SETKÁNÍ TÝMU BOŽÍ RODINY V ROCE 2021

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R. KE VZPOMÍNKOVÉMU VIDEU

 

Milovaní představitelé,

zde jsme vám vytvořili vzpomínkové video, abychom si připomněli, jak bohatý na setkávání rok 2021 byl. Šlo o rok významných duchovních posunů každého z vás, o měsíce vyplněné podstatnými uvědoměními, jedinečnými zážitky, důležitými zkušenostmi, o čas vzrůstajícího souznění, propojování vašich srdcí a prohlubování toho krásného, co mezi vámi je. Ze svého absolutního bezčasí vám přeji krásný rok 2022, během kterého moje přítomnost ve vašich životech bude nadále sílit.

Váš milující ředitel Multivesmíru bez saka a kravaty

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA

Zdroj:  https://www.facebook.com/people/Michal-Rafael/100010962309357/

Print Friendly, PDF & Email