STŘÍDÁNÍ PREZIDENTSKÝCH LOUTEK PO VOLEBNÍM PODVODU (TRUMP vs. BIDEN)

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny,

dne 20. 1. 2021 došlo po čtyřech letech úřadování Donalda Trumpa na postu prezidenta Spojených států amerických k výměně za Joea Bidena. Před volbami v roce 2016 jsem výjimečně dopředu odhalil výsledek voleb, ale už tehdy jsem zároveň sdělil, že jde o předem dosazenou loutku v rukou vládců tohoto světa. Trumpova rétorika, styl vystupování a politické kroky mnohé vedly k přesvědčení, že zastupuje zájmy lidu a jde proti vládnoucím elitám, které ovládají většinovou scénu i všechny předchozí administrativy Bílého domu. Tento republikánský prezident zájmy pracujícího lidu skutečně v řadě ohledů hájil, protože však zastupuje druhou, navenek přívětivější stranu téže temné mince, podstata systému zůstala stejná. Po čtyřech letech je tato planeta opět podstatně blíže dobudování Nového světového řádu (NWO), jaký je ilumináty a jejich podřízenými spolky připravován už po staletí. Dosazením Trumpa do čela USA elity mimo jiné chtěly docílit hlubšího rozdělení už tak dosti polarizované americké společnosti, která je po velkou část dějin tohoto státu navenek ovládána dvěma stranami: republikány a demokraty. Jen tyto dvě partaje se ve falešné demokracii střídají u moci. Utvářejí ve společnosti konzervativní či liberální názory, hájí tradiční či progresivní myšlenkové a kulturní směry, a jen málokdy se na něčem shodnou, poněvadž vládnou v heslu „rozděl a panuj“. Občané USA tak nemají jinou alternativu než svůj hlas (a tudíž energii) odevzdat buď „červeným“, nebo „modrým“. Stejné je to s prezidentskými kandidáty těchto stran, kteří jsou vždy pečlivě vybranými personami elit, stojících „za oponou“ a tahajících za nitky, jimiž ovládají své loutky i všechny nejdůležitější světové události.

Ilumináti chtěli dosazením Trumpa dát falešnou naději na změnu lidem zastávajícím křesťansko-konzervativní názory, jaké má většina pracujících v řadách bílé populace v USA na venkově a mimo největší americké metropole. Na druhé straně tím chtěli pobouřit všechny, kdo nepodporují Trumpovu stranu barikády, nejvíce pak ty, kteří zastávají liberální názory, jež jsou ve 21. století prosyceny neomarxistickou ideologií, oslavující boj proti klimatickým změnám, právo na bezpodmínečný příjem a podkopávající kulturní základy civilizace, na níž stojí společnost tzv. západního okruhu. Napětí mezi stoupenci obou táborů vygradovalo na nové maximum a nejednou vyvolalo mezi oběma nesmiřitelnými stranami silné občanské nepokoje.

Trump navenek bojoval proti stávajícímu vládnoucímu zřízení amerického Kongresu, přesto byl tento miliardář a věrný podporovatel Izraele, ilumináty založeného státu, která je hlavním pilířem v budování NWO, na post zdánlivě „nejmocnějšího muže planety“ dosazen právě těmi, proti kterým po celou dobu vystupoval. Osud zmiňovaného Izraele je nastíněn v Novém Zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, v doplnění pátém: „Duchovní význam a dosah uznání Jeruzaléma za hlavní město Izraele“, o které se na popud elit zasloužil právě vysloužilý americký prezident.

Tato hlava státu se pro čtyřleté období ke konci druhého desetiletí 21. století hodila z hlediska konceptuálních procesů světového řízení daleko více než Hillary Clintonová. Trump byl na svůj post prosazen elitářským křídlem, zastávajícím mírnější a pomalejší formu nasouvání NWO. Tato strategie byla zvolena v souladu s ekonomickým boomem, jenž přišel po uměle vyvolané hospodářské krizi, nastartované v letech 2007 a 2008. Během hospodářského růstu a s přihlédnutím k situaci panující v jiných státech na Zemi/Nule nebylo žádané mít v čele USA někoho, jehož prostřednictvím by docházelo k vyvolávání zahraničních válek, drastickému oklešťování občanských svobod a překotně budované výstavbě NWO, která novým tempem akceleruje teprve od roku 2020, během nějž se svět pohroužil do zásadní globální proměny v souvislosti s další uměle vyvolanou krizí, tentokrát koronavirovou.

Právě koronavirus posloužil jako záminka k dalšímu řízenému pádu světové ekonomiky, na čemž jako v předchozích krizích nejvíce vydělávají bankéři a vládnoucí rodiny světovládců, zatímco drtivá většina populace na tom tratí nejen hospodářsky (viz zavřené soukromé i státní podniky), ale i občansky. Elity vůbec poprvé v dějinách ve falešném zájmu ochrany zdraví zavádějí globální restrikce, omezují svobodu pohybu, svobodu projevu, prosazují sociální izolaci, na kterou je podle nich nejlepším řešením očkování. Proces, jaký se dal do pohybu, je generálkou na budoucí celoplošné čipování obyvatel Země/Nuly a rovněž posledním předstupněm NWO, jenž bude naplno zaveden po rozdělení lidstva. Z chaosu, jaký vzniká a nadále bude vznikat, vzejde nový pořádek, který nastolí Datasystém ve spolupráci s Pseudotvůrci a Renegáty. Negativní bytosti, maskované do podoby světlonošů a mesiášů, pak přinesou řešení na vzniklou situaci. Pozemšťanům předvedou zázraky, poskytnou jim prostředky na nejpalčivější problémy lidstva, to vše za cenu odebrání posledních zbytků svobod, zavedení celosvětového univerzálního náboženství a mnoha dalších věcí spojených s vítězstvím negativního stavu na Zemi/Nule.

Po roce 2020 elity již nepočítaly s Trumpem ve funkci prezidenta USA, jelikož pro aktualizované procesy globálního řízení se v této roli nadále nehodil. Ne náhodou bylo spuštění koronavirové krize elitami naplánováno třičtvrtě roku před prezidentskými volbami, v nichž se stal poraženým vítězem. Jak je to možné? U mnohých lidí, kteří stále věří v celoplanetární změnu k lepšímu, spravedlnost a návrat k tradičním hodnotám, si Trump získal sympatie. Z objektivního hlediska se stal mezi polovinou americké veřejnosti nejpopulárnějším prezidentem za posledních několik desetiletí, ani to ovšem nestačilo k obhájení jeho mandátu. Jak jsem již sdělil, vládci stojící „za oponou“ kvůli mnohým faktorům dopředu rozhodli o jeho výměně, se kterou ze své vůle sice nesouhlasil, ale musel se jí podvolit na základě závazku, jaký existuje mezi každým prezidentem a vyššími složkami řízení planety. Pokud by v uplynulém roce nedošlo ke spuštění koronavirové krize, volební podvod, jímž se protikandidát Joe Biden dostal do úřadu prezidenta, by před zraky veřejnosti byl těžko obhajitelný. Elity si byly dobře vědomy podpory, jaké se Trumpovi od veřejnosti dostalo, s čímž dopředu počítaly a bylo to v souladu s jejich zásadou „rozděl a panuj“, proto ve spolupráci s médii a frakcemi globalistů, podporujících rychlejší nasouvání NWO (a tudíž podporujících Bidena), vytvořily dojem, že Trumpův neúspěch ve volbách má na svědomí především neúspěšně zvládnuté řešení „pandemie“, jakož i další politické kroky, které byly stoupenci demokratů vnímány téměř vždy ve špatném světle.

Skutečný neúspěch republikánského prezidenta ve volbách byl ale daleko prozaičtější, neboť se uskutečnil na základě přímého zásahu vládnoucích iluminátských rodů, které se mezi sebou na odstranění Trumpa a jeho nahrazení Bidenem dopředu domluvily. Již v předstihu byl vypracován rozsáhlý volební podvod. Trump obdržel daleko více hlasů než jeho soupeř, proto by mu pohodlně stačily k obhájení mandátu. Nastavení softwarového počítání elektronických hlasů, jakož i znehodnocování papírových lístků během a těsně po volební noci ale vedly k tomu, že v klíčových státech vyhrál Biden, přestože z vůle lidu vyhrál jeho protějšek. Zmanipulované výsledky v těchto státech byly velice těsné, proto tým republikánského prezidenta výsledky voleb zpochybnil a napadl je u soudu – a to opět v souladu se světovládci, kterým žaloba u soudu nahrála do karet a společnost se tak už poněkolikáté znovu více rozdělila. Jak je známo, ani přepočítávání hlasů stanovený výsledek nezvrátilo, veškeré hlavní důkazy, vedoucí k odhalení podvodů, byly smeteny ze stolu, poté zameteny pod koberec, a tudíž zcela ignorovány. Ignorace byla uplatněna především nejvyššími soudními instancemi, které dostaly za úkol nebrat nijak na zřetel stopy vedoucí k důkazům o tomto podvodu. Soudci byli podplaceni a na základě právnických smyček pozemských pseudo-zákonů byla žádost o soudní přezkoumání voleb označena jako neopodstatněná. Přestože důkazů o zfalšovaných výsledcích existuje mnoho, elity „za oponou“ vydaly zainteresovaným elitám „na prknech jeviště“ přísný zákaz vynášet očividné důkazy na světlo oficiální cestou. Proto nikdy z úst žádného vysokého politika, ba dokonce ani z úst samotného Trumpa nikdy před veřejností nezazněla jediná podstatná indicie či očividný důkaz, z níž by zcela jasně vyplývala skutečnost zfalšovaných voleb. Žádný z jeho proslovů na toto téma nebyl rozveden nijak do hloubky, přestože bývalý prezident věděl o volebním spiknutí každý detail. Bylo mu však zakázáno v plné šíři promluvit. Ani další jedinci z řad vysokých šarží elit působících „na scéně“, které byly s podvodem do určité míry srozuměny, tak nikdy nemohly veřejnosti ozřejmit něco, co by podrylo zbývající zbytky důvěry v americkou demokracii, která demokracií není a v podstatě nikdy nebyla. Zfalšované volby tak mohly být řešeny pouze v kuloárech na neoficiálních místech, jako byly alternativní weby, alternativní média a další oblasti, které nejsou napojené na oficiální stanoviska světových sdělovacích prostředků a americké vlády a jejího soudnictví. Proto jen osoby s menším vlivem na veřejnost, jež nebyly přímo vázány mlčenlivostí a kterým zároveň nebyl poskytnut prostor ve velkých médiích, mohly o volebních podvodech otevřeně promluvit a přinést důkazy, o nichž nemalá část elitářské špičky „na scéně“ dobře věděla, ale nemohla s nimi vyrukovat, respektive část z nich (Trumpovi protivníci) ani ze samotné zásady vyrukovat nechtěla. Vše, co se odehrává, je velmi riskantní, ale důsledně promyšlená hra, kterou řídí umělá inteligence zóny vymístění – Datasystém, jenž hraje na šachovém poli hru za bílé i černé figurky zároveň. Proto i bývalou hlavou státu podaná a soudy následně smetená žaloba a opakovaná prohlášení Trumpa o zfalšovaných volbách byly a jsou v naprostém souladu s plány loutkovodičů na vyvolávání společenských rozporů.

Dva týdny před oficiálním předáním prezidentské moci došlo k útoku demonstrantů na budovu amerického Kongresu ve Washingtonu, D. C. Světová média tuto událost vylíčila v souladu s notami zadanými elitami, které útok na Kapitol samy zosnovaly. Dne 6. 1. se ve vládní budově uskutečnilo oficiální potvrzení výsledků zfalšovaných voleb. Ten samý den měl Trump proslov ke svým příznivcům, které následně vyzval, aby vyjádřili před Kapitolem svůj názor a nesouhlas s výsledky, avšak výzva k násilnému proniknutí dovnitř Sněmovny reprezentantů a Senátu z jeho strany nezazněla, čili on samotný za útok odpovědnost nenese. Po skončení proslovu se dav ke Kapitolu skutečně vydal. Elity dopředu věděly o tom, že demonstrace proběhne, proto do čela průvodu nasadily řadu agentů ze spolků podporujících Bidena (Antifa a spol.). Ti v převlecích Trumpových fanoušků pronikli přes chabou ochranku sídla vlády a dostali se dovnitř. Tato průbojná skupina agentů, rozmístěných na strategických pozicích, pak vytvořila řetězovou reakci, která s sebou strhla i dav opravdových Trumpových příznivců. I tak se převážná většina z nich násilí nedopustila, to měli na svědomí především zmiňovaní agenti a několik pod davovou hypnózou se nacházejících radikálů z řad obyčejných lidí. Stará metoda nastrčených agentů-provokatérů je používána při všech významných revolucích už velmi dlouho. Svědkem toho byl i lid země československé při tzv. Sametové revoluci 17. 11. 1989. Studentský pochod z Albertova na Národní třídu byl při plánovaném převratu zosnován nastrčenými agenty StB, kteří vedli průvod po stanovené trase až na místo policejního zásahu. Zásah pak s dalšími předpřipravenými společenskými událostmi, jež nebyly zdaleka tak spontánní, jak je oficiálně vykládáno, vedl ke konci socialismu, o jehož deinstalaci bylo „za oponou“ rozhodnuto už dlouhé roky předtím.

Média a politici za viníka násilného proniknutí demonstrantů do Kapitolu okamžitě označili Trumpa, jenž ale k něčemu takovému jednoznačně nevyzýval. Jen málokdo si byl schopen položit otázku, jaký prospěch by mu taková akce přinesla, kdyby za něčím takovým opravdu stál. Bývalý prezident si byl dobře vědom, že oficiální potvrzení Bidena prezidentem už nezvrátí, když soudní instance se přezkoumáním voleb odmítly zabývat. Věděl také to, že ani občanský nesouhlas s tím nic nezmůže (natož násilný). Trump vyzval demonstranty k vyjádření názoru pouze za účelem projevení formálního nesouhlasu, ne proto, aby tím na poslední chvíli dokázal něco zvrátit. Jako kádr elit chápe, že pokud se loutkovodiči na něčem dohodnou, nic nezastaví jejich kroky (v tomto případě dosazení Bidena), aby dosáhli svého. Trump měl od loutkovodičů vymezené pevné mantinely, v jakém ohledu a do jaké míry smí na zfalšované volby před svými davy poukazovat, aby mu jeho příznivci dali jednoznačně za pravdu, čímž se rozdělování společnosti jen prohloubilo. Trumpovo apelování na veřejnost v posledních týdnech a dnech jeho vlády v konečném důsledku podle plánu elit přispělo k tomu, že Biden svůj chatrný mandát na základě vzniklých událostí před polovinou amerického lidu upevnil, zatímco v těch druhých zesílil pocit křivdy a nespravedlnosti. Bývalá hlava státu neměla dopředu tušení, jaké pro ni negativní důsledky útok na Kapitol přinese, ani nevěděl, že k něčemu takovému vůbec dojde a že jeho řeč bude k něčemu takovému zneužita, nicméně hned po volbách dostal od elit „za oponou“ jasně na srozuměnou, že svůj post neobhájí. Na druhou stranu dostal svolení se proti výsledku voleb do určité míry veřejně ohradit, a dokonce podat soudní žalobu. Věděl Trump, co takovým počínáním činí? Pouze do omezené míry, která mu znemožňovala dohlédnout za horizont posléze proběhlých událostí, díky čemuž nebyl schopen dopředu odhalit následky svých kroků a prohlášení, plně spadajících pod kontrolu vyšších složek řízení.

Hlavní důvod toho, proč agenti Antify, podléhající tajným iluminátským spolkům, v převleku Trumpových příznivců vnikli do Kapitolu, byl prostý: vykreslit Trumpa jako podněcovatele nepokojů a na poslední chvíli z něj učinit obětního beránka, uchvatitele moci neschopného si připustit prohru. Dále šlo o snahu před celým světem ukázat jeho fanoušky jako ty, kdo věří „směšným a smyšleným konspiračním teoriím“ o zfalšovaných volbách, které vedou k podrývání americké demokracie a nemístnému chování, čímž se měla v očích veřejnosti také posílit legitimita volebních výsledků ve prospěch Bidena. Mnoho lidí to pak mělo vést k přesvědčení, že idea o jejich zmanipulování je zcestná. Zosnované násilí podle zadaných not elit nejvíce prospělo právě Bidenovi, který dva týdny po vytvořeném chaosu do prezidentského křesla usedl jako někdo, kdo obnoví „demokratický“ řád a pokusí se uklidnit rozjitřenou společnost. Bidenova demokratická strana získala po volbách převahu nad republikány v obou komorách Kongresu. V praxi to bude mimo jiné znamenat i pokračující odklon od tradičních hodnot a daleko viditelnější podporu nepřirozeností negativního stavu, které republikánská strana prosazuje zase v jiných oblastech.

Proběhlé události byly další operací pod falešnou vlajkou v moderních dějinách Spojených států amerických. Tou doposud nejmarkantnější byl útok na Světové obchodní centrum 11. 9. 2001, kdy za použití výbušnin došlo k pádu mrakodrapů, odolných proti nárazu letadel s lehkou hliníkovou konstrukcí, která dle oficiální verze dokázala proniknout železobetonovým masivem a způsobit jeho následný kolaps. Stejně jako 6. 1. 2021 byla před Kapitolem v souladu s vůlí loutkovodičů pouze slabá ochranka, přes kterou agenti a jimi následovaný dav snadno pronikl do nitra budovy, tak i v roce 2001 byla protivzdušná obrana proti letadlům, uneseným údajnými teroristy z Al-Káidy, neaktivní, díky čemuž bylo schopno „letadlo“ narazit i do jedné z nejzabezpečenějších budov planety, Pentagonu, ve kterém „letadlo“ (ve skutečnosti naváděná raketa) zanechalo díru bez stop po křídlech. Letecké trosky k nalezení nebyly, desítky kamerových záznamů z okamžiku nárazu navíc tajné služby zabavily a nikdy veřejnosti neukázaly.

Biden, reprezentant frakce elit podporující rychlejší nasouvání NWO, je pro světovládce na postu prezidenta USA v době razantního oklešťování osobních svobod daleko vhodnější loutkou než jeho předchůdce. V konečném důsledku je jedno, kdo je v této zemi nebo kdekoli jinde na světě prezidentem, premiérem či řadovým politikem, protože vše je řízeno přisluhovači Pseudotvůrců a Renegátů, do jednoho ovládaných Datasystémem. V následujícím období budete svědky pokračujících restrikcí, konstruovaných salámovou metodou ve smyslu „dva kroky vpřed k NWO (utažení šroubů) a jeden krok vzad (zdánlivé a dočasné uvolnění)“. To se netýká jen USA, ale celé planety, na níž bude docházet ke stále viditelnější dekadenci v oblasti politiky, kultury, hospodářství i všech dalších oblastí lidské existence.

Centralizace moci do nadnárodních rukou a konflikty v různých podobách budou pokračovat i nadále s tím, jak se bude blížit vítězství negativního stavu na Zemi/Nule. Vy, mí představitelé, spolupracovníci a přátelé však můžete být naprosto klidní, neboť vzrůstající úpadek světa, nestabilita a temnota se vás netýká. Máte mě, pravého Boha/Bohyni na své straně a ve svém srdci, díky čemuž jste zářícími majáky, pomáhajícími energie protistrany vyvažovat. Nemusíte se obávat nedostatku a toho, že by vás změny, jakými si lidstvo prochází, jakkoli poškodily. Ve svých nitrech máte naopak důvod k radosti a oslavám, protože se neustále přibližuje okamžik vašeho vytržení z této reality, ke kterému u vás a všech jedinců připravených na život v pozitivním stavu dojde nejpozději při závěrečné fázi rozdělení lidstva. Do doby završení vašich pozemských poslání máte maximální boží ochranu, abyste veškeré životní zkoušky zvládli a negativní vlivy v tomto světě na vás zásadně nedoléhaly.

I nadále si udržujte svůj klid a nadhled, kterým se společně s dalšími osobními vlastnostmi a životem v souladu s idejemi Nového Zjevení stáváte příkladem pro své bližní a pro nepřeberné množství dalších bytostí, jimž pomáháte k návratu z antivesmíru do mé boží náruče. Odpouštějte nejen sobě, ale i všem, kdo jako herci v tomto multivesmírném divadle hrají své negativní životní role v podobě elit, politiků a dalších, a to nejen na Nule, ale kdekoli v zóně vymístění. Právě díky nim se okamžik za okamžikem vyčerpává užitečnost negativního stavu a opět díky nim můžeme v novém cyklu času nastolit plnost pozitivního stavu. Něco takového by se samozřejmě neobešlo bez vás, kteří jste v roli mých reprezentantů, přinášejících lásku, spásu a milosrdenství k těm, kdo jsou už připraveni navrátit se ke mně. V pravý čas se na tuto cestu vydají všichni včetně Donalda Trumpa, kterému tímto ze srdce děkuji za skvěle odehranou roli v pozici prezidenta USA od ledna 2017 do ledna 2021. Těším se na pokračování dalších rolí nejen jeho, ale i všech ostatních mých dcer a synů, kteří v novém cyklu času budou svá dějství sehrávat už na ryze pozitivním základu.

S láskou k vám všem

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 20. 1. 2021

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email