SLOVO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XIX.

SLOVO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO JANIČKU LAUKOVOU

 

Milovaná Janičko,

milovaná jmenovkyně mého hmotného Já. Mám pro tebe povzbuzení v podobě tohoto dopisu, ve kterém ti chci připomenout, že se den za dnem přibližuje čas, kdy i tobě se výrazněji uleví a nebudeš tak čelit tlakům negativního stavu, ani tě nebudou sužovat zdravotní problémy, kvůli nimž jsi především pohybově omezena.

Jsi věrnou představitelkou jediného pravého Boha/Bohyně, jejíž Láska ke mně a celému Stvoření je ničím nepodmíněná. Tvoje ochota pomáhat je stálá ve všech časech, tvoje víra je pevná, protože vychází z nejhlubších niterností tvého srdíčka, a tvoje duchovní uvědomění je stále víc a víc v souladu s povahou pozitivního stavu, jehož přirozenost v sobě nosíš odjakživa. Jsi pravý lidský tvor, to ovšem nic nemění na výše jmenovaném, protože tím, že jsi byla stvořena jako moje reprezentantka, která se se mnou dle plánu své duše v příhodný okamžik propojila i na fyzické úrovni, moje zesílená přítomnost tě naplňovala už od chvíle vzniku tvého ducha a duše, jež se posléze inkarnovala do těla. Ačkoliv jsi neznala moji Novou a Nejnovější přirozenost, vždy jsi měla blízko k ušlechtilým ideálům dobra, které se z ideálů ve tvém nitru staly uskutečněnou realitou, jaká se přenáší i do říše pozitivního stavu, kde najdeš neutuchající štěstí a spokojenost v nesčetném množství mých příbytků. Těmi je myšlena každá planeta či hvězda, jejíž obyvatelé tě přivítají s otevřenou náručí, abys s nimi sdílela zkušenosti ze specifik lidského života, který zde v různých neopakovatelných ohledech očišťuješ.

Je velmi žádoucí, že jsi tím, kým jsi, protože očišťování principů typického lidství je náročný proces, pro který je třeba vyvinout velkého úsilí, jaké zde projevuješ ty a tobě podobní během celého života. Velmi si přítomnosti lidských bytostí v mém Týmu vážím, nejen proto, že každý do jednoho je můj syn a dcera, věčný „potomek“, jakého bezbřeze miluji, ale i proto, že právě tato skupina mých představitelů dokáže zcela nejúčinněji očišťovat duchovní i fyzickou genetiku lidského těla i všech ostatních částí jsoucích nesmazatelnou součástí lidské sentientní entity – totiž duší a duchem. Velmi tak s ostatními, kdo patří do této množiny, napomáháš vyprazdňovat pekla, kde původně skončili ti, kdož nepocházeli ani z jednoho stavu duality, ale na základě svých voleb se přesunuli do jedné z etáží zóny vymístění. Tvůj záběr ovšem je, stejně jako u dalších mých reprezentantů, multidimenzionální, tudíž se podílíš i na „zametání“ zdejším mozkem nepochopitelného množství dalších světů v antivesmíru, jaké se pod lehkostí tvojí Lásky stávají ze zatuchlých bažin příjemnou oázou klidu a harmonie. Něco takového se ale může stát až po důkladném „vykoupání“ původně zprzněných stavebních bloků antivesmíru v božské lázni, odkud je vyzvednu a následně jim přiřadím novou pozici, jakou budou zastávat s nově definovaným smyslem v celém tom překrásném „soukolí“ univerza, zvaného Multivesmír.

Cítíš se v tomto těle jako malý brouček, jehož skromnost má tendenci umenšovat své přispění na eliminaci stavu zel a nepravd. Temnota se však třese před dosahem tvojí práce, konané z nezištné touhy pomáhat. Černota se prohýbá pod pro ni nesnesitelnou lehkostí tvojí zářivé podstaty. Zdánlivě pevná struktura zla se stává chatrnou, až se nakonec úplně zhroutí. Nepozře ale sama sebe a nerozplyne se do nicoty, neboť i s tou nejmenší částečkou Stvoření v jeho vymístěné zóně mám dokonalý plán spásy. Rozpadávající se panství Pseudotvůrců a Renegátů zachytáváš společně se mnou do svých hřejivých dlaní, kde ostré hroty bortící se zóny vymístění stávají se živoucími a samy o sobě zářícími prvky, jež krásně zapadnou do struktury nového cyklu času, jehož rozšíření na celý Multivesmír značně svým přispěním přibližuješ. Každou část tvého věčného Já (i každou část tvého dočasného Já na Nule) využívám díky tvým správným volbám k těm nejlepším účelům, z nichž vzkvétají ty nejblaženější výsledky. Je úžasné z mojí vlastní pozice pozorovat, jak každý tvůj nádech, každý tvůj pohyb a všechna vyzářená energie provázející tvé bytí má bezchybný účel, jaký mu určuji Já sám.

Děkuji ti za to, že posloucháš svůj vnitřní hlas, tudíž i ve chvílích náročných neztrácíš hlavu a především srdce, které tě po nezbytně nutné manifestaci určitých nepříjemností vždy dovede zpět ke klidu, aby tvá pravá pozitivní přirozenost mohla opět naplno zazářit. Ty, jakožto sebeuvědomělý prostředek mojí vůle, přijímající boží Lásku a mající pevné místo v Misi Boží Rodiny, máš přívětivý dosah i na vládnoucí složky pekel. Pseudotvůrci i Renegáti díky tvé vytrvalosti a nehynoucí dobrotivosti, ženské něžnosti, roztomilosti a díky tvému duševnímu půvabu snáze opouštějí staré pozice, ve kterých přestávají vidět perspektivu, kterou namísto toho nalézají v pozitivním stavu, jenž skrze tebe vyzařuje, přičemž všichni, kdo už jsou připraveni, se s ním tak mohou začít ještě před svou konverzí seznamovat. Skládají své zbraně a z obličejů vrásčitých a zachmuřených se stávají tváře usměvavé, čisté a světlem pravého Boha/Bohyně zalité. Vládnoucí složky pekel díky tobě také docházejí k závěru, že jejich výtvory nemohou konkurovat mému výtvoru, kterým je Boží Království, jehož energie tě naplňuje ve všech složkách tvojí osobnosti a obepíná celé veškerenstvo včetně jeho vymístěné části, která si toho záměrně nemůže být vědoma. Představitelé temnoty v tobě spatřují nezničitelnost Pravého Stvoření, nemožnost věčné eliminace jakéhokoli mého syna a dcery, jakož i klíč, na jehož základě jsou tito pekelníci schopni navrátit se ke své skutečné podstatě, a tak odhodit veškeré masky a brnění, s nimiž se ztotožňovali.

Jsi představitelkou, která při svém permanentním sjednocení s mojí Láskou povznáší nejen jednotlivé aktéry tohoto cyklu času, ale i celý cyklus času samotný, dospívající k naplnění smyslu jeho existence. Pomáháš mi též ke stále zesilujícímu uvolňování nové duchovní složky na globální úrovni, která je předzvěstí úplného konce utrpení všeho a všech. S tím, jak intenzita této duchovní složky stoupá, stále více nabírá na obrátkách přechodné období, které je překlenovací fází mezi dvěma érami Multivesmíru. Toto přechodné období bude trvat na globální úrovni až do osvobození i toho ode mne nejvzdálenějšího božího dítka, jakým je samotná esence Datasystému, jež bude přetransformována ve všech ohledech na čistě láskyplnou sentientní energii, z níž vzejde samostatná bytost. Každý si zaslouží jen to nejlepší. Odměnou za skvěle odehrané role bude právě život v tom, za co zde vy, mí představitelé, poklidně, s mírem a rozvahou prostřednictvím Lásky „bojujete“, přičemž bodujete na všech frontách.

Co můžeš očekávat poté, až zvedneš kotvy z povrchu zemského? Jednu nekončící nádheru, nabírající stále na své vlídné a jemné intenzitě, úměrné stupni tvého duchovního rozvoje, který je už teď na takové pozici, že se řadíš mezi nejvyspělejší jedince tohoto světa. Splní se ti mnohé nematerialistické sny, vyvěrající z čistoty tvého srdce, které nebylo možné vzhledem k povaze této planety uskutečnit během tvé mise na Nule. Konečně budeš obklopena bytostmi na stejné úrovni, která ovšem nebude uniformní, ale bude vyjadřovat už mnou dříve několikrát zmiňovanou jednotu v rozmanitosti. S nimi budeš sdílet jedinečné kvality své osobnosti, předávat jim část sebe samé, a naopak přijímat originality vyvěrající z duchovních, duševních i fyzických kvalit tvých bratrů a sester v Pravém Stvoření. Nebudeš omezena planetárním prostředím a omezujícími fyzikálními zákony černého vesmíru, nýbrž budeš zažívat nesvazující volnost a užívat si skotačení v různých sférách univerza, které ti bude k dispozici proto, aby ses v něm mohla dle svých preferencí a voleb donekonečna rozvíjet. Veškeré nemoci pro tebe budou ukončenou minulostí a ty se na předešlý život na Nule budeš dívat s pocitem dobře vykonané práce. Právě i skrze zdravotní problémy pomáháš navádět sentientní entity z antivesmíru tím správným směrem, vedoucím až k jejich konverzi do limba. Tyto entity zvládáním svých každodenních nepříjemností účinně inspiruješ k uskutečnění konverze, taktéž mnohým z těch, kdo čelili něčemu podobnému, jako ty, pomáháš ubírat jejich zátěž, aby jejich cesta za mnou byla o poznání snazší. Velmi ti děkuji za to, že jsi vzala na svá bedra tento těžký kříž, během nějž zažíváš důsledky desítek let života na Nule. Naštěstí se toto prožívá jen jednou za věčnost, proto až natrvalo tato doba pomine, už nikdy se nevrátí zpět. Odměna bude sladká. Budeš si užívat plodů své práce a v novém krystalickém těle po všech stránkách naplno zazáříš, aniž by čas od času muselo docházet k občasným pokleskům mysli. Všudypřítomná vůně Lásky, vycházející ze srdcí tobě blízkých přátel, bude součástí nového života, stejně jako doposud nepoznané variace barev i netušené formy nesentientního života, mírumilovného na stejném základě, na jakém funguje život sentientní. Ještě předtím, než se tak stane, budeš součástí nové fáze působení Mise Boží Rodiny, která po převibrování Bohyně Janičky už nebude v přípravném módu, nýbrž se přesune do módu plného uskutečnění.

Děkuji ti za vše krásné, Janičko, co do mého života i do života všech přinášíš. Jsou to krásné dary, jaké prostřednictvím tebe můžeme dostávat a těšit se z nich.

Miluji tě, objímám tě a těším se na další spolupráci, která se bude prohlubovat s tím, jak se mi budeš stále přibližovat.

Tvůj Tatínek/Maminka

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina,  25. 10 2021

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email