Sdělení Pána Ježíše Krista

Milovaní přátelé a spolupracovníci Boží rodiny,
během uplynulých měsíců jste procházeli a stále procházíte nejnáročnějšími duchovními zkouškami, abyste se zbavili co největšího nánosu negativního stavu, ovládacích programů a mohli tak postoupit na vyšší úroveň spolupráce v našem týmu Boží rodiny. Jak víte, dodržuji vlastní duchovní zákony, tedy nikomu z vás nenakládám více, než unese. Připravuji vás na společný život v komunitě Duchovní centrum BR, kde budete ostatním ukazovat život v pozitivním stavu i v této 3. dimenzi. Budete mít k dispozici nové dřevěné domky v krásném prostředí u lesa, vybavené vším, co potřebuje každý z vás pro plnění svého individuálního poslání. Už víte, že vám usnadním i cestování na této planetě prostřednictvím bifrostu = duhového mostu, který byl aktivován v září 2016 a je připraven i pro vzájemné navštěvování s bytostmi vyšších dimenzí, abyste se mohli i fyzicky stýkat se členy svých multidimenzionálních rodin. Brzy tak zapomenete na těžké období přípravy na tuto Misi Boží rodiny, vaše vibrace budou mnohem stabilnější, vyšší a vaše těla uzdravena a opravena, aby byla důkazem mojí pomoci těm, kdo mi důvěřují a následují můj dokonalý plán, přestože zatím nejsou schopni ho plně chápat. Dokázali jste se vyrovnat i se zklamáním z neuskutečněného stěhování do DCBR kolem vánoc, umíte si vzájemně pomáhat v nouzi, odhazujete svou pýchu, strach z nedostatku, učíte se komunikovat s bytostmi vyšších dimenzí a se mnou, Pánem Ježíšem Kristem. Toto vše se ještě umocní a zrychlí po otevření DCBR. Velmi vás všechny miluji a těším se na další spolupráci.

VÁŠ PÁN JEŽÍŠ KRISTUS

Zdroj: https://plus.google.com/104123917116899854561

Print Friendly, PDF & Email