Sdělení o jediné správné současné kondici absolutního Boha, Pána Ježíše Krista

Děkuji Lukáši za sdělení PJK

 

   Bible, Židům 1:1-3: „Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal očištění od hříchů (tzn. sestoupil do pekel a odejmul Pseudotvůrcům jisté schopnosti pozn.), usedl po pravici Božího majestátu na výsostech.“

   Toto slovo platilo ještě donedávna, dnes má pokračování: Když dokonal Ježíš Kristus svou misi, došlo ke splynutí = fúzi Otce – absolutního Boha Nejvyššího se Synem – Ježíšem Kristem a stal se Nejvyšší i Ježíš Kristus Pánem Ježíšem Kristem (od roku 1987 našeho času – až tehdy byl ukončen tzv. První příchod).

   Nyní od této doby mluví a může mluvit ke komukoli zpříma, kdo si o to požádá a uvěří. Již tedy není třeba žádného prostředníka mezi absolutním Bohem a Člověkem. Od r.1987 není již tedy Bůh Otec a Ježíš Syn jakožto prostředník mezi vzdáleným Otcem Nejvyšším a Člověkem, ale jediný absolutní osobní a nedělitelný Pán Ježíš Kristus (PJK). Toť věru změna, která otřásla celým Stvořením (Multivesmírem) i Zónou vymístění (Antivesmírem). Vše živé v pozitivním stavu Multivesmíru nad touto radikální změnou zajásalo, přijalo ji s radostí a pozitivitou, na rozdíl od mnohých zde v tělech. Bůh se totiž tímto krokem ještě více přiblížil ke svému Stvoření a stal se v pravdě osobním PJK.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email