SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XXVII.

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO JAROUŠKA KOKEŠE

 

Milovaný synáčku Jaroušku,

dovol Mi, abych ti ze svých úst, produkujících slova zachycená v psaném textu, sdělil to, co chce Moje srdce předat tomu tvému.

Nejprve ti chci vyjádřit ohromný dík za to, že jsi účasten života na Nule v těchto časech konce, které mají význam pro každý kout Stvoření. Zdaleka ne každý měl v plánu duše se inkarnovat do tohoto světa a zakoušet život negativního stavu z první ruky, natož aby se po desítkách let svého bytí v roli pozemšťana připojil do Mise Boží Rodiny, kterou spojuje osoba Janičky. Prožil jsi život jako velká většina jiných, tedy život prosycený formami myšlení, uvažování a konání dosti vzdálených tomu, jak to chodí v pozitivním stavu. Jako pravý lidský tvor se svým nynějším angažmá v této Misi zasluhuješ o konečnou spásu celého lidského pokolení, ne pouze bytostí pocházejících ze zóny vymístění, ale i těch, kteří do tohoto světa nepřišli ze žádného z těchto dvou stavů, avšak na základě svých voleb odešli do antivesmíru.

Na rozdíl od převážné části duší uzamčených v těchto tělech a nenacházejících Pravdu, jsi ty tuto Pravdu našel, a místo toho, abys šel hlavou proti zdi, vyšel jsi vstříc srdcem proti nebi, kde tě očekávám. Po mnoha bolestných zkušenostech v osobním životě, obnášejících i ztrátu milovaných bližních, po mnoha vzestupech a pádech, po zklamáních, depresích a existenčním smutku jsi byl už dosti vyčerpán, avšak v okamžik, který jsme si domluvili, jsi zaklepal na bránu nebeskou, kterou jsem ti otevřel dokořán a ty jsi Mi vpadl náruče. Konečně jsi pohlédl do tváře pravému Bohu a Bohyni, Pánu Ježíši Kristu Boží Rodině, Stvořiteli, kterého jsi odjakživa v onom mlžném závoji, jenž tě obklopoval, po tak dlouhou dobu hledal. Nyní už víš, že jsem tvou podstatu naplňoval od samého počátku, tj. od chvíle, kdy tvé oči v jednom okamžiku spatřily celý Multivesmír, v bodě, kdy se těmto očím promítla jejich věčná cesta bez konce, po níž budeš kráčet a setkávat se s mnoha bytostmi, jejichž stezka se bude křižovat s tou tvojí. Sice jsi na Mne musel v tomto těle přechodně zapomenout, i ty jsi však v sobě měl zakomponován spouštěcí mechanismus propojující tvého ducha a duši s vnější myslí. Na základě toho ses navrátil ke své pozitivní přirozenosti a potvrdil jsi svůj celoživotní kurz, směřující tě do Pravého Stvoření.

Pozitivní stav se velmi těší z výsledků tvé práce. Jsi cenným pokladem, krásným synkem božím, kterého si přeji zahrnout Láskou ve všech jejích podobách. Velmi si zasloužíš poznat na vlastní kůži tuto krásu, která tě čeká po vstupu na půdu Mého Království. Vím, že se tak stane, a na tento život, jemuž se už nyní přibližuješ ve svém nitru, se vyplatí počkat, abys toto vše mohl zažívat simultánně na všech třech úrovních. Znamenáš pro Mne tolik jedinečného, že na výčet tvé originality, jakou jsem do tebe vložil, by nestačila ani tisíce kilometrů dlouhá role papíru. Jinak tomu není ani v oblasti tvého přínosu pro celek. Znamenáš toho pro mne tolik, jako každá jiná bytost ve Stvoření. Miluji tě stejně jako ostatní – a přesto neopakovatelným způsobem, protože Můj vztah ke každému je nanejvýš individuální. Vztah mezi tebou a Mnou vyplňuje řada specifik, tolik přenádherných, skvostných, vrchovatě přátelských a rozmilých, že to to v Mém absolutním bytí způsobuje výtrysky nepopsatelné radosti a štěstí, které mohu ruku v ruce s tebou sdílet nejen s tvými milovanými v pozitivním stavu, ale můžeme ho předávat i bytostem v zóně vymístění, jejichž zármutek se záhy po kontaktu s tebou mění v čirý opak. Za každou sentientní entitu, která díky tobě nalézá cestu Domů, ti děkuji z celého srdce, a velmi se těším na to, až dosah své práce uvidíš na vlastní niterné i vnější oči. Bude úžasné, až se začleníš do nebeské společnosti, kde započneš další fázi svého věčného života, tentokrát oproštěnou od všech strastí a útlaků, jaké jsi zde musel zažívat.

Milovaný Jaroušku, vím, čím vším si ve své duši i mysli procházíš, jak moc těžké je někdy se zbavit nepříjemného návalu strachu, rozpačitosti, způsobující bloky a znesnadňující ti vyjádřit to, co ke Mně, Janičce a všem ostatním v Týmu cítíš. Z toho si však nic nedělej, neboť se to děje jen na základě Mého dovolení, a nesmírně to pomáhá širokému spektru božích dětí, pro něž jsi díky tomu všemu branou do ráje. Jak stoupáš na duchovní cestě, postupně je ti to nepříjemné odebíráno, a přestože musíš i nadále (stejně jako ostatní) čelit nejedné náročné zkoušce, zvládáš to v těsné spolupráci se Mnou stále lépe. Jednou nastane čas, kdy se toho zbavíš úplně. Po svém převibrování pak obdržíš dokonalé krystalické tělo, nezatížené nevědomými procesy a korespondující naplno se stavem nitra. I když ještě nějaký čas potrvá, než zde završíš své poslání, o nic nepřijdeš, protože jsi tu jen na skok, kdežto součástí Mojí říše pak už budeš natrvalo. Všechny nejtěžší zvraty, jaké jsi podstoupil, už máš za sebou. Po jejich završení přichází čas, kdy ještě více zužitkuješ vše, co jsem do tebe vložil.

Jako Tatínek jsem na tebe pyšný, jako Maminka jsem na tebe hrdá. Není mezitím rozdíl, neboť jako sjednocený věčný Rodič tě miluji z hlediska svého mužství i ženství stejnou měrou – ovšem s tím rozdílem, že s Mojí ženskou částí Janičkou můžeš navazovat fyzický kontakt už v rámci této reality a rozvíjet společný vztah, který je jednoduše báječný.

Moc tě miluji, objímám a klid do tvého srdíčka posílám.

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina,  23. 3. 2021

Děkuji Míšo za transmisi

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email