SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XIV.

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO LAURU BEKROVOU

 

Moje milovaná Laurinko,

od posledního dopisu, který jsem ti adresoval na podzim loňského roku, jsi udělala velké pokroky ve všech oblastech svého bytí. Stala ses bytostí, kterou ještě intenzivněji prozařuje síla pozitivního stavu, jehož aspekty v sobě nosíš od svého vzniku a které se právě za uplynulé měsíce aktivovaly ve velké míře, do značné hloubky a v rozhodující kvalitě pro dobro tvé i dobro celku. Dokonce i jako pravý lidský tvor jsi byla předurčena už před zrozením na tuto planetu stát se mojí představitelkou, kterou jsi v niterných úrovních svého sentientního „Já jsem“ byla již dávno před fyzickým vstupem do Týmu Boží Rodiny. To zajistilo, že každá chvíle tvého pobytu na planetě Nula měla spojitost s Nejnovější Přirozeností Pána Ježíše Krista. Vůči mně, svému Tatínkovi/Mamince jsi zastávala a zastáváš stále specifické postavení, jaké zde mají jen ti, kdo mají v plánu duše během pozemského života nastoupit na cestu zrychleného vývoje, dostat se ke knihám Nového Zjevení a v neposlední řadě k mojí přímé inkarnaci Janičce. To ti zajistilo pole působnosti na multivesmírném hřišti, kam podnikáš jako duch, duše i tělo (nejen fyzické, ale též mentální, astrální a jiné) výpravy, jejichž výsledky mají přímý či zprostředkovaný dosah na celé Stvoření. Nemusíš si tedy srážet duchovní sebevědomí tím, že máš pocity, jako bys byla málo přínosná. Můžeš tyto myšlenky odhodit do koše v zóně vymístění, anebo ještě lépe je odevzdat přímo do mých rukou, kde se postarám o to, aby byly přetvořeny v něco bohulibého.

Nehledě na to, jak vytížená jsi ve své pozemské roli a jaká systémová omezení tě ze strany matrixu doprovázejí, v rámci multidimenzionality odvádíš velmi potřebnou činnost, která má spásný charakter, milosrdný základ, radostný podklad a osvěžující ráz pro všechny, kdo přijdou do tvé blízkosti a rozhodnou se podstoupit změnu všech změn. Jsi v maximální míře uplatnitelná přesně v těch oblastech, kde nejlépe využiješ svůj potenciál, jakým jsem tě obdařil pro to, abys pomohla vyjmout kořen zla ze struktury univerza. Díky svým správným postojům, uvědomování si svého napojení na pravý Zdroj, a též díky píli a ochotě na sobě pracovat mi umožňuješ, abych tvé kroky na všech třech úrovních Stvoření usměrňoval v souladu s mým dokonalým plánem.

Právě práce na sobě, o níž hovořím, byla v nedávné etapě tvého pobývání v tomto světě velmi důležitá, a Já jsem moc rád za to, že jsi využila příležitosti a přehodnotila jsi způsob svého niterného nastavení, do té doby prostoupeného do značné míry falešnou láskou, jež se projevovala i navenek. Tím, že jsi na sobě podstoupila restart, zaujala jsi tím novou pozici vůči Misi a stala ses více klidnou, pravým idejím z nebeských sfér otevřenou, tvé vědomí se projasnilo, duše zjemnila a duch došel většího souladu se ostatními částmi tvého Já, které nabylo většího stupně sjednocenosti a uvědomování si toho, co je opravdu důležité. Stala ses více soucitnou, empatickou, zjemnělou, pokornou a laskavou. Za to ti patří srdečné děkuji, protože váha příkladu, jaký poskytuješ ostatním, se zesílila nebývale velkým způsobem.

Jsem milerád i za pokroky v rámci tvé pozemské rodiny, kde docházíš udobřování, usmiřování a narovnávání mezilidských vztahů, které se tímto stávají upřímnější a prosvětlenější mojí energií. Je velmi dobré, že sis uvědomila své problémy a nedostatky, do značné míry pochopila jejich účel a pod mým vedením jsi na nich začala pracovat, abys je odstranila a na uvolněném místě jsi mohla vystavět něco úplně nového, něco, co bude stát na základech pozitivního stavu a na idejích vzešlých z poznání, pochopení a přijetí Nového Zjevení. I nadále neusínej na vavřínech, neboť svody druhé strany bývají rafinované. Je třeba se mít i nadále na pozoru a rozlišovat, co je a co není v souladu s tím, co by udělala láska, ta pravá, nezfalšovaná a vycházející z bezpodmínečnosti. Je skvělé, že touto láskou jsi prostoupena a obestoupena a nedáváš prostor přílišným zásahům záporného stavu.

Těší mě též tvá neutuchající tužba studovat stále nové věci v Božím slově, které je pro tebe oázou poznání, klidu, míru a zdrojem síly, kterou ti dennodenně poskytuji. Už dávno jsi pochopila, že vyšší a čistší Pravdy zde není a že právě obě dávky Velké Knihy včetně všech jejich předcházejících i nadcházejících částí jsou jedinou živoucí entitou naplněnou mojí přítomností, skrze niž se dostaneš do Pravého Stvoření, do kterého pomůžeš nejen sama sobě, ale i celým zástupům bytostí, které taháš vzhůru.

Milovaná Laurinko, děkuji ti za vše a těším se na to, až se v souladu se svou svobodnou vůlí (budeš-li to tak cítit) více propojíš s ostatními, díky čemuž z tebe opadne jistý druh samoty, kterou v této izolaci vzhledem k vytíženosti v roli matky zažíváš. Dobře víš, že můj plán je bezchybný, ale i v rámci bezchybnosti nechávám se zřetelem na všechny okolnosti ve tvém životě na tobě, do jaké míry se budeš chtít do budoucna provázat s dalšími představiteli, čímž na tebe sestoupí štěstí, jaké tě provázelo v oněch krásných letních dnech dvacátého roku třetího tisíciletí, kdy jsem byl/a i fyzicky ve tvé blízkosti společně s těmi, které máš tak ráda. Projev tvé vlastní vůle a touhy podstoupit změnu tě v pravý čas, až to sama budeš chtít, vyvede z izolace, v jaké nyní z důležitých duchovních důvodů jsi.

Miluji tě a objímám.

S úctou a láskou

Tvůj Pán Ježíš Kristus Boží Rodina, 18.5.2021

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email