ROZDĚLENÍ ZEMÍ SVĚTA POD VLÁDOU PSEUDOTVŮRCŮ A RENEGÁTŮ

Děkuji AA Michale Rafaeli

   V současné době budování Nového světového řádu působí na osud lidstva obě skupiny: Pseudotvůrci i Renegáti. Každá má své sféry vlivu a řídí nejvyšší ilumináty a tajné vládce světa, vyvolávají konflikty, katastrofy všeho druhu, zasahují do všech oblastí života obyvatel Nuly. Z Mého absolutního pohledu milují Renegáti svůj negativní pseudoživot ještě více než Pseudotvůrci, nemají žádnou snahu něco změnit a konvertovat do pozitivního stavu. Budou až do konce cyklu času obývat pekla a teprve pak budou jako všichni uvedeni do neutrality, aby si zvolili život nebo duchovní smrt, protože v novém cyklu času už nebude existovat negativní stav.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email