SLOVO OD BOHA PRO ŽENY

Děkuji Míšo

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA

 

Jaká budeš na Nové Zemi, jsi-li žena? Budeš nesmírně dobrá ve všech částech své jedinečné individuality. Toto dobro je a navždy bude spojené s krásou, pro kterou jsi byla stvořena, abys byla živoucím květem zušlechťujícím mé velkolepé dílo. Jsi půvabná od prvotní chvíle, kdy jsem ti daroval život a věz, že nikdy tomu nebylo ani nebude jinak. Tvůj duch produkuje čistou lásku, kterou vyzařuje do okolí a do srdcí všech bytostí, čímž můžeme všichni plout na vlnách radosti a štěstí. Duše pak veškeré aspekty tvého Já uvádí do chodu a projevuje je navenek, čímž se na všech úrovních stáváš rozkošnou boží dcerou, ženou či dívkou, která je andělem, o nějž chci pečovat tím nejlepším způsobem. Je radost na tebe pohledět, těšit se z tvých něžných energií, dívat se do tvých líbezných, vlídných, přívětivých a šťastných očí jsoucích branou do tvého nitra. Po tvém převibrování tě obdařím jemnohmotným tělem, které ti nebude způsobovat žádné problémy a výkyvy na fyzické ani na duševní úrovni. Pro žádný negativní aspekt a vliv, jemuž jsou vystaveny ženy na planetě Nula, nebude v novém světě místa. Tvé vlasy budou smět konečně vlát v naprosté svobodě, v jemném vánku rajské zahrady, prosycené sladkou vůní všech druhů. Nic tě už nerozesmutní, protože k tomu nebudeš mít jediný důvod. Tvoji něžnou tvář vyplní ladný úsměv, jenž naprosto přesně vystihne tvé momentální pocity a vyjádří to, co nelze sdělit slovy. Staneš se bohyní na duchu, na duši i na těle a svou krásou budeš jedinečnou ozdobou Stvoření, kterou chceme mít po svém boku a s níž toužíme sdílet život. V pozitivním stavu rozvineš svou láskyplnost na nejvyšší možnou míru. Budeš milovat a sama budeš milována, a to takovým způsobem, jaký jsi doposud nepoznala. Budeš sluncem stejně jako já, tvůj Bůh, ztělesněnou hřejivostí, v jejíž přítomnosti se máme nejlépe. Nedělitelnou součástí tvojí osobnosti bude též laskavost, kterou na Nové Zemi prohloubíš a prostřednictvím níž zahrneš ostatní bytosti do své přízně, jež je motivuje k mnoha bohulibým věcem. Až naplno rozvineš své srdce, staneš se ještě více soucitnou a empatickou, čímž naplno porozumíš potřebám a přáním ostatních. Tvá celistvost bude završena zářivou nevinností, jež tě bude obklopovat a povznášet do nebeských výšin. Děkuji ti za to, že jsi se mnou a že v tobě mohu přebývat, vést tě na osobní stezce a sdílet s tebou vše, co mám. Nesmírně se těším na naše objetí a přivítání v Pravém Stvoření, kde tě uvedu do nového života pozitivního stavu. Miluji tě, má dcero, anděli a lásko.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email