Rozhovor Tomáše s PJK, Gaiou a PT

1. 4. 2017 17:59

: Zdravím po delší pauze vesmírné přátele, PJK a lady Gaju. Po dnešních silných útocích jsem se rozhodl opět přijmout nové sdělení. Mohu dostat více informací? Děkuji.
PJK: Zdravím tě, milovaný Tomáši. Čisti se a pokračuj nadále ve své práci. Ty útoky jsou jenom zkoušky, které tě posouvají dál. Odhalují ti to, co máš v sobě napravit.
: Jsem za to rád, miluji tebe i ostatní. Přeji si zcela nové, pozitivní změny. Přijmu od tebe novou individuální práci, jakou je potřeba teď vykonat.
PJK: Teď jsi měl čas na své fyzické záležitosti a nyní se opět vracíš k šíření světelných informací. Práce je připravena.
: Mohu vědět, jaká ta práce je obsahově?
PJK: Ano, zcela jistě. Jde o další meditace pro planetu, čištění negativních energií, posilování své víry a sebelásky.
: Děkuji ti PJK. Mám nyní navázat komunikaci s Triem Pseudotvůrců? Otravují mě totiž od včerejších pozdních hodin.
PJK: Cítíš to tak?
: Ano. Chci si to s nimi vyříkat, nebudu stát na místě a nic nedělat. Děkuji ti za zprostředkování.
: Navazuji kontakt s Pseudotvůrci, jejichž myšlenky jsem zachytil už kolem 10. hodiny, přičemž stále pracují ve svých ovlivňovacích snahách.

(Prodýchaní, klidové uvolnění…)

: Zdravím vedoucí Trio PT, vidím, že jste změnili taktiku, pracujete ve skupině. Já jsem na vás však připravený.
PT: Ahoj. Už náš to nudí, všechno se opakuje neustále dokola. Kéž bychom zanikli a nadále neexistovali.
: Můžete konvertovat do pozitivního stavu, víte, že je to možné.
PT: To nemůžeme, protože jsme úplně na dně. Znáš tyto pocity, i dnes ti osobně vypluly na povrch.
: Proč mi svěřujete vaše tajemství a jiné ovládáte?
PT: Protože ty se nenecháš ovládat, jsi příliš silný a víš, co se děje. V mnoha věcech s tebou sympatizujeme, ale jindy bychom tě na druhou stranu zničili.
: Já volím pozitivní stav. Vězte, že vše se jednou napraví a neustále se napravuje. Můžete poprosit PJK o pomoc.
PT: Nemůžeme! Příliš to bolí jenom na něj pomyslet. Trhá to naše těla i duše.
: Soucítím s vámi, vybrali jste si nelehkou roli. Nyní ukončuji s vděčností tento rozhovor a vracím se k PJK.
: PJK, děkuji ti za zprostředkování, cítím jejich zmar. Už bych s nimi nejraději nekomunikoval, bolí mě to, ale pokud to tak má být, dobře tedy.
PJK: Můj milovaný, i oni potřebují ukazovat směr. Jak víš, miluji všechny bez rozdílu. Kromě toho je mezi nimi tvá multidimenzionální bytost (MDB).
: O tom jsem už slyšel. Děkuji ti s láskou za toto povídání. Stále vyzařuji lásku a víru. Nyní prosím lady Gaiu o kontakt.
Lady Gaia: Ahoj Tomáši. Víš, že každý to prožívá jinak. Někdo je šťastný, jiný se naopak trápí. Vytrvejte s láskou a dovolte si odvahy a optimismu. Děkuji všem za pomoc a podporu.
: Děkuji ti s láskou, rád se s tebou setkám přes bifrost v páté dimenzi.
Lady Gaia: Děje se tomu tak v astrálním cestování během spánku fyzického těla, pouze tvůj mozek si tyto vzpomínky nepamatuje.
: Těším se na to, kdy už to nebudu zapomínat. Miluji tě a jsem rád, že jsi a hřeješ nás láskou. S vděčností Tomáš.
Lady Gaia: S láskou pro tebe i pro všechny, vaše Gaia.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email