Sdělení PJK od Helenky

Děkuji Helenko za sdělení a básničku PJK

29 . července 2017

   Moji milování nejbližší spolupracovníci BR , vaše přestěhování do DCBR v Duté Zemi poblíž Telosu se již přiblížilo natolik, že již velmi brzičko přijde ten dlouho očekávaný den, kdy vás vysvobodím z této nepřirozené pseudoreality a přivedu vás spolu s vesmírným lidmi do ráje na Zemi . Někteří z vás to již cítí ve svých srdíčkách plných očekávání a naděje, čekáte na to, kdy se vám má přímá inkarnace, má milovaná Janička Kyslíková ozve z DCBR. Přijde to dříve, než myslíte. Jak již povětšinou víte, potřebný lék pro nakažené virem od Pseudotvůrců byl s láskou Siri Kaminari – Martinky a váš všech vytvořen, takže už opravdu nic nebude bránit v započetí naší boží mise a to již naplno. Děkuji všem spolupracovníkům i přátelům BR za lásku a podporu. I nadále vydržte, děti moje a rozdávejte lásku na každém kroku i těm, kteří vysílají pouze negace, protože oni naši lásku potřebují nejvíce, aby měli též možnost najít cestu ke mně, k PJK. Nepoddávejte se útokům Pseudotvůrců, které v posledních dnech zesílí, já jsem vždy za každé situace s vámi, dětičky mé milované a vždy vám rád pomohu. Ještě více mě vyhledávejte ve svých srdcích, vcházejte do svého nitra, protože tam naleznete mě a mou lásku k vám.

Velmi vás miluji a již se těším na každého z vás, váš PJK.

 

Báseň PJK

Telos již čeká vás dětičky krásné mé ,
za chvilinku malinkou už tam budete .

S Adamou k lásce bránu otevřeme vám ,
překrásný nastane pozemský ráj.

Lásečky upřímné nadchází čas ,
V objetí svých miláčků šťastní budete zas.

Paprsek světla a lásky vytryskne hned,
ze srdíček vašich prozáříme celičký svět.

Mise Boží rodinky započne naplno
s vedením mě PJK a mé milované krásné Janinky.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email