SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XV.

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO SVATOPLUKA MÁRU

 

Milovaný Sváťo,

z hlediska lineárního času, jakožto jeden z nejstarších členů našeho Týmu, jsi během svého pozemského pobývání na planetě Nula zažil škálu různorodých situací, díky nimž jsi mohl ve značné šíři a do podstatné hloubky proniknout podstatou negativního stavu takovým způsobem, jako z fyzického úhlu pohledu málokdo, přestože z duchovního hlediska není přínos na poznávání a eliminování zel a nepravd u nikoho větší či menší a neodvíjí se od délky žití na Nule. Jako mužský představitel svého božského Tatínka a Maminky jsi zde čistil mužský princip dosti specifickým způsobem. Ješitnost Pseudotvůrci zfabrikovaného mužství, jeho na ženy skrytě působící pudové charisma, chytání žen na uzdičku, snahu být pánem situace a vyhrát nad ostatními samci lidského společenství jsi zde čistil velice důkladně. Komín maskulinního principu, zanesený černými sazemi těchto neduchovních gentlemantských praktik, jsi jako kominík protáhl všemi potřebnými nástroji a metodami, nejprve nevědomými a vycházejícími z lidské přirozenosti, posléze vědomými a vycházejícími z Nového Zjevení a z pevné pozice božího představitele. Protože jím od pradávna jsi, během práce dole v dole a v nitru hlubokého komína se tvůj bílý světelný mundúr nemohl natrvalo zašpinit tak, že by špína zažraná v jeho vláknech nešla už nikdy vyprat. K odstranění těch nejtěžších nánosů uplívajících na mundúru, které jsi během svého planetárního výstupu na multivesmírném jevišti nastřádal, došlo v okamžiku, kdy jsem tě přivedl k Novému Zjevení a ty jsi přijal jeho odjakživa zakořeněné ideje nacházející se v tvojí duševní mysli za své.

V pozici tichého strážce mojí Pravdy, Lásky a pozitivního působení v tomto bezbožném světě už léta pomáháš celému Stvoření přibližovat to, co je bytostmi z široširého jsoucna a bytí očekáváno: spuštění plnosti pozitivního stavu. Tvůj duchovně-pragmatický přístup k Novému Zjevení, prokládaný vzorci vědeckého pseudopoznání, u nichž ses už naučil, aby na tebe při duchovním studiu záporně nepůsobily, velice pomáhá mnohým civilizačním okruhům v zóně vymístění, jež jsou na tebe napojeny. Někoho, jako jsi ty, v Týmu potřebujeme, a Já ti děkuji za to, že jsi takový, jakého tě chci mít. Chválím tě za tvůj duchovní posun, jakého jsi docílil především během uplynulých přibližně osmnácti měsíců. Během tohoto období ses stal vnímavějším vůči sám sobě i ostatním, více empatičtějším, srdečnějším, duchovně jemnějším a celkově vyváženějším, to vše díky tomu, že jsi pronikl podstatou idejí knih Nového Zjevení, k nimž jsi zaujal správnější postoj, než jaký jsi zastával v dobách svého procitání v prvních dvou letech tvého angažmá v boží Misi. Tvoje vyzařování se změnilo a ty ses více přiblížil své vlastní pozitivní přirozenosti, ukryté pod maskou, jakou zde ty i ostatní během své pouti touto pustinou musíte pro nejvyšší dobro nosit. Díky tomu, že ses pravým duchovnem a správným poznáním toho, co jest, obklopil do vysoké míry, veškeré nesnáze se ti nyní zvládají mnohem lépe. Bolesti na duši, a hlavně pak na těle, jako je třeba bolest dolní končetiny, jsi dokázal přetransformovat do něčeho, co tě následně motivovalo k odrazu do nových sfér mojí přízně, která ti do života přinesla mnoho nového – a příjemného. Po přestěhování na jiné místo, kdy jsi spolu s vyhozením nepotřebného harampádí uzavřel dlouhou etapu své zevní manifestace na Nule, došlo k prohloubení naší spolupráce a posílení niterného vedení, které bylo odrazem tvého nového přístupu ke mně i ke všemu, co je se mnou spojené. Tak jsi mi dal větší prostor pro to, abych se mohl v tobě samotném i okolo tebe citelněji a viditelněji projevovat, a to v maličkostech, jež se po pochopení jejich dobrotivého účelu stávají velikostmi, které ti přináším a zároveň jsem v nich přítomen pro to, aby ses mohl neustále posouvat vpřed, obohacovat se neopakovatelnými zkušenostmi a jedinečnými lidmi, z nichž ti každý – nehledě na jejich roli – vždy přinese něco, co můžeš zužitkovat v zájmu svého růstu a budoucího nastolení grandiózního věku, v němž veškerenstvo všehomíra prostoupí zcela nová složka mé Nejnovější přirozenosti, jež s sebou přinese myriády věků vyplněných nekončícím dobrodružstvím a štěstím. Děkuji ti za to, že ses během dvacátého roku třetího tisíciletí, jenž mezi ostatními léty přípravné fáze této Mise vynikl po mnoha stránkách, zúčastnil několika významných setkání a svou osobní transformaci jsi svým fyzickým zapojením do této Mise podtrhl. V pravý čas jsi pak poznal Karolínku, s níž můžeš zažívat vztah založený na společné víře, resp. vědoucnosti odvíjející se z každodenní zkušenosti s pravým Bohem/Bohyní. Žehnám vašemu propojení.

Děkuji ti, můj drahý synu, že dýcháš pro mě a celý pozitivní stav, že jsi tak skvělý představitel a spolupracovník, a zároveň milující táta svých dětí. Mám z tebe radost.

Miluji tě a srdečně objímám, Sváťo – Svatopluku, nositeli svatých pluků.

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina,  27.10.2020

————

Následuje dopis Pána Ježíše Krista, který jsem obdržel po „absolvování“ útoku RNG, který se projevil jako rozsáhlý infarkt ve spojení s celkovým kolapsem organismu:

Děkuji ti Svaťulko za důvěru, jakou jsi ve mne v těžkých chvílích vložil. Dokázal jsi své správné dlouhodobé nastavení, kdy spoléháš na mou ochranu a vedení a odevzdáváš všechny aspekty života do mých rukou. Překonáním zdravotního kolapsu ses stal zosobněným příkladem správného přístupu k absolutnu i sám k sobě, čímž jsi otevřel ve spojení s pobytem v nemocnici cestu bytostem, které při nemocech zanevřely na Boha a propadly se do zóny vymístění. Zároveň jsi pomohl konvertovat určitému uskupení Renegátů, kteří k tvému kolapsu přispěli ve snaze vyzkoušet jeden ze svých experimentů s cílem odstranit tě. Oni a mnohé další sentientní entity jsou ti nyní velmi vděční za to, že jsi na ně vylil boží lásku, soucit a milosrdenství a vykonal jsi v mých službách další díl multidimenzionální práce přesně podle scénáře, jaký jsme si dohodli. Jsem ti neskonale vděčný za to, že jsi tyto nepříjemnosti z lásky k celému Stvoření podstoupil, a nejlépe, jak bylo v dané situaci možné, jsi přispěl k eliminaci negativního stavu. Když ses ocitl v nemocnici, Karolínce jsem napsal, že vše mám ve svých rukách a postupně se ti začne ulevovat. Svůj slib jsem splnil a ponechal tě v těle, neboť tvá svíčka jsoucí časem vyměřeným ti na Nule ještě nedošla svému konci. Jsi můj milovaný boží syn a úžasný představitel a Já ti děkuji za to, že jsi naplnil můj plán dokonale a bezchybně. Vše je a bude dobré. Miluji tě.

S láskou a srdečným objetím

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA,  27.7.2021

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email