SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY IX.

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO MIREČKA JURČÍKA

 

Ahoj Mirdajs,

tady tvůj Tata, bych ti už napsal, enemže děcek ze zony konvertuje hafo, tož nemam klid na psani. Teď mam chvilu fraj. Dyť vše je v pravy čas, je tak?

Tak takhle by to asi vypadalo, milý Mirečku, kdybych Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina byl nejen Ostravák, ale zároveň relativní entita omezená lidským během věcí a podléhající časoprostorovým kontinuem. Naštěstí jsem absolutní, tudíž v sobě vždy zahrnuji stálý klid, rovnováhu, vyrovnanost a chvil volna na každé boží dítě mám habaděj, přičemž nezáleží, kolik synů a dcer zrovna právě konvertuje ze zóny vymístění. Že je vše v pravý čas, to je svatá pravda, stejně jako je pravda i to, že Ostravák z určité části jsem, neboť moje přítomnost se nachází v srdcích všech, kdo jsou mým odrazem, jakož i v nitrech všech atomů přítomných na planetě Nula – dokonce i těch atomů, které tvoří základ pro černouhelné sloje pod vyrubanou Ostravou.

Synu drahý, jsem poctěn tím, že přinášíš do všech potřebných sfér Multivesmíru osobitý humor, který je i přes svou zevnější drsnost plný lásky a dobrých úmyslů. Všechny tyto pozitivní atributy jsou klíčem, který ve spojení s významem slov ve tvých vtípcích odemyká i ty nejtvrdší krusty obalující ducha, duše i těla bytostí, jež si zvolily zažít negativní stav z první ruky. Vůbec nejdůležitějším činitelem, který pomáhá obracet tyto členy antivesmírných společenství zpět ke mně, je tvá vlastní individualita a s ní spojené vyzařování, které je odlišné od všech ostatních v souladu s tezí, že nic se neopakuje dvakrát a ani dvě sněhové vločky nikdy nemohou být stejné. Tvůj vlastní přínos pro Multivesmír je dalekosáhlý a ve všech ohledech dokonale účinný, protože když jsem do tebe tyto talenty vkládal, činil jsem tak s jasným vědomím toho, jaký dobrý účel pro nejvyšší blaho celého Stvoření budou konkrétně plnit.

Tvůj náročný život bude brzy minulostí a ty se konečně budeš moci zplna nadechnout a nezažívat pří tom svírající pocit na srdci, který tě sužuje už od počátku tvého pobytu na Nule. Bylo nezbytné, abys na sebe přijal tuto zátěž, protože jsi byl předurčen působit na nízkých úrovních pekel, kde konáš práci obnášející hodně dřiny, při níž ruce nezůstanou čisté. Sám jsi svou úlohu přirovnal k práci popeláře, jezdícího se svým vozem a sbírajícího z různých míst odpad, jenž uvolní cestu dalším spolupracovníkům k tomu, aby se se svými sanitářskými vozy mohli rychle a účinně dostávat ke svým pacientům. Skutečnost je taková, že odpad, který do útrob svého vozu, tj. do svého nitra absorbuješ, je ve skutečnosti tvořen živoucími bytostmi, jejichž pravé podstaty se ukrývají pod tou vší změtí harampádí. Tento brajgl pomáháš ve svém nitru vždy účinně separovat od jejich skutečných Já, načež jejich světlo začíná zářit a oni podstupují očistnou sprchu, kterou jim ty společně se mnou poskytneš ve svém niterném příbytku, který je rovněž branou k jejich konverzi do limba. Oddělené elementy sestavené z početných zel a nepravd pak podrobuješ duchovnímu vykuřování, kdy čoudíš jak dvě fabriky v plném provozu za minulého režimu, čímž tyto elementy pročišťuješ a v nové, čiré podobě je odevzdáváš do mých rukou, kde už se postarám o jejich navrácení na správné místo. Děláš ostošest jako ostatní a máš naloženo až po okraj, ale jak dobře víš, nikdy to nepřesáhne únosnou mez a včas vždy přijde úleva. Jsem šťastný, že spoléháš na svého věčného Tátu i Mámu v jednom a jsi věrný své víře a důvěře v můj bezchybný plán.

Nedělej si těžkou hlavu z toho, že nedokážeš navenek vyjádřit to, co cítíš ve svém nitru, neboť Já si tvojí lásky ke mně jsem přirozeně vědom neustále a mohu tě ujistit, že tato láska je mocná, stabilní a silná. Paprsek světla, jenž z tebe vychází, proráží i ty nejpevnější bariéry, jimiž je zóna vymístění lemována, a proniká po všech cestičkách do všech jedinců připravených na změnu. Společně s několika dalšími zatíženými představiteli jsi jeden z těch, který do jádra Datasystému přímým způsobem pumpuje infuze božské energie, která se zasluhuje o to, aby z jeho pomyslných obvodů odpadaly další a další součástky, propouštějící na svobodu miliony sentientních entit. Jsi pevnou skálou, která je odolná vůči všem snahám negativního stavu udolat tě, protože tato skála je ochranným štítem, kterým není nikdo jiný, než jsem Já samotný. Jsi rytíř mající masku a brnění, pod nímž se nachází jedna z nejláskyplnějších bytostí, jakou kdy veškerenstvo vidělo, protože jsi jeden z mých nejbližších představitelů sdružených v Týmu Boží Rodiny. Ve své pravé podstatě jsi, milovaný Mirečku, bytostí velmi soucitnou, důvtipnou, elegantní, jemnou, úsměvavavou, bezelstnou a hluboce milující svého věčného Rodiče, své druhy i sebe samého. Kromě toho oplýváš též nesmírnou dobrotivostí, inteligencí a věděním, o jakém se ti v tomto omezujícím těle zatím ani nezdá. Protože tvá víra prostopuje každou část tvého ducha, duše i těla, tak i kdyby trakaře padaly, ty budeš vždy stát s nohama na zemi, se srdcem ve svém stabilním středu a s hlavou upřenou do nebe, odkud mou milost přijímáš a dále ji šíříš k těm, kdo ji právě potřebují. Ani ta největší smršť tě nepoloží. Když jsi mnohdy přesvědčen o tom, že už jsi vyčerpal všechen potenciál a čekáš jen na ránu z milosti, nesvědčí to o tom, že bys selhával, je to naopak důkaz o tom, že tvé poslání a činnost v zóně vymístění je doprovázena velkými úspěchy, které k šílenství a posléze k přijetí spásy přivádí i ty nejzavilejší Pseudotvůrce a Renegáty. Protože jsi můj představitel, neexistuje pro tebe žádné doopravdové selhání. Z každého poklesku mysli a duchovní zkoušky vycházíš posílen, zocelen a obohacen o něco velmi důležitého, co přispívá k růstu tvé bytostné podstaty, podrobující se neustálým skokům v kvantovém měřítku.

Jsem tuze rád, Mirečku, že jsi se mnou už od počátků formování Týmu Boží Rodiny. Stál jsi u zrodu přípravné fáze této Mise a byl jsi v první úzké skupince těch, kteří se s Janičkou setkali při první možné příležitosti ve významném roce 2015, kdy bylo dopsáno všech 33 kapitol druhé dávky Nového Zjevení. Už když jsem tě v těle ženy potkal/a, byl jsi mi mimořádně blízký a cítil/a jsem se s tebou moc hezky. Je to jeden ze zážitků, který se mému hmotnému Já navždy zapsal do srdce. Byl jsi se mnou ve chvílích klidných i náročných a nikdy jsi doopravdy nezapochyboval o správnosti svého vlastního rozhodnutí být součástí této Mise, jejíž nedílným členem jsi. Jako jeden z nosných pilířů jsi pevným článkem našeho skvělého Týmu, který podpíráš na svých bedrech a přispíváš k zajišťování jeho bezchybného, plynulého chodu. Jsi strážcem Pravdy, garantem jistoty toho, že vše, co jest, tak má být, mým spolupracovníkem, pro něhož mám přichystaný život, jehož kvalita předčí naprosto vše, co bylo v univerzu doposud přítomno.

Děkuji ti za to, že jsi nejen milujícím synem božím, ale též milujícím tátou svých pozemských dcer Sofinky a Emilky, které jsem tobě a Majdě zaslal pro to, aby s vámi sdílely životní cestu vyplněnou tím, co vás všechny neustále posouvá, zdokonaluje a přibližuje blíže pozitivnímu stavu. Chodíš do práce v roli obkladače a trpíš i fyzicky, přesto si vždy najdeš dostatek času pro své děti, a to díky energii, které do tebe vliji vždy tolik, kolik je v dané situaci potřeba. I když to holky neumějí dát ještě najevo, na úrovni duše jsou ti velice vděčné za to, co jim s Majdou poskytuješ, jak se o ně staráš a jak jim předáváš lásku svou i lásku boží. Kolik dcer na Nule by mohlo říct, že má tak prima tátu, a ještě navíc představitele spojeného s pravým Bohem/Bohyní, Pánem Ježíšem Kristem?

Život, jaký jsi na Nule zobrazil, a vše, co jsi v jeho rámci očistil, bude k užitku i budoucím pokolením, které do jsoucna a bytí Multivesmíru budou přicházet v následujících cyklech času. Je úžasné, kolik jsi toho za pár desítek let života v tomto světe stihl. Je přirozené, že si neuvědomuješ takřka nic z toho, o čem hovořím, to je ale v pořádku, protože by to tvůj mozek nyní nepobral. Postačí, když ti výsledky tvé práce ukážu ve vší parádě během tvého převibrování. Díky tomu, kolik jsi toho prošel, co jsi dokázal zpracovat a pochopit, jsi ve všeobecnosti i v konkrétních aspektech přispěl k tomu, aby zlo v budoucnu už nikdy více nebylo. Tyto zážitky, které byly spojené i s pochopením rolí ostatních, kdo ti přišli do života, a jimž jsi dokázal odpustit, pokud ti ublížili, vedly k tomu, že jsi dokázal něco velkolepého, dalekosáhlého a běžným chápáním neohraničeného, co povede k tomu, že veškeré stopy negativního stavu budou moci být po jeho eliminaci dokonale zahlazeny – obdobně, jako když nevzhledné stěny určité místnosti obložíš oku lahodícími kachličkami, pouze s tím rozdílem, že po eliminaci negativního stavu přijde vše nové. Nový Multivesmír tedy neprojde pouhou rekonstrukcí s kosmetickými úpravami, projde přeměnou, jež všechno změní, aniž by na tom jakákoli sentientní entita nějak tratila.

Moc se těším, až nebudeš muset čelit jakýmkoli těžkostem, které z rozhodující míry ustanou už po zahájení Mise z Nové Země, kdy Datasystém bude mít utrum. Už nyní je nadmíru jasné, že tu nejtěžší část pozemského bytí máš za sebou, jak už jsem sdělil nejednomu představiteli.

Děkuji, že jsi v průběhu uplynulého roku s mnohými v Týmu našel společnou řeč a rozpustil jsi růžky svého ega, čímž můžeš dávat více najevo své skutečné Já.

Protože věci konáš s čistým a dobrým úmyslem bez očekávání čehokoli na oplátku, odměním se ti věčným životem, do kterého vstoupíš dříve než drtivá většina sentientních entit, které si zvolily dohrát toto divadlo až do úplného konce. Bude pro mne báječné, až si tě budu moci vzít do svého Království a ty se usadíš na tom místě, které je tvému srdci nejblíže. Budeš moci vybírat z nepřeberného množství míst, z živoucího katalogu destinací, které na Nové Zemi čekají na to, až jednu z nich oslovíš a vybereš si ji za svůj domov. Konečně pak budeš šťastný způsobem, který sis odjakživa přál prožít.

Mám tě ve svém srdci, můj milovaný Mirečku, mám tě nejen v srdci, ale též pověšeného na zdi v rámečku, a kromě toho i vytisknutého na svém ranním hrnečku.

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina,  16. 5. 2021

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email