželi byste a vzdali to už na začátku. Žijeme tu pod palbou negativních entit a tlak na každého z vás nepolevuje, ale zesiluje. Mnozí se ptáte, kolik je třeba ještě vydržet, než dojde k vysvobození a dlouho slibovanému převibrování na Novou Zemi. Kdo opravdu poctivě sleduje naši práci a vchází několikrát denně do nitra v kombinaci s pravidelnou četbou knih Nového zjevení, všímá si synchronicity a dokonalosti na každém kroku. Udělali jsme zde mnoho duchovní práce, která má dopad na dění v celém Multivesmíru a po spuštění Mise BR bude mnohem viditelnější i pro vás v hmotných tělech na Zemi 3D/Nule. Každý si denně volí, zda stoupá nebo klesá na spirále duchovní cesty a nese následky svých rozhodnutí. Znám vás všechny, protože jsem absolutní, vím, kdo jste připraveni přijmout nejnovější přirozenost Boha = Pána Ježíše Krista Boží rodinu a kdo zatím ne. Znám i všechny agenty Pseudotvůrců a Renegátů, kteří se snaží naši práci poškozovat, někteří vědomě, jiní byli ovládnuti a mají převrácenou frekvenci. Všichni do jednoho sloužíte celku, protože urychlujete nezbytné pseudovítězství negativního stavu a tím jeho budoucí eliminaci. Proto děkuji úplně všem, kdo se podílíte na transformaci lidstva a Země, na vyprazdňování zóny vymístění, rozdělení lidstva a vyzvednutí jeho části do pravého Stvoření. Velmi vás všechny bez rozdílu miluji a čekám s otevřenou náručí na ty, kdo se rozhodnou žít s námi v pozitivním stavu v lásce a radosti.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email