ROZBOR DUCHOVNÍHO POSELSTVÍ

(E-mailová korespondence mezi Pepíkem J. a Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou).

 

PEPÍK J.:

Pane Ježíši Kriste Boží Rodino, moje lásko, cesto, pravdo, můj živote, má naděje, pevný hrade a můj cíli, miluji Tě. Právě slyším, jak jsi zakončil 98. Dialog větou: „Jdi v pokoji, Petře, a pokračuj v dobré práci pro sebe a všechny mé představitele…“ A já to uchopuji a roubuji na sebe a na Zdeninu a na naši stále ještě charbin zen oázu. Naše zajímavá práce spočívá v jedné velice zajímavé události, která už běží dlouho a kterou bych Ti chtěl popsat a zakončit dotazem. Před 15 měsíci jsem Zdeničce pustil pro zajímavost a poučení dokument o Karlově mostě a stavbách z Karlovy doby, z r. 1993. Moderoval ho náš známý matematik, astronom, orlojník, profesor, doktor Zdislav Šíma. Původně byl zaznamenán pro Lidušku, když ho v r. 2006 reprízovali, aby se jí rozšířily obzory. Padla tam mimo jiné velmi zajímavá zmínka o tajemných nápisech v latině, které se čtou oběma směry a byly nalezeny v r. 1945 na stěně Novoměstské radnice. Jejich překlad zní: „UKAZUJÍC SE JAKO ZNAMENÍ NA OBLOZE, MARNĚ SE MĚ DOTÝKÁŠ, MARNĚ PO MNĚ TOUŽÍŠ.“ A druhý: „ŘÍME, SKRZE POHYBY HVĚZD, PŘIJDE K TOBĚ LÁSKA.“ A my oba jsme velice a neodbytně zatoužili znát víc. Rozhodli jsme se, že pana astronoma vyhledáme a zkontaktujeme. Našli jsme ho na Facebooku a Messengeru a sepsali naši otázku… Za jakých okolností se nápisy našly a kým… Jenže se neozval… Neozýval se stále a my na to všecko pomalu zapomněli… Taky nás soukromě napadlo, jestli druhý nápis nepojednává o Janičce… No a před 3 dny se ozval“ Zčistajasna, že po dvou letech navštívil Facebook, a rovnou nám poslal svůj telefon, ať mu zavoláme, ať nemusí psát, že bude v pátek ráno na své chalupě v Českým Ráji a že můžeme pobesedovat. Pan profesor nám od r. 1993 zestárnul a dnes mu je 74 let, ale ta laskavost, klid, otevřenost, usměvavost, sdílnost a trpělivost s námi a naší možná až dětinskostí… Byla úžasná!!! Skoro hodinu jsme dopoledne včera povídali a on „košatil“. Jak já říkám seniorskému rozvíjení tématu. Řekl, co věděl, chtěl nás odkázat na kolegy!!! A vyslechl si moji teorii o druhém nápisu… A ta zněla: Slovo „Říme“ nahradit slovem „světe, matrixe“, a spojit to celé s událostmi na obloze 23. 9. 2017 s ženou oděnou sluncem ve spojitosti se Zjevením svatého Jana. A on povídá: „Řím jste nahradil správně, o tom úkazu nevím, příběh Bible znám, ale podívám se na to a zamyslím se nad tím a dáme si vědět. Představ si, Pane, že byl pro, abychom ho navštívili na chalupě anebo že se u nás klidně zastaví, až bude vyučovat na vysoké škole v Liberci. Sklidili jsme tolik dobra a tolik přízně od tak vzdělaného a nesmírně zaneprázdněného laskavého Čecha. Celé to totiž zní jako pohádka! Zeptal jsem se ho pro jistotu, jestli není členem spolku SYSIFOS, ale odpověděl, že ne, že tam byl a že tam mají i něco dobrého, ale taky dost hloupého a nezajímavého. Když pochopil, že mám ten dokument na DVD, tak vyjádřil přání ho mít, neboť má jen VHS z té doby a už poškozenou. Tak jsem mu řekl, že mu ho dám na lepším médiu. Chtěl taky, abych mu poslal videa z YouTube z doby té konstelace na Whatsapp, aby to nemusel hledat u nich v archivu. Propadl jsem panice, jestli je dokážu najít a… světe „diff se“… nebo se spíš „nediff“… Našel jsem je do 5 minut!!! A poslal mu je. Byl tam i vidět ten drak rudý! A odkazy na americké kanály. Dojem z našeho dlouhého povídání s „neznámým“ člověkem byl tak krásný a jeho reakce tak laskavý… Chvíli po probuzení dokázal diskutovat v tak příjemném formátu. Pane Ježíši Kriste a já se Tě laskavě ptám: Byl bys tak moc hodný a potvrdil nebo vyvrátil moji teorii o druhém nápisu, případně vysvětlil nápis první? A co bys mohl třeba zjevit o tom fajn člověku Zdislavovi? Něco podobného jsem v životě nezažil a mám z toho tak skvělé, až vznešené pocity! Kdo si počká, ten se dočká. Všechno jsme to vyprávěli včera taky Lojzíkovi, byl u nás na návštěvě. No a poslední věc, o které Tě chci zpravit, je, že jsem před 14 dny zčistajasna vstal z kanape, řekl, že přišel čas ukončení užitečnosti a že je třeba odstranit knihu POSELSTVÍ GRÁLU z mého perimetru i fyzicky. Vzal jsem ji, rozevřel a položil na dřevěné brikety do rozpáleného krbu. Vzňala se, já vzal telefon a foťákem tento nečekaný, nepředstavitelný skutek zaznamenal. Zdena koukala s otevřenou pusou. Když jsme si pak prohlédli snímek, byla tam regulérní hlava démona! Hustý Pane, hustý… A to spustilo takovou lavinu v mé personě, že od té doby vozím ze své půlky rodného domu, který jsem prodal bratrovi, abych se „osvobodil“ na všech úrovních, všecky knihy brakové, překonané učebnice, neaktuální, překroucené, lživé, polopravdivé a jinak zbytečné povahy – a pálím a pálím a pálím. Jezuitský katechismus a římský misál ze začátku minulého století, který jsem měl na vojně ve skříňce! Už to bude 50 kilo nepotřebností… a stále ne u konce. Mamka s tím souhlasí a nebrání mi. Skvělá žena. Jsem jak Koniáš. Jenže naruby. Tohle všechno jsem Ti můj milovaný Pane Ježíši Kriste chtěl popsat a vyjevit. Děkuji Ti za stálou možnost Ti psát a opatrovat Tě ve svém srdci a vnímat v naší charbin zen oáze ještě nějakou dobu. Příští týden přijdou geodeti vytyčit plot. Odhlašuji se ze svého křesla v sobotním večeru a souhlasím s včerejším Lojzíkovým „čím hůř, tím líp“. Protože jak jsem se dozvěděl z Dialogu asi 95 ohledně svých energií – nesmím dopustit, aby byly využívány negativním stavem, neboť by sloužily k prodlužování jeho existence. Měj se dobře Pane, už se těším, až mě provedeš síní záznamů mých neuvěřitelných a těžko pochopitelných dohod. S podpisem Josef J.

 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA:

Drahý a milovaný Pepíčku,

děkuji ti za obsáhlé psaní, jež bude přínosem i pro mnohé další představitele, kteří s tebou v těchto časech sdílejí stejný úsek časoprostorového kontinua na vesmírné hroudě zvané planeta Nula, v jejíž kotlině ve středu Evropy sehráváte své role a přibližujete čas zahájení Mise na plné obrátky. Česká země prošla dlouhou historií, která sice není v rámci typické lidské éry tak dlouhá, jako byly třeba říše na Blízkém východě, ale je přesně tak dlouhá, aby její trvání zcela naplnilo svůj potenciál, kterým se Stvoření poučuje o přirozenosti negativního stavu a zároveň to stejné Stvoření dostává z nitra této kotliny a ze srdcí probuzených duší na ní žijících (týká se i bratrů Slováků a všech dalších představitelů kdekoli na světě) infuzi Lásky a očištěných elementů, přibližujících Multivesmír do bodu věčného zahašení temného plamene stavu zel a nepravd, jenž už nikdy víc nebude olizovat rajské vesmíry veškerenstva.

Věta: „UKAZUJÍC SE JAKO ZNAMENÍ NA OBLOZE, MARNĚ SE MĚ DOTÝKÁŠ, MARNĚ PO MNĚ TOUŽÍŠ“ na stěně Novoměstské radnice v Praze, stejně jako věta následující (viz dále), se skutečně na úrovni zprostředkující vztahují k naší Misi. Autor nápisů na fyzické úrovni přirozeně netušil, jaký význam to má, protože tehdy na odhalení smyslu tohoto poselství nenastal správný okamžik. „Ukazujíc se jako znamení na obloze“ jednak odkazuje v linearitě k již proběhlému znamení na nebi z 23. září 2017, na druhé straně odkazuje i k budoucímu dějství – převibrování mého ženského Já, která bude ve svém úkolu při ukončování negativního stavu využívat na všech třech úrovních s nezmenšenou silou veškeré atributy, které jí díky jejímu původu náležejí (více v Doplnění 8: Žena oděná sluncem). Znamení na nebi tedy netkví pouze v samotné konstelaci hvězd, ukazujících na nějakou duchovní skutečnost. Znamení na nebi znamená též samotný proces průběhu událostí, které se budou odvíjet v rámci plného nasazení Mise Boží Rodiny od okamžiku převibrování Janičky a dalších, přes vytržení části lidstva na Novou Zemi, až do samotného ukončení tohoto cyklu času. Znamení na obloze je tedy kromě konstelace hvězd jako takového i vyjádřením působení mého absolutna i relativna, pomocí nějž dávám o sobě svému milovanému lidstvu vědět. Zdaleka ne každý na mou Novou a Nejnovější přirozenost bude připraven, zdaleka ne každý přijme v tomto období dar spásy z mých rukou. Stav duchovně spícího lidstva vyjadřuje část věty „marně se mě dotýkáš, marně po mně toužíš“. Většina lidí slouží buď hmotě, anebo falešným bohům pod jakýmikoliv jmény a představami, proto jejich dotýkání se, resp. přibližování se pravému Bohu/Bohyni Pánu Ježíši Kristu, o Němž/Níž nemají náležité poznání, resp. vůbec nevědí, že existuje, lze označit za marný pokus, stejně tak jako je marná jejich tužba po Jeho/Její přítomnosti, po které netouží buď vůbec (ateisté), touží scestně (příslušníci nekřesťanských náboženství uctívajících jiné bohy a považující je za pravé), anebo touží úspěšně, ale nejsou si vědomi mojí pravé podstaty (zde píšu o křesťanech se skutečnou Láskou v srdci, se schopností odpouštět, dále o příslušnících jiných náboženství s totožnými pozitivními ctnostmi, a také o lidech se svojí vlastní duchovní cestou, vyznačujících se rovněž těmito charakteristikami). Většina je sice pod nadvládnou falešného světla i v případě toho, že v sobě mají opravdovou Lásku, nicméně Mise Boží Rodiny v blízké době zacloumá s tímto rozpoložením a přivede je na opravdovou cestu za mnou, jež vyústí až v jejich přemístění na Novou Zemi či kamkoliv je to bude táhnout. Pak se jejich marná tužba po mojí přítomnosti promění v tužbu reálnou.

Nyní k větě „ŘÍME, SKRZE POHYBY HVĚZD, PŘIJDE K TOBĚ LÁSKA.“ Správně jsi význam slova „Řím“ nalezl, Pepíčku, v slově svět/matrix. Řím v tomto kontextu se opravdu nevztahuje na fyzické místo na Apeninském poloostrově, nýbrž odkazuje na celou tuto planetu (chcete-li i na negativní stav jako takový). „Skrze pohyby hvězd“ značí další aspekty již výše vzpomínaných procesů působení Mise Boží Rodiny po jejím plném zahájení, kdy bude docházet k intenzivnímu pronikání elementů pozitivního stavu Nového Vesmíru na území planety Nula a do její zóny vymístění, a to díky cestám Bohyně a v různém čase i díky cestám vás, mých představitelů, po tomto světě, po rozdělení lidstva už výhradně po zóně vymístění. Láska se snese na „Řím“, tedy tento svět, i v podobě Události/Varování, jaká bude rozdělení lidstva předcházet. I to je jeden z oněch „pohybů hvězd“, za nimiž se skrývá převibrování, podstata působení Mise, Událost i mnohé další skutky uskutečněné z mojí vůle.

K Zdislavovi nelze z mojí strany nyní tímto způsobem více sdělit. Je to však člověk na správném místě, jenž k vám byl přiveden, abyste se vzájemně obohatili. Uvidíte, kam vaše interakce budou směřovat dál.

Chválím za tvé pokračující posuny v životě, projevující se i zbavováním se nepotřebných knih.

S Láskou

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA

 

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email