Sobota – sedmý paprsek

Fialový plamen:

MILOST, SLITOVÁNÍ, SOUČET, VZÝVÁNÍ, TRANSFORMACE (PŘEMĚNA) A SVOBODA

 

   „VE JMÉNU MÉ BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI „JÁ JSEM“ VYVOLÁVÁM FIALOVÝ PLAMEN PŘEMĚNY A PŘIJÍMÁM NYNÍ JEHO MOCNOU ČINNOST! ZA ZNEUŽITÍ BOŽÍ ENERGIE VZÝVÁM ZÁKON ODPUŠTĚNÍ A NAPLŇUJI SVOJE NIŽŠÍ TĚLA A SVŮJ SVĚT OČISTNÝMI, PROMĚŇUJÍCÍMI SILAMI FIALOVÉHO ZÁŘENÍ. MOCNÁ „JÁ JSEM“ PŘÍTOMNOSTI DRŽ MNE PEVNĚ UZAVŘENÉHO V PILÍŘI FIALOVÉHO OHNĚ, KTERÝ VŠECHNO NEDOKONALÉ VE MNĚ A KOLEM MNE PŘEMĚNÍ V DOKONALÉ A DEJ MI VŠE, CO POTŘEBUJI K VYKOUPENÍ, ABYCH MOHL VSTOUPIT NA NEBESA A BÝT SVOBODNÝ !“

   „JÁ JSEM,  JÁ JSEM,  JÁ JSEM.“

 

Nanebevzetý Mistr SAINT GERMAIN (Plamen dvojče: Potria), Chohan sedmého paprsku (nám začínajícího 2 000 letého cyklu), říká:

   „Vy, děti nového věku jste následovali „Boží plán“, který vás spojil s přáteli světla, kteří vás předešli. Tito vaši přátelé ve světle vám podávají ruku, aby vás znova vedli, neboť my víme, že můžete zářícího cíle dosáhnout. Vedlejší cesty, kterými jste v dřívějším životě chodili, jsou již za vámi. Žijete v přítomnosti, dnes s vědomím, že spolupracujete na příchodu lepší doby.“

   „Vy, přátelé mého srdce, zůstaňte trvale na této cestě. Obsahuje všechno, co kdy můžete potřebovat ke svému zdokonalení – partnerství s velkými „Nanebevzetými“ bytostmi světla, které od Aonů řídí osudy universa (vesmíru) – blaženost, která vám bude přidělena, jestliže budete působit jako takový partner na fyzické úrovni. „

   „Máte možnost nechat změnit a nechat rozplynout to, co ještě ve skrytu trvá ve vzpomínkách. Dostali jste k tomu do rukou nástroj – proměňující a očišťující síly, které už tak dlouho používáte. Působí ve vašem životě, očišťují a osvobozují vás od pout minulých časů a všechny potíže se zvolna rozplývají. Buďte na stráži před našeptáváním svého nižšího Já, které by se rádo dostalo do popředí.“

 

APEL NA FIALOVÝ OHEŇ

 

   „MILOVANÁ PŘÍTOMNOSTI BOŽÍ „JÁ JSEM“ V NITRU MÉHO SRDCE, MILOVANÝ ASCENSIONADO MISTŘE SAINT GERMAINE, ARCHANDĚLI EZEQUIELI, SVATÁ AMETHYSTO, MOCNÝ ARCTURE, VELKÝ SAJTRU, MILOVANÁ KWAN YING A VŠICHNI OSTATNÍ, CO SLOUŽÍTE ZEMI FIALOVÝM OHNĚM, VYZNÁVÁM VÁM LÁSKU SVÉHO SRDCE A VOLÁM VÁS VŠECHNY, ANDĚLÉ FIALOVÉHO OHNĚ,

   POJĎTE A ROZPALTE FIALOVÝ OHEŇ LÁSKY A SVOBODY,

   POJĎTE A ROZPALTE FIALOVÝ OHEŇ LÁSKY A SVOBODY,

   POJĎTE A ROZPALTE FIALOVÝ OHEŇ LÁSKY A SVOBODY

   KAŽDÝM MÍSTEČKEM NAŠICH TĚL, FYZICKÉHO, ÉTERICKÉHO, EMOCIONÁLNÍHO, A MENTÁLNÍHO, KAŽDÝM CENTIMETREM NAŠÍ AURY, NAŠÍ ČINNOSTÍ, NAŠIMI PŘÍLEŽITOSTMI, V NAŠICH DOMOVECH, NA NAŠICH PRACOVIŠTÍCH.“

   „UČIŇTE TAK KAŽDÉ OSOBĚ, KAŽDÉ SITUACI, KAŽDÉMU MÍSTU, KAŽDÉ VĚCI, CELÉ ELEMENTÁRNÍ ŘÍŠI, CELÉ PŘÍRODĚ, PTACTVU, ČTYŘNOHÝM TVORŮM, KAŽDÉMU ŽIJÍCÍMU TVORU V TOMTO MĚSTĚ, V TÉTO ZEMI, NA CELÉM SVĚTĚ, NA CELÉ PLANETĚ.“

   „UČIŇTE A UDRŽUJTE TUTO OČISTU, DOKUD NEBUDOU VEŠKERÉ NEGATIVNÍ VÝTVORY LIDSKÉ MYSLI, VEŠKERÉ NEGATIVNÍ PŘÍČINY A ZÁRODKY PŘEMĚNĚNY V PRŮZRAČNOST A ČISTOTU, ZDRAVÍ A KRÁSU, SVOBODU A BOŽÍ DOKONALOST.“

   „MILOVANÝ JÁ JSEM,  JÁ JSEM,  JÁ JSEM.“

 

EZEQUIEL (Archaii: Amethysta), Archanděl vzývání a proměny, říká:

   „Odpouštějící a očišťující síla „Fialového plamene“ je svatý proud milosti Boží Lásky. Samotnou karmu jednoho pozemského života by často jeden člověk neunesl, mohl by být rozdrcen tou tíží, kdyby byla velikost Boží milosti předvídavě neopatřila tyto očišťující a rozpouštějící síly. Také, aniž by to lidé věděli, po celé věky protékal tento proud milosti atmosférou, řízen a střežen těmi Božími posly, kteří se této službě Lásky zasvětili. Lidským chápáním není možno změřit, jaké množství energie bylo zapotřebí, aby se znovu a znovu odstraňovaly alespoň ty největší nedokonalosti.“

   „Jestliže se mohou už nějakou dobu dovídat o těchto mocných, očistných plamenech také ne dosud nanebevzetí lidé, můžeme za to děkovat rovněž snahám Velké hierarchie. Úspěch, který se dostavil při spolupráci se žáky, ospravedlňuje vydanou energii, a kdyby každý učedník vykoupil jenom svoje vlastní, špatně znějící výtvory, bylo by už mnoho učiněno.“

   „Protože jste nyní převzali dodatečnou úlohu pomoci vykoupit karmu mas, jsme vám velmi zavázáni. Říkám vám to velmi rád, když vidím, jak vážně a horlivě plníte tento úkol. Nepociťujte jako křivdu, jestliže se do okruhu vaší aury dostane nějaká špatně znějící energie, neboť ještě stále je mezi těmi, kteří nebyli vzati na nebesa, málo ohnisek, která umí tuto energii rozpustit.“

 

ARCTURUS (Paprsek dvojče: Diana), Elohim vzývání, rytmu a svobody, říká:

   „Používání Fialového plamene je zrovna taková věda jako každá jiná, kterou znáte z fyzického světa. Fialový oheň je inteligentní substance, kterou můžete používat. Každý, kdo se snaží s tímto působit, může to uvést v činnost pro svá nižší těla, stejně tak pro svůj domov a své záležitosti, pro celou planetu a všechny příslušné a ještě nevyvinuté říše. Jestliže tento plamen vzýváte a učiníte viditelným, stane se ihned účinným, aby zvýšil záchvěvy energie a přinesl všemu životu volnost.“

 

   „JÁ JSEM PILÍŘ FIALOVÉHO OHNĚ, STŘEDISKO KOSMICKÝCH ENERGIÍ, KTERÉ MAJÍ NA VŠE NEGATIVNÍ ROZPOUŠTĚJÍCÍ, OČIŠŤUJÍCÍ PŮSOBENÍ, KTERÉ ROZPOUŠTĚJÍ VŠE NEGATIVNÍ.“

   „MILOVANÝ NANEBEVZATÝ MISTŘE A KOSMICKÉ BYTOSTI, KTEŘÍ PŮSOBÍTE NA SEDMÉM PAPRSKU, DĚKUJI VÁM S VELKOU LÁSKOU A ÚCTOU ZA SÍLU PROMĚŇOVÁNÍ A SVOBODU PRO MNE A CELÉ LIDSTVO.

   SLIBUJI, ŽE SVŮJ ŽIVOT, SVOJE SVĚTLO A SVÉ ENERGIE, KTERÉ JSEM NASBÍRAL, UVOLNÍM A BUDU POMÁHAT USKUTEČŇOVAT SVOBODU PRO VŠECHNY LIDI NA „ZEMI“.“

   „JÁ JSEM,  JÁ JSEM,  JÁ JSEM.“

 

Zdroj:  http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_rozhovory_6_sdeleni_1486_1550.htm

Print Friendly, PDF & Email