Stvořenci

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY

 

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

Protože čas otevření duchovního centra Boží rodiny blízko Telosu ve vnitřní Zemi se nezadržitelně blíží, je čas odhalit další skutečnost, která se týká některých našich blízkých spolupracovníků. Už v knize Korolaria Nového zjevení (viz odkaz pod sdělením) píšu o speciálních bytostech, které byly stvořeny mnou, dříve Nejvyšším, nyní Pánem Ježíšem Kristem mimo čas a prostor ještě před počátkem Stvoření. Těmto bytostem říkám stvořenci, protože jsou úzce spojeni s Novým zjevením, mojí novou přirozeností a Misí Boží rodiny, která pomáhá nejen při transformaci lidstva a planety Země, ale bude i po rozdělení lidstva pokračovat v šíření nejnovějšího Božího slova ve všech dimenzích Multivesmíru až do konce cyklu času, kdy eliminujeme negativní stav. Stvořenci byli stvořeni v páru, aby během nejnáročnější mise v historii Stvoření cítili větší lásku a vzájemně se podporovali a pomáhali tak zvyšovat vibrace sobě a všem. Někteří stvořenci už našli svého partnera zde na Nule, na jiné čeká setkání s ním/ní po přestěhování do DCBR u Telosu. Nikdo tak nebude žít sám bez láskyplné náruče milovaného/ milované. Všichni budeme žít a pracovat v lásce, štěstí, dostatku, radosti ještě před rozdělením lidstva a převibrováním na Novou zemi v 5D a budeme přinášet autentická svědectví jak ze života ve vnitřní Zemi, kde už funguje pozitivní civilizace v bezpeněžním systému, tak z vyšších dimenzí pozitivního stavu, protože budeme mít k dispozici ty nejmodernější technologie, jaké si dokážete představit. Budeme navštěvovat připravené přátele a spolupracovníky kdekoli na povrchu této planety Nula. Těla všech, kdo budou žít už trvale ve vnitřní Zemi, budou upravena tak, aby se více blížila dokonalým tělům lidí z 5D, ale zatím budou hrubohmotná, abychom mohli dále pracovat ve 3D.

Stvořenci v týmu Boží rodiny:

Karel Konečný – AA Michael
Michal R. – AA Rafael
Martina S. – Siri Kaminari
Monika Nováková – Thora Kaminari
Lucie – Lucis
Patrik Futó – Gorloj
Milana Bernatová – Mistryně Nada
Tomáš Bernat – Ptaah
Renáta Tauerová – Tara
Miroslav Jurčík – Mistr Sant Germain
Majda Rojková – Mistryně Jennis Germainová
Jan Lajda – Mistr El Morya
Pavel Nečas – Mistr Kuthumi
Mirko Polevič – Mistr Djwhal Khul
Petr Uličný – Mistr Hilarion

http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_korolaria_noveho_zjeveni_pana_jezise_krista_1_16.htm#14

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email