Svobodná volba každého člověka

KAŽDÝ SI VOLÍ TU „SVOU KOLEJ“

   AŽ PŘIJDOU PSEUDOTVŮRCI, MNOZÍ SE BUDOU DIVIT, AŽ OBDRŽÍ MIKROČIPY NA ČELO ČI RUKU A TÍM SE JIM TOTÁLNĚ ZHROUTÍ ZBYTEK “SVOBOD”, KTERÉ MĚLI DOSUD! PAK “JEJICH MAJETEK” BUDE SLOUŽIT JEN PSEUDOTVŮRCŮM. PROTO JE TAK HOREČNÉ TEMPO BUDOVÁNÍM MATERIÁLNÍHO ZÁZEMÍ!

   ŽÁDNÝ JINÝ ÚČEL TOHOTO ZDE NENÍ. “SOUKROMÝ MAJETEK” JE JEDEN Z MNOHA OVLÁDACÍCH PROGRAMŮ SIL TEMNA, VŽDYŤ JAK LÉPE A EFEKTIVNĚJI ZABEZPEČIT, ABY PŘÍCHOZÍ PSEUDOTVŮRCI MĚLI PRO SVÉ ZÁMĚRY CO NEJLÉPE VYBUDOVANÉ ZÁZEMÍ?

   PATŘÍ TAM I ZNALOSTI MNOHA LIDÍ V ŘÍZENÍ, INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍCH A V GENOVÉM INŽENÝRSTVÍ, A MNOHÉ JINÉ. PROTO TO HOREČNÉ TEMPO – TÍM OVLÁDACÍM PROGRAMEM MAJETKU (SOUKROMÉHO VLASTNICTVÍ – HNACÍ SÍLA), RESP. KARIÉRISMUS, KDE MAJETEK SLOUŽÍ K UKAZOVÁNÍ SE PŘED DRUHÝMI A DALŠÍMU OVLÁDÁNÍ JICH.

   TĚSNĚ PŘED TÍM, NEŽ PŘIJDOU PSEUDOTVŮRCI, PŘEVIBRUJE PLANETA ZEMĚ SPOLEČNĚ S TĚMI LIDMI, KTEŘÍ MAJÍ OTEVŘENÁ SRDCE A PRACUJÍ S LÁSKOU – ZE 3. DO 5. DIMENZE. TITO LIDÉ BUDOU DÁL POZEMŠŤANY, BUDOU V 5. DIMENZI PLANETY ZEMĚ BUDOVAT „NOVOU ZEMI“. BEZ PENĚZ, VÁLEK, HLADU, LŽÍ A PODVODŮ ATD. TITO LÁSKYPLNÍ LIDÉ BUDOU MOCI VIDĚT VŠE, CO SE BUDE DÍT NA ZEMI VE 3. DIMENZI STEJNĚ, JAK TO SNADNO VIDÍ I VESMÍRNÍ LIDÉ. BUDOU TOTIŽ S NIMI. STANOU SE SAMI VESMÍRNÝMI LIDMI! A BUDOU MNOZÍ POMÁHAT OSTATNÍM POZEMŠŤANŮM STEJNĚ, JAKO POMÁHAJÍ VESMÍRNÍ LIDÉ NYNÍ NÁM.

   OSTATNÍ LIDÉ ZŮSTANOU ZDE, NA PŮVODNÍ – STARÉ ZEMI. VĚDCI VÁM O TOM NEŘEKNOU, ŽÁDNÉ INSTITUCE VÁM TO NEŘEKNOU – NEBOŤ VŠUDE, KDE PROUDÍ PENÍZE V ŘÍZENÍ ORGANIZACÍ, FUNGUJE PERFEKTNÍ OVLÁDÁNÍ JEŠTÍRKY – JEJICH OVLÁDACÍCH PROGRAMŮ. JEDNÁ SE O NEGATIVNÍ NAPROGRAMOVANÉ ENERGIE, KTERÝM LIDÉ NEROZUMÍ.

   NYNÍ JSOU LIDÉ V SITUACI, JAKO KDYŽ VLAKY VJÍŽDÍ DO ZHLAVÍ NÁDRAŽÍ, KAŽDÝ ČLOVĚK SI PŘEHAZUJE MNOŽSTVÍ VÝHYBEK – DLE VLASTNÍHO SVOBODNÉHO UVÁŽENÍ. JAKMILE SE KAŽDÝ DOSTANE NA TU „SVOU KOLEJ“, NA MNOHO ŽIVOTŮ NEBUDE CESTA ZPÁTKY. TEDY SI ZVOLÍ TAKOVÉ PROŽITKY, KTERÉ JIM POMOHOU V DUCHOVNÍM VÝVOJI. VŠECHNY. JAK TY PŘÍJEMNÉ, TAK TY MÉNĚ PŘÍJEMNÉ.

   PRO TY, KTEŘÍ SI MYSLÍ, ŽE SE JIM TENTO STAV LÍBÍ A VYHOVUJE JIM, JE DOBRÁ INFORMACE, ŽE TENTO STAV SE VELMI RADIKÁLNĚ ZMĚNÍ – OČISTNÉ PROCESY ZEMĚ A 2. PŘÍCHOD PSEUDOTVŮRCŮ. NEBUDE TO PAK TAK, JAK TO BYLO DŘÍVE! ALE PRÁVĚ TÍM SI VOLÍ SVOJI BUDOUCNOST.

ČÁST SDĚLENÍ 1213 – 1300 KNIHY „ROZHOVORY V.“
http://www.vesmirni-lide.cz/default_cz.htm
Upozornění zájemcům o III. a IV. DÍL KNIHY “ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU” : http://uni.galactic2.net/dil4d.htm
❦ 16. kapitola – Třídění lidstva
❦ 17. kapitola – Pomoc vesmírných lidí
❦ 18. kapitola – Nanebevstoupení
❦ 31. kapitola – Událost = Varování
❦ 32. kapitola – Příprava na rozdělení lidstva
Nové Zjevení Pána Ježíše Krista Boží rodiny – www.bozirodina.cz

Zdroj:  Karel Konečný (AA Michael) – Google+

Print Friendly, PDF & Email