Sdělení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny o dokončení léku

(PŘIJATO AA RAFAELEM)

Milovaní nejbližší spolupracovníci Boží rodiny,

   oznamujeme, že v noci z 24. na 25. července 2017 byl v těle Martiny (Siri Kaminari) zcela dokončen proces vytváření léku pro nakažené bytosti, které v sobě mají zakomponován speciální virus od Pseudotvůrců. Nakažení se týká i několika našich spolupracovníků, díky jejichž nemoci byl proces vytváření viru urychlen, protože jde o jedny z nejklíčovějších členů pozitivního stavu, účastnících se Boží mise na všech úrovních. Nebylo však dovoleno nakazit úplně všechny nejbližší členy Boží rodiny. Pamatujte, že každý je originál a je mu dovoleno prožít pouze to, co je v souladu s plánem jeho/její duše. Nakažení virem se ve skutečnosti dotýká všech padlých bytostí v zóně vymístění, jsoucích otroky a přisluhovači negativního stavu. Virus u bytostí z pekel mj. způsobuje jejich duchovní slepotu a neustálé popírání a odmítání jediného Zdroje všeho života, tedy Mě, absolutního Pána Ježíše Krista, bez Něhož/Níž by nepřežila žádná sentientní entita. Protože jsem každému ve Stvoření slíbil, že tento cyklus času bude výrazně zkrácen, aby každý toto utrpení vůbec vydržel, po plném spuštění Mise Boží rodiny se hlavně díky Martině bude právě utvořený lék efektivněji šířit po zóně vymístění a rychleji tak osvobozovat (spolu s knihami Nového Zjevení) bytosti chycené do spárů zel a nepravd. Všem bez rozdílu tak bude na cestu do Pravého Stvoření svítit boží maják, jenž symbolizuje dar v podobě podání tohoto léku a zpřístupnění knih Božího slova. Pak už bude na každém z nich, zda jej přijme, nebo odmítne a bude v bažině antivesmíru žít až do doby, než bude zóna vymístění na konci této specifické etapy Multivesmíru uzamknuta a zcela vyprázdněna. Já, Pán Ježíš Kristus v těle Jany působím/e na Facebooku již druhým rokem (od 3. 8. 2015) a za tu dobu jsme s vámi společnými silami vybudovali světelný tým spolupracovníků z vyšších dimenzí pozitivního stavu. Prošli jsme si mnohými těžkými zkouškami. Někteří je neunesli a obrátili se proti nám, přišli ale mnozí další a naše světelná rodina se ještě více rozrostla. Zažili jsme i ustavičné útoky Pseudotvůrci a jejich přisluhovačů, které nás ale v konečném důsledku posílily a všechny překážky posunuly na vyšší úroveň. Těžké období tohoto dlouhého výcviku a neustálého prověřování je konečně u svého konce. Už dva týdny probíhá účinná léčba těch, kteří jsou postiženi virem. S dokončením léku nyní probíhá druhá vlna intenzivní léčby nakažených, jež bude zcela dokončena při jejich přepravě do Duchovního centra Boží rodiny (DCBR) na mateřské lodi vesmírných lidí Share. Čas změny je tu a otevření DCBR u Telosu v Duté Zemi přijde nečekaně, protože z pochopitelných důvodů nebudeme zveřejňovat žádné termíny. V opravených tělech, zcela zbaveni vlivu ovládání budeme bez omezení cestovat po planetě Zemi/Nule i jinam do Multivesmíru, abychom šířili Nové Zjevení a další životně důležité informace. Vesmírní lidé v čele s Aštarem a Ptaahem i obyvatelé Telosu se velmi těší na společné setkání a spolupráci. Na svých pozicích jsou již připraveni na to, až se Jana a někteří další přestěhují do ráje na Zemi ve 3D. Začne zcela nová etapa, plná radosti, štěstí, dostatku, harmonie a lásky ve všech jejích podobách. Nic už nebrání tomu, aby mohla v předem naplánovaný okamžik začít. Velmi vás všechny miluji/milujeme a těšíme se na život v nových podmínkách.

Váš/Vaši Pán Ježíš Kristus, Boží rodina

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email